Elektron na kapce vody

Úloha číslo: 950

Na každé ze dvou stejných kapek vody je umístěn elektron. Jaký je poloměr kapek R, jestliže velikost elektrostatické síly, kterou na sebe působí, se rovná velikosti síly gravitační?

 • Nápověda: Velikost elektrické a gravitační síly

  Velikost elektrické síly je dána Coulombovým zákonen

  \[F_\mathrm{e}\,=\,\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2}\,,\]

  velikost gravitační síly Newtonovým gravitačním zákonem

  \[F_\mathrm{g}\,=\,\frac{\kappa m^2}{r^2\,}.\]

  Pozn: Obě kapky mají stejnou hmotnost a náboj.

 • Rozbor

  Velikost elektrické síly, kterou na sebe kapky vody působí, můžeme zjistit pomocí Coulombova zákona. Velikost gravitační síly známe z Newtonova gravitačního zákona.

  Jedinou neznámou je hmotnost kapky. Tu vyjádříme z hustoty a objemu kapky, která má tvar koule.

  Velikost elektrické a gravitační síly je dle zadání stejná. Vztahy tedy porovnáme a vyjádříme hledaný poloměr.

 • Řešení

  Pro velikost gravitační síly platí podle Newtonova gravitačního zákona vztah

  \[ F_\mathrm{g} \,=\, \frac{\kappa m^2 }{r^2}\,, \tag{*}\]

  kde r je vzdálenost obou kapek.

  Hmotnost kapky určíme z objemu kapky V a hustoty vody \(\varrho\) ze vztahu \( m\,=\,\varrho V\). U kapky předpokládáme kulový tvar.

  Vztah dosadíme do Newtonova gravitačního zákona (*) a upravíme:

  \[F_\mathrm{g}\,=\, \frac{\kappa(\varrho V)^2}{r^2}\,=\,\frac{\kappa \varrho^2(\frac{4}{3}\pi R^3)^2 }{r^2} \,=\,\frac{16}{9}\frac{\pi^2 \varrho^2 \kappa R^6 }{r^2}. \tag{**}\]

  Podle zadání musí platit

  \[F_\mathrm{e}\,=\,F_\mathrm{g}\,.\]

  Poté, co dosadíme z výše vyvozeného vztahu (**) a z Coulombova zákona \(F_\mathrm{e}\,=\,\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}\), získáváme rovnost, ze které již snadno určíme hledaný poloměr:

  \[ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}\,=\, \frac{16}{9}\frac{\pi^2 \varrho^2 \kappa R^6 }{r^2} \] \[ R^6 \,=\,\frac{9}{64}\frac{e^2}{\pi^3 \varrho^2 \kappa \varepsilon_0} \] \[ R\,=\,\sqrt[6]{\frac{9}{64}\frac{e^2}{\pi^3 \varrho^2 \kappa \varepsilon_0}}. \]
 • Zápis a číselný výpočet

  R = ? (m)

  Všechny potřebné hodnoty nalezneme v tabulkách:

  e = 1,602·10−19 C velikost náboje jednoho elektronu
  ρ = 1 000 kg m−3 hustota vody
  ε0 = 8,85·10−12 C2N−1m−2 permitivita vakua
  κ = 6,67·10−11 m3kg−1s−2 gravitační konstanta

  \( R\,=\,\sqrt[6]{\frac{9}{64}\frac{e^2}{\pi^3 \varrho^2 \kappa \varepsilon_0}} \,=\,\sqrt[6]{\frac{9}{64}\frac{\left(1{,}602{\cdot}10^{-19}\right)^2}{\pi^3 {\cdot} 1\,000^2 {\cdot} 6{,}67 {\cdot}10^{-11} \cdot 8{,}85 {\cdot} 10^{-12}}}\,\mathrm{m} \) \( R\,\dot{=}\,7{,}6 {\cdot} 10^{-5}\,\mathrm{m}\,\dot{=}\,76\,\mathrm{\mu m} \)
 • Odpověď

  Kapky mají poloměr

  \[ R\,=\,\sqrt[6]{\frac{9}{64}\frac{e^2}{\pi^3 \rho^2 \kappa \epsilon_0}} \dot{=} 76\,\mathrm{\mu m}\,. \]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Zaslat komentář k úloze