Prošlý náboj při růstu napětí

Úloha číslo: 1078

Určete náboj, který prošel vodičem o odporu 3 Ω při rovnoměrném růstu napětí mezi konci vodiče ze 2 V na 4 V po dobu 20 s.

 • Nápověda

  Projděte si úlohu Elektrický náboj procházející vodičem, kde je postup podrobně popsán.

 • Zápis

  R = 3 Ω odpor vodiče
  U1 = 2 V počáteční napětí
  U2 = 4 V konečné napětí
  t = 20 s doba růstu napětí
  Q = ? (C) celkový prošlý náboj
 • Řešení

  Uvědomíme si, že rovnoměrný růst napětí znamená lineární závislost napětí na čase, kterou můžeme nahradit průměrnou hodnotou napětí (viz nápověda). Potom už podle Ohmova zákona (I = U/R) a vztahu, který platí pro celkový náboj Q při konstantním proudu (Q = It), píšeme \[Q=I_\mathrm{p} t =\frac{U_\mathrm{p}}{R}t=\frac{\frac{U_1+U_2}{2}}{R}t= \frac {U_1+U_2}{2R}t=\frac {2+4}{2{\cdot} 3}\cdot 20\,\mathrm C= 20\,\mathrm C. \]

 • Odpověď

  Vodičem projde celkový náboj 20 C.

 • Odkaz na podobnou úlohu

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze