Indukčnost cívky

Úloha číslo: 64

Indukčnost hustě navinuté cívky je taková, že při změně proudu o 5 A za sekundu se v ní indukuje elektromotorické napětí 3 mV. Dále víme, že stálý proud 8 A vytváří v každém závitu této cívky magnetický indukční tok 40 μWb.

a) Vypočtěte indukčnost cívky.

b) Určete kolik závitů má cívka.

 • Nápověda

  Vyhledejte si, jak vypadá vztah pro elektromotorické napětí indukované v cívce.

  Indukčnost cívky je konstanta úměrnosti mezi proudem protékajícím cívkou a magnetickým indukčním tokem v cívce.

 • Rozbor

  a) Proud tekoucí jedním závitem cívky vytváří uvnitř tohoto závitu magnetický indukční tok Φ, který je přímo úměrný velikosti proudu. Všech N závitů cívky vytváří celkový tok . Elektromotorické napětí, které se v cívce indukuje, se rovná podílu změny celkového toku a změny času. Celkový tok můžeme také určit pomocí indukčnosti cívky a proudu.

  b) Pro výpočet počtu závitů cívky využijeme vztah mezi indukčností cívky a celkovým magnetickým tokem.

 • Řešení

  a) Velikost elektromotorického napětí Ui indukovaného v cívce je úměrná časové změně celkového magnetického toku :

  \[|U_\mathrm{i}| =\left| \frac {\Delta(N\Phi)}{\Delta t}\right|.\]

  Pro indukčnost cívky L platí vztah (viz Nápověda):

  \[N \Phi = L I.\]

  Oba vzorce zkombinujeme a dostaneme:

  \[|U_\mathrm{i}| = \frac {\Delta L I}{\Delta t}.\]

  Indukčnost cívky L je konstantní, a proto se ve vzorci objeví změna proudu za čas, kterou známe ze zadání:

  \[|U_\mathrm{i}| =L \frac {\Delta I}{\Delta t}.\]

  Z posledního vztahu si vyjádříme neznámou indukčnost L:

  \[L=\dfrac{|U_\mathrm{i}|}{\frac {\Delta I}{\Delta t}}.\]

  b) Ze vztahu pro indukčnost cívky

  \[N \Phi = L I\]

  vyjádříme počet závitů N:

  \[N=\frac{LI}{\Phi}.\]
 • Zápis a číselné dosazení

  \(\frac{\Delta I}{\Delta t}= 5 \,\mathrm{As^{-1}}\) změna proudu
  \(|U_\mathrm{i}| = 3\,\mathrm{mV}= 3 {\cdot} 10^{-3} \,\mathrm{V}\) velikost indukovaného elektromotorického napětí
  \(I=8\,\mathrm{A}\) proud tekoucí jedním závitem
  \(\Phi = 40\,\mathrm{\mu Wb}=40 {\cdot} 10^{-6}\,\mathrm{Wb}\) magnetický indukční tok jednoho závitu
  \(L= \mathrm{?}\,\mathrm{(H)}\) indukčnost cívky
  \(N=\mathrm{?}\) počet závitů cívky

  \[L=\frac{|U_\mathrm{i}|}{\frac{\Delta I}{\Delta t}}=\frac{3{\cdot} 10^{-3}}{5}\,\mathrm{H}= 6{\cdot} 10^{-4}\,\mathrm{H}=0{,}6\,\mathrm{mH}\] \[N=\frac{LI}{\Phi}=\frac{6{\cdot} 10^{-4}\cdot 8}{40 {\cdot} 10^{-6}}= 120\]
 • Odpověď

  Cívka má 120 závitů a její indukčnost je L = 0,6 mH.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze