Transformátor se započtením ztrát

Úloha číslo: 169

Transformátor o účinnosti 95 % zvyšuje napětí 230 V na 1800 V. Sekundární cívkou prochází proud 0,3 A. Jaký proud prochází primární cívkou?

 • Zápis

  Ze zadání známe:

  Účinnost transformátoru:  η  = 95 %
  Primární napětí:U1  = 230 V
  Sekundární napětí:U2  = 1800 V
  Sekundární proud:I2  = 0,3 A

  Chceme určit:

  Primární proud:  I1  = ? (A)

 • Nápověda

  Uvědomte si, co znamená, že má transformátor účinnost 95 %. Jaký bude vztah mezi příkonem a výkonem transformátoru?

 • Rozbor

  Ztráty v transformátoru vznikají jak v jádře, tak ve vinutí. Část energie se mění v teplo. Pro ideální transformátor by se výkon primární cívky (příkon transformátoru) rovnal výkonu sekundární cívky (výkon transformátoru). Dochází-li ke ztrátám, je sekundární výkon menší. Pomocí vztahu mezi výkony na obou cívkách zjistíme primární proud.

 • Řešení

  Účinnost transformátoru: η = 95 %.

  Výkon elektrického proudu je roven součinu napětí a proudu:

  \[P=U\,I.\]

  Díky ztrátám v transformátoru je mezi výkonem na primární a sekundární cívce vztah:

  \[\eta\,P_1=P_2,\] \[\eta\,U_1\,I_1= U_2\,I_2.\]

  Vyjádříme si primární proud:

  \[I_1=\frac{ U_2\,I_2}{\eta\,U_1}.\]

  Číselně dosadíme:

  \[I_1=\frac{ 1800 {\cdot} 0{,}3}{0{,}95{\cdot} 230}\,\mathrm A\,\dot{=}\,2{,}5\,\mathrm A.\]
 • Odpověď

  Primární proud transformátoru s účinností 95 % má hodnotu přibližně 2,5 A.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze