Olověný akumulátor

Úloha číslo: 1023

Olověný akumulátor je nabit nábojem Q = 144 kC. Jak dlouho můžeme akumulátor používat bez nabití, užíváme-li ho jako zdroj napětí pro elektrický obvod se žárovkou, kterou prochází ustálený proud I = 0,4 A.
 • Nápověda

  Jaký je vztah mezi proudem a nábojem?

 • Zápis

  \(Q = 144\,\mathrm {kC}=144\,000\,\mathrm C\) náboj akumulátoru
  \(I = 0{,}4 \mathrm A\) potřebný proud
  \(t =?\,\mathrm {(s)}\) doba použití akumulátoru
 • Řešení

  Proud I vodičem se definuje jako celkový elektrický náboj Q prošlý vodičem za čas t. Z tohoto vztahu si vyjádříme čas t:

  \[I=\frac{Q}{t}\qquad \Rightarrow \qquad t=\frac{Q}{I}.\]

  Nyní dosadíme:

  \[t=\frac{Q}{I}=\frac{144\,000}{0{,}4}\,\mathrm s=360\,000\,\mathrm s = 100\,\mathrm {hodin}.\]

 • Odpověď

  Akumulátor můžeme bez nabití používat po dobu 100 hodin.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze