Kulička ve vzduchu spojená s kuličkou v oleji

Úloha číslo: 779

Dvě kovové kuličky mají stejný poloměr a stejný náboj 4·10−9 C. Jedna kulička je ponořena do nádoby s olejem o relativní permitivitě 3 a druhá je ve vzduchu.

Jak velké budou náboje na kuličkách, spojíme-li je drátem?

Obrázek k zadání úlohy
 • Nápověda

  Co se může dít poté, co kuličky propojíme drátem?

  Má to nějakou souvislost s potenciálem obou kuliček?

  Jak ovlivňuje elektrické pole olej, do kterého je druhá kulička ponořena?

 • Rozbor

  Potenciál nabité kuličky závisí přímo úměrně na velikosti náboje a nepřímo úměrně na poloměru kuličky a permitivitě prostředí, ve kterém kulička je. To znamená, že potenciál kuličky ponořené v oleji je menší než potenciál kuličky na vzduchu. Po spojení obou kuliček drátem tedy přejde část náboje z kuličky na vzduchu na kuličku v oleji. Celkový náboj na obou kuličkách však musí být stejný jako před spojením vodičem.

  Náboj bude přecházet až do chvíle, kdy se na obou kuličkách vyrovnají potenciály. Poté se soustava ustálí a k dalším přesunům náboje již nebude docházet. V tomto ustáleném stavu tedy bude potenciál obou kuliček stejný.

 • Řešení

  Po spojení obou kuliček drátem může přejít část náboje z jedné kuličky na druhou. Celkový náboj na obou kuličkách však musí být stejný jako před spojením vodičem.

  Označíme-li si náboj na kuličce ve vzduchu Qv a v oleji Qo bude platit vztah:

  \[2Q\,=\,Q_\mathrm{v}\,+\,Q_\mathrm{o}\,.\tag{1}\]

  Náboj mezi kuličkami bude přecházet až do chvíle, kdy se na obou kuličkách vyrovnají potenciály. Poté se soustava ustálí a k dalším přesunům náboje již nebude docházet. V tomto ustáleném stavu tedy bude potenciál obou kuliček stejný:

  \[\varphi_\mathrm{v}\,=\,\varphi_\mathrm{o}.\tag{*}\]

  Pro potenciál kuličky platí vztah

  \[\varphi\,=\, \frac{1}{4 \pi \varepsilon}\,\frac{Q}{r}\,,\]

  kde r je poloměr kuličky a ε je permitivita prostředí okolo kuličky.

  Tento vztah dosadíme do vzorce (*). První kulička je ve vzduchu, jehož permitivita je ε0, druhá kulička je v oleji, jehož permitivita je εr-krát větší:

  \[\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0}\,\frac{Q_\mathrm{v}}{r}\,=\, \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r}}\,\frac{Q_\mathrm{o}}{r}.\]

  Zkrátíme stejné veličiny a vyjádříme náboj Qo:

  \[Q_\mathrm{v}\,=\, \frac{Q_\mathrm{o}}{ \varepsilon_\mathrm{r}}\] \[Q_\mathrm{o}\,=\, Q_\mathrm{v} \varepsilon_\mathrm{r}.\tag{2}\]

  Zkombinováním vztahů (1) a (2) vyjádříme nejdříve náboj kuličky ve vzduchu a poté kuličky v oleji.

  Do vztahu (1) dosadíme vztah (2):

  \[2Q\,=\,Q_\mathrm{v}\,+\,Q_\mathrm{v} \varepsilon_\mathrm{r}.\]

  Vytkneme náboj Qv a vyjádříme ho:

  \[2Q\,=\,Q_\mathrm{v} \left(1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r} \right)\] \[Q_\mathrm{v}\,=\,\frac{2Q}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}.\]

  Náboj kuličky v oleji získáme dosazením předchozího vztahu do vzorce (2):

  \[Q_\mathrm{o}\,=\, Q_\mathrm{v} \varepsilon_\mathrm{r}\] \[Q_\mathrm{o}\,=\, \frac{2Q \varepsilon_\mathrm{r}}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}.\]

  Po spojení kuliček bude na kuličce ve vzduchu náboj \(Q_\mathrm{v}\,=\,\frac{2Q}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\) a na kuličce v oleji náboj \(Q_\mathrm{o}\,=\, \frac{2Q \varepsilon_\mathrm{r}}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\).

 • Zápis a číselný výpočet

  Q = 4· 10−9 C

  εr = 3

  Qv = ? (C)

  Qo = ? (C)

  Z tabulek

  ε0 = 8,85·10−12 C2N−1m−2


  \[Q_\mathrm{v}\,=\,\frac{2Q}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\,=\,\frac{2{\cdot} 4\cdot 10^{-9}}{1\,+\, 3}\,\mathrm{C}\,=\,2{\cdot} 10^{-9}\,\mathrm{C}\,=\,2\,\mathrm{nC}\] \[Q_\mathrm{o}\,=\, \frac{2Q \varepsilon_\mathrm{r}}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\,=\,\frac{2{\cdot} 4\cdot 10^{-9}\cdot 3}{1\,+\, 3}\,\mathrm{C}\,=\,6{\cdot} 10^{-9}\,\mathrm{C}\,=\,6\,\mathrm{nC}\]

  Vidíme, že náboj přecházel z kuličky na vzduchu na kuličku v oleji. To přesně odpovídá tomu, že vyšší permitivita oleje zmenšuje potenciál kuličky v něm ponořené.

 • Odpověď

  Po spojení kuliček bude na kuličce ve vzduchu náboj

  \[Q_\mathrm{v}\,=\,\frac{2Q}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\,=\,2\,\mathrm{nC}\]

  a na kuličce v oleji náboj

  \[Q_\mathrm{o}\,=\, \frac{2Q \varepsilon_\mathrm{r}}{1\,+\, \varepsilon_\mathrm{r}}\,=\,6\,\mathrm{nC}\,.\]
 • Odkaz na podobnou úlohu

  Jak by se situace změnila, pokud by byly kuličky ve stejném prostředí, ale měly různou velikost, zjistíte v úloze Nabité koule spojené drátem.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty
Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a
magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
×Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
Zaslat komentář k úloze