Intenzita pole nabitého balónu

Úloha číslo: 166

Kulový gumový balón o poloměru 10 cm má na svém povrchu rovnoměrně rozložený náboj 1 µC. Balón budeme pomalu rovnoměrně nafukovat tak, že každých 5 sekund se jeho objem zvětší o 4 litry.

Jaký poloměr bude mít balón za 35 sekund nafukování?

Jaká bude elektrická intenzita ve vzdálenosti 40 cm od středu balónu v čase t = 35 s.

Obrázek k zadání úlohy

Pozn.: Balón nafukujeme opatrně, proto náboj na jeho povrchu zůstává stejný.

 • Nápověda

  Rovnoměrně nabitá kulová slupka (balón) vytváří kolem sebe stejné pole, jako kdyby se celý její náboj soustředil v jejím středu. Vytváří tedy stejné pole jako bodový náboj.

  Uvnitř rovnoměrně nabité kulové slupky je intenzita elektrického pole nulová.

 • Rozbor

  Na začátku má balón objem V, který můžeme spočítat z jeho poloměru. Každých 5 sekund se objem balónu zvětší o 4 litry. Spočítáme, jaký objem bude mít balón za 35 sekund, a odtud dopočítáme hledaný poloměr.

  Rovnoměrně nabitá kulová slupka (balón) vytváří kolem sebe stejné pole, jako kdyby se celý její náboj nacházel v jejím středu. Elektrická intenzita vně balónu (nabité kulové slupky) má tedy stejný průběh jako elektrická intenzita v okolí bodového náboje.

  Uvnitř balónu (rovnoměrně nabité kulové slupky) je intenzita elektrického pole nulová.

 • Výpočet poloměru balónu

  V čase t0 = 0 s má balón poloměr r a objem V:

  \[V\,=\,\frac{4}{3}\pi r^3.\]

  Každých 5 sekund se objem balónu zvětší o 4 litry. To znamená, že rychlost nafukování balónu je

  \[w\,=\,\frac {4\,\mathrm{l}}{5\,\mathrm{s}}\,.\]

  Za čas t se objem balónu zvětší o \(\mathrm{\Delta V}\,=\,w t\) a balón bude mít tedy objem:

  \[V_1\,=\,V+\mathrm{\Delta V}\,=\,V+w t.\tag{*}\]

  Zároveň můžeme vyjádřit objem V1 pomocí poloměru:

  \[V_1\,=\,\frac{4}{3}\pi r_1^3.\]

  Vyjádření objemu V a V1 dosadíme do vzorce (*):

  \[\frac{4}{3}\pi r_1^3\,=\,\frac{4}{3}\pi r^3+w t.\]

  Nyní budeme rovnici upravovat, abychom vyjádřili hledaný poloměr r1:

  \[\frac{4}{3}\pi r_1^3\,=\,\frac{4}{3}\pi r^3+w t \hspace{50px} |\,:\, \frac{4}{3}\pi\] \[ r_1^3\,=\, r^3+\frac{3w t}{4\pi}\] \[ r_1\,=\, \sqrt[3]{ r^3+\frac{3 w t}{4\pi}}.\]
 • Zápis a číselný výpočet poloměru balónu

  \(r\,=\,10\,\mathrm{cm}\,=\,1\,\mathrm{dm}\) poloměr balónu na začátku
  \(w\,=\,\frac {4\,\mathrm{l}}{5\,\mathrm{s}}\,=\,\frac {4\,\mathrm{dm}^3}{5\,\mathrm{s}}\) rychlost nafukování
  \(t\,=\,35\,\mathrm{s}\) doba nafukování
  \(r_1\,=\,?\,\left(\mathrm{dm}\right)\) poloměr balónu po nafouknutí

  \[\begin{eqnarray} r_1\,&=&\, \sqrt[3]{ r^3+\frac{3 w t}{4\pi}}\,=\, \sqrt[3]{ 1^3\,\mathrm{dm}^3+\frac{3\cdot\,\frac {4\,\mathrm{dm}^3}{5\,\mathrm{s}}\cdot \,35\,\mathrm{s}}{4\pi}}\dot=& \,1{,}97\,\mathrm{dm}\, \dot= \,20\,\mathrm{cm}\end{eqnarray}\]
 • Výpočet elektrické intenzity

  Balón má v čase t = 35 s poloměr 20 cm (což jsme spočítali v předchozí části řešení). Chceme vypočítat elektrickou intenzitu ve vzdálenosti R = 40 cm = 4r, to je vně balónu. Intenzita elektrického pole vně nabitého balónu (nabité kulové slupky) má stejný průběh jako intenzita elektrického pole bodového náboje:

  \[E\,=\, k \frac{Q}{R^2}.\]

  Dosadíme za R a umocníme:

  \[E\,=\, k \,\frac{Q}{\left(4r\right)^2},\] \[E\,=\, k \,\frac{Q}{16r^2}.\]
 • Zápis a číselný výpočet elektrické intenzity

  \(r\,=\,10\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}1\,\mathrm{m}\) poloměr balónu na začátku
  \(Q\,=\,1\,\mathrm{ \mu C}\,=\,10^{-6}\,\mathrm{C}\) náboj na balónu
  \(E\,=\,?\,\left(\mathrm{V\,m^{-1}}\right)\) intenzita

  Z tabulek:

  \(k\,=\, 9 {\cdot} 10^9\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,C^{-1}}\)

  \[\begin{eqnarray}E\,&=&\, k \,\frac{Q}{16r^2}\,=\, 9 {\cdot} 10^9 \cdot\,\frac{10^{-6}}{16 {\cdot} 0{,}1^2}\,\mathrm{V\,m^{-1}} \, \dot= \,56\,000\,\mathrm{V\,m^{-1}}\dot=&\,56\,\mathrm{kV\,m^{-1}}\end{eqnarray}\]
 • Odpověď

  V čase t = 35 sekund má balón poloměr

  \[r_1\,=\,^3\sqrt{ r^3+\frac{3w t}{4\pi}}\, \dot= \,20\,\mathrm{cm}.\]

  Ve vzdálenosti R = 40 cm má elektrická intenzita pole velikost

  \[E\,=\, \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \,\frac{Q}{16r^2}\, \, \dot= \,56\,\mathrm{kV\,m^{-1}}.\]
Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Původní zdroj: Diplomová práce Lenky Matějíčkové (2010).
×Původní zdroj: Diplomová práce Lenky Matějíčkové (2010).
Zaslat komentář k úloze