Vítejte ve Sbírce řešených úloh

Sbírka řešených úloh vzniká na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky.

Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch nejjednodušších vhodných pro žáky základních škol až po obtížné pro vysokoškoláky. Zatím nejsou pokryta všechna témata na všech úrovních, ale na doplňování úloh do Sbírky pracujeme.

Úlohy z matematiky vznikají z iniciativy studentů učitelství matematiky a fyziky MFF UK. Cílem je pomoci současným i budoucím studentům při studiu matematiky. To, že úlohy vytváří studenti, kteří ve velmi nedávné době sami prošli úskalími studia a potýkali se s problémy spojenými s pochopením dané látky, se odráží ve způsobu vysvětlení, který může být blízký a srozumitelný uživatelům. V řešení úloh tedy nemusí být vždy striktně dodržovány rigorózní matematické postupy, a to z důvodu snazší pochopitelnosti. Úlohy z matematiky obvykle neprochází odbornou recenzí, což je u nich v záhlaví vyznačeno.

Úlohy mají podrobně komentovaná řešení. Pokuste se ale nejprve úlohu nebo alespoň některé její části vyřešit samostatně. K tomu by vám měly pomoci nápovědy, které naleznete u každé úlohy, případně rozbor (slovní popis „strategie“ řešení).

Obtížnost úlohy je označena ikonou v pravém horním rohu a zkratkou za názvem úlohy. Zde je také uvedeno, zda je úloha zařazena do některé ze speciálních kategorií.

Úroveň náročnosti

Úloha vhodná pro žáky základní školy Úloha vhodná pro žáky základní školy

Úloha vhodná pro studenty střední školy Úloha vhodná pro studenty střední školy

Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha

Vysokoškolská úloha Vysokoškolská úloha

 

Úloha řešená úvahou Úloha řešená úvahou

Úloha řešená graficky Úloha řešená graficky

Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad

Komplexní úloha Komplexní úloha

Úloha s vysvětlením teorie Úloha s vysvětlením teorie

K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje. K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.

Úloha na zjišťování faktů Úloha na zjišťování faktů

Úloha na analýzu Úloha na analýzu

Úloha na syntézu Úloha na syntézu

Úloha na porovnávání a rozlišování Úloha na porovnávání a rozlišování

Úloha na třídění Úloha na třídění

Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty

Úloha na abstrakci, zobecňování Úloha na abstrakci, zobecňování

Úloha na konkretizaci Úloha na konkretizaci

Úloha rutinní Úloha rutinní

Úloha na překlad, transformaci Úloha na překlad, transformaci

Úloha na výklad, vysvětlení smyslu nebo významu, zdůvodnění Úloha na výklad, vysvětlení smyslu nebo významu, zdůvodnění

Úloha na vyvozování (indukci) Úloha na vyvozování (indukci)

Úloha na odvozování (dedukci) Úloha na odvozování (dedukci)

Úloha na dokazování, ověřování Úloha na dokazování, ověřování

Úloha na hodnocení Úloha na hodnocení

Úloha na řešení problémových situací Úloha na řešení problémových situací

Úloha na objevování na základě vlastních úvah Úloha na objevování na základě vlastních úvah

Odkaz do Multimediální encyklopedie fyziky Odkaz do Multimediální encyklopedie fyziky

 

U každé úlohy naleznete ikonu Odeslání emailu správci Sbírky či autorovi úlohy, pomocí které můžete odeslat email správci Sbírky či autorovi úlohy – např. upozornění na chybu, nápad na vylepšení úlohy, názor na kvalitu a užitečnost Sbírky, apod.

 

Rozvoj Sbírky byl v prvních letech podpořen projekty FRVŠ (759 F6d/2008, 788 F6d/2010, FRVŠ 888 F6d/2011) a od roku 2010 je také podporován v rámci IRP. Tvorbu úloh podporuje MFF UK i v rámci studentských fakultních grantů.

 

V případě problému, otázek nebo nápadů na vylepšení Sbírky se obraťte na Správce sbírky.