První integrály Lagrangeových rovnic

Úloha číslo: 742

Prohlédněte si následující lagrangiány a najděte zachovávající se veličiny (jejich odvození viz stejnojmenné úlohy).

ÚlohaLagrangiánq
AHmotný bod na nakloněné rovině \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + mg\xi \sin \alpha\] ξ
BDva vozíky s pružinkou \[L = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 + MgX\sin \alpha - \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\] ξ, X
CVozík s kyvadlem \[L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi + mgl\cos\varphi\] x, φ
DBod na nakloněné rovině s proměnným úhlem sklonu \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}m\xi^2\omega^2 - mg\xi\sin(\omega t+ \alpha_0)\] ξ
EVolný hmotný bod ve 3D prostoru* \[L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)\] x, y, z

* Tento lagrangián sice nebyl součástí žádné úlohy, ale jeho odvození je zřejmé.

 • Připomenutí teorie a vzorců

  Pokud lagrangián není závislý na některé zobecněné souřadnici nebo explicitně na čase, pak existuje zachovávající se veličina.

  Způsoby jak je najít shrnují tzv. integrály pohybu (první integrály Lagrangeových rovnic). Zopakujte si jejich znění.

  Můžete například použít stránku Integrály pohybu  v Multimediální encyklopedii fyziky.

 • Řešení A

  Lagrangián případu A:

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + mg\xi \sin \alpha\]

  závisí na zobecněné souřadnici i zobecněné rychlosti. Explicitně však nezávisí na čase. Můžeme tedy využít výše uvedených vlastností a psát pro zachovávající se zobecněnou energii:

  \[h \left(\dot{\xi}, \xi\right) = \dot{\xi}\frac{\partial L}{\partial \dot \xi} - L\] \[h \left(\dot{\xi}, \xi\right) = m\dot{\xi}^2 - \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - mg\xi \sin \alpha\] \[h \left(\dot{\xi}, \xi\right) = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - mg\xi \sin \alpha\ .\]

  Je vidět (a z vlastností systému to i vyplývá), že platí zákon zachování mechanické energie a celková zachovávající se energie má tvar:

  \[E = T+V\ .\]
 • Řešení B

  V případě B je lagrangián závislý na obou zobecněných souřadnicích a rychlostech, ale nezávisí explicitně na čase:

  \[L = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 + MgX\sin \alpha - \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\ .\]

  Situace je téměř identická, jako v případě A. Potenciální energie v systému nezávisí explicitně na čase, ani na zobecněné rychlosti, takže celkovou zachovávající se energii bude možno psát ve tvaru:

  \[E = T+V\ .\]

  Projděme výpočet podle vztahu (1):

  \[h\left(\dot{X}, X, \dot{\xi}, \xi\right) = \dot{X}\frac{\partial L}{\partial \dot{X}} + \dot{\xi}\frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} - L\] \[h\left(\dot{X}, X, \dot{\xi}, \xi\right) = M\dot{X}^2 + \mu\dot{\xi}^2 - \frac{1}{2}M\dot{X}^2 - \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 - MgX\sin \alpha + \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\] \[h\left(\dot{X}, X, \dot{\xi}, \xi\right) = E = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 - MgX\sin \alpha + \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\]

  Vidíme, že jde opravdu o součet kinetické a potenciální energie.

 • Nápověda k C 1

  Na jakých veličinách je lagrangián v případě C nezávislý a jaké tedy budeme používat vztahy?

 • Nápověda k C 2

  Dospěli jsme ke zobecněné hybnosti:

  \[p_x = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\varphi}\cos\varphi\ .\]

  Jaký je ale její význam?

  Pomůže vám, pokud si znovu projdete úlohu Vozík s kyvadlem. Zejména určování rychlosti kyvadla je důležté.

 • Řešení C

  Lagrangián je explicitně nezávislý na čase a na zobecněné souřadnici x.

  \[L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi + mgl\cos\varphi\]

  Využijeme tedy vztahy pro zobecněnou energii (1) i pro zobecněnou hybnost (2) – viz první nápověda.

  Potenciální energie nezávisí na rychlostech ani explicitně na čase, stačí tedy psát:

  \[h = E = T+V = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi - mgl\cos\varphi\ .\]

  Pro zobecněnou hybnost px platí:

  \[p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\] \[p_x = M\dot{x} + m(\dot{x} + l\dot{\varphi}\cos\varphi)\ .\]

  První sčítanec je hybnost vozíčku. Výraz v závorce ve druhém sčítanci je x-ová složka rychlosti kyvadla. Po vynásobení jeho hmotností se tedy jedná o x-ovou složku hybnosti kyvadla.

  Vidíme, že px je normální kartézská složka celkové hybnosti soustavy vozíku s kyvadlem.

 • Nápověda k D

  Při pohledu na lagrangián je vcelku jasné, že se nezachovává žádná z veličin, které vyšetřujeme. Proč tomu tak ale je? Jaký je významný rozdíl mezi tímto lagrangiánem a lagrangiánem hmotného bodu na nakloněné rovině se stabilním úhlem sklonu?

 • Řešení D

  Lagrangián je závislý na zobecněné souřadnici, rychlosti i explicitně na čase

  \[L = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}m\xi^2\omega^2 - mg\xi\sin(\omega t+ \alpha_0)\ .\]

  Nezachovává se tedy žádná z námi vyšetřovaných veličin.

  Rozdíl proti případu A je dán nakláněním roviny. Ta při svém otáčení působí na hmotný bod silou, která vykonává práci.

 • Řešení E

  \[L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)\]

  Zde je situace rovněž vcelku velmi jasná. Lagrangián je explicitně závislý pouze na zobecněné rychlosti. Bude se tedy zachovávat zobecněná energie i všechny zobecněné hybnosti.

  Potenciální energie je nulová, takže zachovávající se energie je přímo:

  \[E = T = L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)\ .\]

  Vzhledem k tomu, že zobecněnými souřadnicemi jsou zde přímo souřadnice kartézské, můžeme psát:

  \[E = T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2\ .\]

  Vzhledem k nezávislosti lagrangiánu na zobecněných souřadnicích a kartézskému charakteru souřadnic můžeme pro zobecněné hybnosti psát:

  \[p_x = \frac{\partial L}{\partial x} = m\dot{x}\] \[p_y = \frac{\partial L}{\partial y} = m\dot{y}\] \[p_z = \frac{\partial L}{\partial z} = m\dot{z}\ .\]

  Všechny složky hybnosti se zachovávají. Pro vektor hybnosti můžeme tedy psát:

  \[\vec{p} = (p_x, p_y, p_z) = m(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = m\dot{\vec{r}}\ .\]

  Je tedy vidět, že se zachovává „obyčejná newtonovská“ hybnost.

 • Odpověď

  ÚlohaZachovává se
  AHmotný bod na nakloněné roviněmechanická energie \[h = \frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 - mg\xi \sin \alpha\]
  BDva vozíky s pružinkoumechanická energie \[h = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\xi}^2 - MgX\sin \alpha + \frac{1}{2}k(\xi-l)^2\]
  CVozík s kyvadlemmechanická energie \[h = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2+ ml\dot{\varphi}\dot{x}\cos \varphi - mgl\cos\varphi\] x-ová složka hybnosti \[p_x = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\varphi}\cos\varphi\]
  DBod na nakloněné rovině s proměnným úhlem sklonužádná veličina se nezachovává
  EVolný hmotný bod ve 3D prostorumechanická energie \[h = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2\] vektor hybnosti \[\vec{p} = (p_x, p_y, p_z) = m(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = m\dot{\vec{r}}\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze