Výpočet síly z potenciální energie

Úloha číslo: 946

Nechť je dána potenciální energie:

\[ V(\vec{r})=V(x,y,z)=Ax^3 e^{-a\frac{xy}{2}}-B\cos(byz),\]

kde A, a, B a b jsou konstanty.

Určete příslušnou sílu: \[\vec{F} = (F_x,\ F_y,\ F_z).\]

Konstanty A, a, B a b mimo jiné zajišťují, aby argumenty funkcí byly bezrozměrné.

 • Nápověda 1

  Vzpomeňte si, nebo vyhledejte, jak lze vypočítat sílu z potenciální energie.

 • Nápověda 2

  Rozepište vektorovou rovnici pro sílu (viz předchozí nápověda).

 • Nápověda 3

  Zapište výslednou sílu jako vektor.

 • Celkové řešení

  Ze zadání známe vyjádření potenciální energie v kartézských souřadnicích. Výslednou sílu tedy získáme velmi snadno podle vztahu:

  \[\vec{F}=-\mathrm{gradV}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x},\frac{\partial V}{\partial y},\frac{\partial V}{\partial z}\right).\]

  Rozepíšeme si vektor síly \(\vec{F}\) po složkách a spočítáme potřebné derivace:

  \[F_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=-3Ax^2e^{-a\frac{xy}{2}}+\frac{aA}{2}x^3y e^{-a\frac{xy}{2}}=Ax^2 e^{-a\frac{xy}{2}}\left(\frac{a}{2}xy-3\right),\] \[F_y=-\frac{\partial V}{y}=\frac{aA}{2}x^4e^{-a\frac{xy}{2}}-bBz \sin(byz),\] \[F_z=-\frac{\partial V}{z}=-bBy \sin(byz).\]

  Zápis síly ve vektorové podobě vypadá takto:

  \[\vec{F}=(F_x,F_y,F_z)=\left(Ax^2 e^{-a\frac{xy}{2}}(\frac{a}{2}xy-3),\frac{aA}{2}x^4e^{-a\frac{xy}{2}}-bBz \sin(byz),-bBy \sin(byz)\right).\]
 • Odpověď

  Výsledná síla je:

  \[\vec{F}=\left(Ax^2 e^{-a\frac{xy}{2}}\left(\frac{a}{2}xy-3\right),\frac{aA}{2}x^4e^{-a\frac{xy}{2}}-bBz \sin(byz),-bBy \sin(byz)\right).\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze