Hmotná pružina

Úloha číslo: 1250

Řešte pohyb závaží o hmotnosti m, které je zavěšené na homogenní pružině o tuhosti k, rovnovážné délce l a hmotnosti M.

 1. Použijte Lagrangeovy rovnice II. druhu.
 2. Použijte Hamiltonovy kanonické rovnice.
 • Nápověda 1

  Nakreslete si obrázek situace, rozmyslete, kolik má úloha stupňů volnosti, a vhodně zvolte souřadnice.

 • Nápověda 2

  Vyjádřete kinetickou a potenciální energii systému. Nezapomeňte, že je pružina hmotná, a tedy musíte uvažovat nejenom potenciální energii pružnosti, ale i další její energie.

 • Nápověda 3 a)

  Napište Lagrangeovu funkci L a Lagrangeovy rovnice II. druhu.

  Lagrangeova rovnice pro úlohu s jedním stupněm volnosti má tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial{L}}{\partial{\dot{x}}}\right)-\frac{\partial{L}}{\partial{x}}=0,\]

  kde x je zobecněná souřadnice a \(\dot{x}\) je zobecněná rychlost.

 • Nápověda 3 b)

  Napište Hamiltonovu funkci H a Hamiltonovy kanonické rovnice.

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají obecně tvar:

  \[\dot{q_i}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_i}},\] \[\dot{p_i}=-\frac{\partial{H}}{\partial{q_i}},\] \[\frac{\partial{L}}{\partial{t}}=-\frac{\partial{H}}{\partial{t}}.\]

  Jak jsme zjistili v minulé nápovědě, lagrangián L není explicitně závislý na čase. Totéž můžeme říci i o hamiltoniánu H. Poslední rovnice je tedy automaticky splněna.

  Hamiltonián H je funkcí zobecněných souřadnic qi a zobecněných hybností pi. Zobecněné hybnosti jsou definovány pomocí vzorce:

  \[p_i=\frac{\partial{L}}{\partial{\dot{q_i}}}.\]
 • Nápověda 4

  Řešte Lagrangeovu pohybovou rovnici:

  \[(m+\frac{1}{3}M)\,\ddot{x}+k(x-l)-(\frac{1}{2}M+m)g=0.\]

  K řešení můžete využít Kladka na pružině, Komentář – řešení pohybové rovnice.

 • Ekvivalence Lagrangeových a Hamiltonových rovnic – nápověda

  Lagrangeovu rovnic II. druhu jsme získali ve tvaru:

  \[(m+\frac{1}{3}M)\ddot{x}+k(x-l)-(\frac{1}{2}M+m)g=0.\tag{1}\]

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají tvar:

  \[\dot{x}=\frac{p}{(m+\frac{1}{3}M)},\tag{2}\] \[\dot{p}=-k(x-l)+(\frac{1}{2}M+m)g.\tag{3}\]

  Nyní ukažte ekvivalenci těchto rovnic. Díky tomu nebude nutné Hamiltonovy kanonické rovnice řešit, protože jejich řešení bude stejné, jako řešení Lagrangeovy rovnice II. druhu.

 • Celkové řešení

  Úloha má jeden stupeň volnosti. Pohyb závaží popíšeme pomocí souřadnice x, jejíž zavedení vidíte na obrázku.

  Hmotná pružina - zvolení souřadnic

  Celková potenciální energie systému V se skládá z tíhové potenciální energie závaží Vm, potenciální energie pružnosti pružiny Vp, tíhové potenciální energie pružiny VM, a má vyjádření:

  \[V=V_m+V_p+V_M=-mgx+\frac{1}{2}k(x-l)^2-\frac{1}{2}Mgx.\]

  Celková kinetická energie systému T se skládá z kinetické energie posuvného pohybu závaží Tm a kinetické energie posuvného pohybu pružiny TM:

  \[T=T_m+T_M=\frac{1}{2}(m+\frac{1}{3}M)\dot{x}^2.\]

  Podrobné odvození naleznete v nápovědě 2.

  Pro lagrangián L tedy platí:

  \[L=T-V=\frac{1}{2}(m+\frac{1}{3}M)\dot{x}^2-\frac{1}{2}k(x-l)^2+\frac{1}{2}Mgx+mgx.\]

  Lagrangeova rovnice pro úlohu s jedním stupněm volnosti má tvar:

  \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial{L}}{\partial{\dot{x}}}\right)-\frac{\partial{L}}{\partial{x}}=0,\]

  kde x je zobecněná souřadnice a \(\dot{x}\) je zobecněná rychlost.

  V našem případě získáváme:

  \[(m+\frac{1}{3}M)\ddot{x}+k(x-l)-(\frac{1}{2}M+m)g=0.\]

  Abychom mohli vyjádřit Hamiltonovu funkci H v jejích přirozených proměnných, spočítáme zobecněnou hybnost p jako:

  \[p=\frac{\partial{L}}{\partial{\dot{x}}}=(m+\frac{1}{3}M)\dot{x}.\]

  Protože lagrangián L nezávisí explicitně na čase, hamiltonián H získáme jako celkovou mechanickou energii:

  \[H=T+V=\frac{1}{2}(m+\frac{1}{3}M)\dot{x}^2+\frac{1}{2}k(x-l)^2-(\frac{1}{2}M+m)gx,\]

  a vyjádříme jej pomocí zobecněné souřadnice x a zobecněné hybnosti p:

  \[H=\frac{p^2}{2(m+\frac{1}{3}M)}+\frac{1}{2}k(x-l)^2-(\frac{1}{2}M+m)gx.\]

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají obecně tvar:

  \[\dot{q_i}=\frac{\partial{H}}{\partial{p_i}},\] \[\dot{p_i}=-\frac{\partial{H}}{\partial{q_i}},\] \[\frac{\partial{L}}{\partial{t}}=-\frac{\partial{H}}{\partial{t}}.\]

  Poslední uvedená rovnice je díky nezávislosti hamiltoniánu H na čase automaticky splněna a v našem případě tak zbylé rovnice nabývají tvaru:

  \[\dot{x}=\frac{p}{m+\frac{1}{3}M},\] \[\dot{p}=-k(x-l)+(\frac{1}{2}M+m)g.\]

  Hamiltonvy kanonické rovnice a Lagrangeovy rovnice II. jsou ekvivalentní, jak se můžete přesvědčit v oddíle Ekvivalence Lagrangeových a Hamiltonových rovnic. K popsání pohybu systému využijeme tvaru Lagrangeovy rovnice:

  \[(m+\frac{1}{3}M)\ddot{x}+k(x-l)-(\frac{1}{2}M+m)g=0.\]

  Upravíme ji na tvar:

  \[\ddot{x}+\frac{k}{m+\frac{1}{3}M}x=\frac{kl+(\frac{1}{2}M+m)g}{m+\frac{1}{3}M},\]

  což je dobře známá rovnice pro harmonický oscilátor.

  K jejímu řešení dospějete pomocí Kladka na pružině, Komentář – řešení pohybové rovnice:

  \[x=\left[x_0-\left(l+(\frac{1}{2}M+m)\frac{g}{k}\right)\right]\cos{\omega t}+\frac{v_0}{\omega}\sin{\omega t}+l+(\frac{1}{2}M+m)\frac{g}{k},\]

  kde x0 je počáteční výchylka, v0 počáteční rychlost a ω úhlová frekvence definovaná vztahem:

  \[\omega=\sqrt{\frac{k}{m+\frac{1}{3}M}}.\]

  Závaží tedy bude kmitat s danou frekvencí ω. Tato frekvence je menší, než je tomu v případě nemhotné pružiny.

 • Odpověď

  Lagrangeova rovnice II. druhu má tvar:

  \[(m+\frac{1}{3}M)\ddot{x}+k(x-l)-(\frac{1}{2}M+m)g=0.\]

  Hamiltonovy kanonické rovnice mají tvar:

  \[\dot{x}=\frac{p}{m+\frac{1}{3}M},\] \[\dot{p}=-k(x-l)+(\frac{1}{2}M+m)g.\]

  Pohyb systému popisuje rovnice:

  \[x=\left[x_0-\left(l+(\frac{1}{2}M+m)\frac{g}{k}\right)\right]\cos{\omega t}+\frac{v_0}{\omega}\sin{\omega t}+l+(\frac{1}{2}M+m)\frac{g}{k},\]

  kde x0 je počáteční výchylka, v0 počáteční rychlost a ω úhlová frekvence definovaná vztahem:

  \[\omega=\sqrt{\frac{k}{m+\frac{1}{3}M}}.\]

  Závaží tedy bude kmitat s danou frekvencí ω. Tato frekvence je menší, než je tomu v případě nehmotné pružiny.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze