Zdviž

Úloha číslo: 86

Kabina plně naložené zdviže má hmotnost 1200 kg. Kabinu je třeba zvednout do výšky 54 m za 3,0 min. Protizávaží má hmotnost pouze 950 kg, takže motor zdviže musí napomáhat k vyvažování kabiny. Jaký musí být průměrný výkon tažné síly motoru, který působí na kabinu prostřednictvím tažného lana?

 • Zápis

  M = 1200 kg hmotnost kabiny
  m = 950 kg hmotnost protizávaží
  s = 54 m výška, do níž je potřeba zdvihnout kabinu
  t = 3 min doba na zdvihnutí kabiny
  P = ? průměrný výkon tažné síly motoru
 • Rozbor

  Budeme předpokládat, že se kabina zdviže pohybuje vzhůru rovnoměrně. Nejprve zjistíme, jak velká musí být tažná síla motoru. Pak spočítáme, jakou práci vykoná tažná síla motoru při zvednutí kabiny do dané výšky. Nakonec určíme hledaný výkon tažné síly motoru.

 • Nápověda 1 – působící síly

  Nakreslete si obrázek a vyznačte do něho síly působící na kabinu.

  Předpokládejte, že se kabina zdviže pohybuje vzhůru rovnoměrně. Co platí pro výslednou sílu, která na ni působí? Jak velkou silou musí táhnout motor?

 • Nápověda 2 – práce a výkon

  Tažná síla motoru je konstantní. Jakou práci vykoná motor při zvednutí kabiny do dané výšky? Jaký je výkon motoru?

 • Číselný výpočet

  Je dáno:

  \[M\,=\,1\,200\, \mathrm{kg}\] \[m\,=\,950\, \mathrm{kg}\] \[s\,=\,54\, \mathrm{m}\] \[t\,=\,3\, \mathrm{min}\,=\,180\, \mathrm{s}\] \[P\,=\,?\]

  Z tabulek:

  \[g\,=\,9{,}81\, \mathrm{m \cdot s^{-2}}\]
  \[P\,=\,\frac {\left(M-m\right)gs}{t}\] \[P\,=\,\frac{\left(1\,200\,-\,950\right)\cdot 9{,}81{\cdot}54}{180}\,\mathrm{W}\] \[P\,=\,735{,}75\, \mathrm{W}\,\dot=\,736\ \mathrm{W}\]
 • Odpověď

  Průměrný výkon tažné síly motoru je \[P\,=\,\frac {\left(M-m\right)gs}{t}\,\dot=\,736\ \mathrm{W}.\]

 • Celkové řešení

  Zdviž

  \(M\) … hmotnost kabiny

  \(m\) … hmotnost protizávaží

  \(\vec F_\mathrm{g}\) … tíhová síla působící na kabinu \((F_\mathrm{g}\,=\,Mg)\)

  \(\vec F_\mathrm{p}\) … tažná síla protizávaží \((F_\mathrm{p}\,=\,mg)\)

  \(\vec F\) … tažná síla motoru

  Při rovnoměrném pohybu je zrychlení i výsledná síla působící na kabinu nulová. Platí tedy:

  \[F_\mathrm{p}+F-F_\mathrm{g}\,=\,0\,.\]

  Tažná síla motoru bude rovna

  \[F\,=\,Mg-mg\,.\tag{1}\]

  Práce tažné síly motoru:

  Práci konstantní síly, která působí ve směru posunutí na dráze s, můžeme vyjádřit vztahem:

  \[W\,=\,Fs\,.\]

  Za sílu F dosadíme ze vztahu (1):

  \[W\,=\,\left(Mg-mg\right)s\,=\,\left(M-m\right)gs\,.\tag{2}\]

  Výkon tažné síly motoru:

  Výkon vyjadřuje, jak rychle se koná práce:

  \[P\,=\, \frac {W}{t}\,.\]

  Za práci dosadíme ze vztahu (2):

  \[P\,=\,\frac {\left(M-m\right)gs}{t}\,,\] \[P\,=\,\frac{\left(1\,200\,-\,950\right)\cdot 9{,}81{\cdot}54}{180}\,\mathrm{W},\] \[P\,=\,735{,}75\, \mathrm{W}.\]

  Odpověď: Průměrný výkon tažné síly motoru je \(P\,=\,735{,}75\, \mathrm{W}.\)

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice
obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000. 
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze