Srážka s blbcem

Úloha číslo: 197

Oblíbeným termínem mnoha lidí je „srážka s blbcem“. Představme si tedy blbce o hmotnosti 80 kg spěchajícího rychlostí 10 km·h-1.

Jakou velikost a směr bude mít vaše rychlost po této srážce?

Jak velké budou ztráty mechanické energie, ke kterým při srážce dojde?

Obrázek k zadání

Předpokládejte, že jste před srážkou stáli na místě. Srážka je ideálně nepružná. Počítejte s vlastní hmotností.

 • Zápis

  M = 80 kg hmotnost blbce
  v = 10 km·h−1 rychlost blbce
  m = (dosaďte vaši hmotnost) vaše hmotnost
  v1 = 0 km·h−1 vaše rychlost před srážkou
  v2 = ? (km·h−1) vaše rychlost po srážce
 • Nápověda 1

  Připomeňte si, co je to ideálně nepružná srážka – co je pro pohyb těles po takové srážce podstatné? Které zákony zachování zde platí?

 • Nápověda 2

  Napište zákon zachování hybnosti pro popsanou srážku, tj. vyjádřete rovnost celkové hybnosti před srážkou a celkové hybnosti po srážce. Jak se v rovnici projeví to, že vy a blbec splynete po srážce v jeden společně se pohybující celek? Určete velikost a směr vaší rychlosti.

 • Nápověda 3: Ztráty energie

  Co si představíte pod pojmem „ztráty“ mechanické energie? Jde o rozdíl mechanické energie před srážkou a po srážce. Určete jej.

 • Celkové řešení

  Ideálně nepružná srážka je taková, že vzájemná rychlost srážejících se těles je po ní nulová – tělesa se spojí v jeden celek a dále se společně pohybují, event. společně zůstávají v klidu. Otázka na vaši rychlost je tedy skrytě otázkou na rychlost tohoto celku.

  Při takové srážce neplatí zákon zachování mechanické energie, v platnosti však zůstává zákon zachování hybnosti.

  Označme vaši hmotnost m. Dle zákona zachování hybnosti (ZZH) se hybnost před srážkou musí rovnat hybnosti po srážce:

  Hybnost před srážkou: \[\vec{p_1}\,=\,\vec{p_\mathrm{b}}\,+\,\vec{p_\mathrm{v}},\]

  kde \(\vec{p_\mathrm{b}}\) je hybnost blbce a \(\vec{p_\mathrm{v}}\) vaše hybnost.

  Hybnost po srážce: \[\vec{p_2}\,=\,\vec{p_\mathrm{c}},\]

  kde \(\vec{p_\mathrm{c}}\) je hybnost celku vy + blbec.

  Podle zákona zachování hybnosti:

  \[\vec{p_1}\,=\,\vec{p_2},\]   tedy:

  \[\vec{p_\mathrm{b}}\,+\,\vec{p_\mathrm{v}}\,=\,\vec{p_\mathrm{c}},\]

  \[M\vec{v}\,+\,m\vec{v_1}\,=\,(M+m)\vec{v_2},\]

  kde \(\vec{v_1}\) je vaše počáteční rychlost a \(\vec{v_2}\)  je výsledná rychlost celku o hmotnosti m + M. Přitom víte, že \(\vec{v_1}\,=0\) (protože jste v klidu), tedy:

  \[M\vec{v}\,=\,(M+m)\vec{v_2},\]

  \[\vec{v_2}\,=\,\frac{M}{M+m}\vec{v}.\tag{1}\]

  Rychlost \(\vec{v_2}\) bude mít stejný směr jako rychlost blbce \(\vec{v}\).

  Číselně je například pro m = 60 kg: \[v_2\,=\,\frac{80}{80\,+\,60}\,\cdot\,10\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}\,\dot=\,5{,}71\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}.\]

  Energetické ztráty:

  Neuvažujeme žádný pohyb vás ani blbce ve vertikálním směru (nahoru – dolů), potenciální energie se tedy během pohybu nemění a lze ji volit tak, aby byla stále nulová. Půjde tedy o rozdíl kinetických energií před a po srážce.

  Před srážkou je nenulová pouze kinetická energie blbce: \[E_\mathrm{k_b}\,=\,\frac{1}{2}Mv^2.\]

  Po srážce se pohybuje celek vy + blbec s celkovou kinetickou energií: \[E_\mathrm{k_c}\,=\,\frac{1}{2}(M + m)v_2^2.\]

  Označíme energetické ztráty \(\Delta E\) a za v2 dosadíme ze vztahu (1). Dostáváme:

  \[\Delta E\,=\,E_\mathrm{k_b}\,-\,E_\mathrm{k_c}\,=\,\frac{1}{2}Mv^2\,-\,\frac{1}{2}(M+m)v_2^2\,=\\=\frac{1}{2}Mv^2\,-\,\frac{1}{2}(M+m)(\frac{M}{M+m}v)^2\,= \frac{1}{2}Mv^2\,- \,\frac{1}{2}\frac{M^2v^2}{(M+m)}= \\ = \frac{1}{2}v^2\frac{mM}{M+m}.\]

  Například pro hmotnost m = 60 kg je

  \[\Delta E\,\dot=\,\frac{1}{2}\cdot2{,}78^2\cdot\frac{60{\cdot} 80}{80\,+\,60}\,\mathrm{J}\,\dot=\,132{,}5\,\mathrm{J}.\]

  (Nezapomeňte převést rychlost na jednotky m·s-1.)

 • Výsledek

  Rychlost celku blbec + vy je dána vztahem: \[\vec{v_2}\,=\,\frac{M}{M+m}\vec{v}\,,\] kde za m dosaďte vlastní hmotnost.

  Pro m = 60 kg vychází číselně \( v_2\,\dot=\,5{,}7\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}\).

   

  Ztráty mechanické energie \(\Delta E\): \[\Delta E\,=\,\frac{1}{2}v^2\frac{mM}{M+m}.\]

   

  Například pro hmotnost m = 60 kg je \(\Delta E\,\dot=\,132\,J\).

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Zaslat komentář k úloze