Torpédo

Úloha číslo: 85

Vystřelené torpédo je při pohybu pod vodní hladinou poháněno motorem na stlačený vzduch. Motor má příkon 60 kW a jeho účinnost je 84 %. Určete tahovou sílu hnacího šroubu, jestliže torpédo urazí za dobu 5 min rovnoměrným pohybem dráhu 4 500 m.

 • Zápis

  Pm = 60 kW výkon motoru
  η = 84 % účinnost motoru
  t = 5 min doba pohybu torpéda
  s = 4500 m dráha ujetá torpédem
  F = ? tahová síla hnacího šroubu
 • Rozbor

  Motor má příkon 60 kW. Jeho účinnost je 84 %. To znamená, že jen 84 % z hodnoty příkonu jde na užitečnou práci motoru a užitečný výkon tahové síly.

 • Nápověda 1 – výkon tahové síly šroubu

  S pomocí příkonu motoru a jeho účinnosti vyjádřete, jaký je výkon tahové síly šroubu.

 • Nápověda 2 – tahová síla šroubu

  Vyjádřete výkon tahové síly šroubu pomocí práce vykonané touto silou.

  Uvědomte si, co práce vyjadřuje a jaký vztah platí pro práci konstantní síly.

 • Nápověda 3 – rychlost šroubu

  Ve vztahu pro hnací sílu máme ještě jednu neznámou, a to rychlost. Jak ji můžeme vyjádřit, známe-li dráhu a čas a víme-li, že se jedná o rovnoměrný přímočarý pohyb?

 • Číselný výpočet

  Je dáno:

  \[P_\mathrm{m}\,=\,60\, \mathrm{kW}=60\,000\,\mathrm{W}\] \[\eta\,=\,84\,\%=0{,}84\] \[t\,=\,5\, \mathrm{min}\,=\,300\, \mathrm{s}\] \[s\,=\,4\,500\, \mathrm{m}\]

  Hledáme:

  \[F\,=\,?\]
  \[F\,=\,\frac{P_\mathrm{m}\eta t}{s}\] \[F\,=\,\frac{60\,000\,\cdot\,0{,}84{\cdot}300}{4\,500}\,\mathrm{N}\] \[F\,=\,3\,360\, \mathrm{N}\,\dot=3{,}4\ \mathrm{kN}\]
 • Odpověď

  Tahová síla hnacího šroubu je \(F\,=\,\frac{P_\mathrm{m}\,\eta \, t}{s}\,\dot=\,3{,}4\, \mathrm{kN}\).

 • Celkové řešení

  Motor má příkon 60 kW. Jeho účinnost je 84 %. To znamená, že jen 84 % z této hodnoty jde na užitečnou práci motoru a užitečný výkon tahové síly:

  \[\eta\,=\,\frac{P}{P_\mathrm{m}},\] \[P\,=\,\eta P_\mathrm{m}.\tag{1}\]

  Pro výkon tahové síly šroubu platí:

  \[P\,=\,\frac{dW}{dt}\,.\tag{2}\]

  P… výkon síly

  W… práce, kterou tahová síla vykoná

  t…. čas, po který se koná práce

  Předpokládáme, že tahová síla šroubu je konstantní a působí ve směru posunutí. Práci můžeme vyjádřit vztahem:

  \[W\,=\,Fs\,.\]

  W… vykonaná práce

  F… působící tahová síla

  s… dráha, na které síla působí

  Dosadíme za W do vztahu (2):

  \[P \,=\, \frac{dFs}{dt}\,=\, F\frac{ds}{dt} \,=\, Fv\,.\tag{3}\]

  Za P dosadíme ze vztahu (1):

  \[\eta P_\mathrm{m}\,=\,Fv\,.\]

  Vyjádříme hledanou sílu F:

  \[F=\frac{\eta P_\mathrm{m}}{v}\,.\tag{4}\]

  Ve vztahu zbývá ještě neznámá rychlost v. Rychlost při rovnoměrném přímočarém pohybu vyjadřuje podíl dráhy a času, po který se těleso pohybuje:

  \[v\,=\,\frac{s}{t}.\]

  Dosazením do vztahu (4) dostaneme:

  \[F\,=\,\frac{P_\mathrm{m}\eta\, t}{s},\] \[F=\frac{60\,000\,\cdot\,0{,}84{\cdot}300}{4\,500}\,\mathrm{N},\] \[F\,=\,3\,360\, \mathrm{N}\,\dot=\,3{,}4\ \mathrm{kN}.\]

  Odpověď: Tahová síla hnacího šroubu je \(F\,\dot=\,3{,}4\ \mathrm{kN}\).

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Kružík, M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN,
Praha 1984. 
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Kružík, M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1984. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
Zaslat komentář k úloze