Závaží na laně

Úloha číslo: 521

Závaží B o hmotnosti 10 kg je uvázáno na laně, jak ukazuje obrázek. Vzdálenost AB je konstantní. Jak těžké závaží P je potřeba zvolit, aby α = 45°, β = 60°? Jak velké bude v tomto případě namáhání lana AB?
zadání 521
 • Zápis

  mb = 10 kg hmotnost závaží B
  α = 45° požadovaný úhel svíraný lanem AB se svislicí
  β = 60° požadovaný úhel svíraný lanem mezi bodem B a kladkou se svislicí
  mp =? (kg) hmotnost závaží P
  Fa =? (N) namáhání lana AB
 • Nápověda 1

  Nakreslete si do obrázku všechny síly působící na závaží B a na závaží P. Co musí platit pro jejich výslednice?
 • Nápověda 2

  Zvolte vhodně soustavu souřadnic a přepište rovnice (1) a (2) skalárně. Ze získaných rovnic vyjádřete hledané veličiny.

 • Celkové řešení

  Do obrázku nakreslíme všechny síly působící na závaží B a na závaží P a zvolíme soustavu souřadnic.

  Popis obrázku

  Závaží P:

  • \(\vec{F}_\mathrm{Gp}\) ....... tíhová síla (FGp = mpg)

  • \(\vec{F}_\mathrm{p}\) ....... síla, kterou táhne lano

  Závaží B:

  • \(\vec{F}_\mathrm{Gb}\) ....... tíhová síla (FGb = mbg)

  • \(\vec{F^,}_\mathrm{p}\) ....... síla, kterou táhne lano, na kterém je závaží P

   (kladka je v klidu, takže pro velikost sil \(\vec{F}_\mathrm{p}\) a \(\vec{F^,}_\mathrm{p}\) platí, že Fp = F´p, závaží P táhne prostřednictvím lana za závaží B a naopak)

  • \(\vec{F}_\mathrm{a}\) ....... síla, kterou táhne lano upevněné na stěně

  Obě závaží jsou v klidu, takže musí platit, že výslednice sil, které na ně působí, jsou rovny nulovému vektoru.

  Závaží P:

  \[\vec{F}_\mathrm{Gp}+\vec{F}_\mathrm{p}=\vec{0}\,.\tag{1}\]

  Závaží B:

  \[\vec{F}_\mathrm{Gb}+\vec{F'}_\mathrm{p}+\vec{F}_\mathrm{a}=\vec{0}\,.\tag{2}\]

  Rovnice (1), (2) přepíšeme skalárně:

  Závaží P:

  \[{F}_\mathrm{p}=F_\mathrm{Gp}=m_\mathrm{p}g\,.\]

  Závaží B:

  \[x:\hspace{60px}F_\mathrm{p}\sin\beta-F_\mathrm{a}\sin\alpha=0,\tag{3}\]

  \[y:\hspace{10px}F_\mathrm{a}\cos\alpha+F_\mathrm{p}\cos\beta-F_\mathrm{Gb}=0.\tag{4}\]

  Z rovnice (3):

  \[F_\mathrm{a} = F_\mathrm{p} \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}\,.\tag{5}\]

  Dosadíme do rovnice (4):

  \[F_\mathrm{p} \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \cos \alpha + F_\mathrm{p} \cos \beta = F_\mathrm{Gb}\,.\]

  A upravíme:

  \[F_\mathrm{p}\frac{\sin\beta\cos\alpha+\sin\alpha\cos \beta}{\sin \alpha} = F_\mathrm{Gb}\,.\]

  S použitím vztahu pro sinus součtu úhlů:

  \[F_\mathrm{p}\sin(\alpha+\beta)=F_\mathrm{Gb}\sin\alpha\,,\] \[F_\mathrm{p}=F_\mathrm{Gb}\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\,.\]

  Tedy:

  \[gm_\mathrm{p}=gm_\mathrm{b}\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\,,\] \[m_\mathrm{p}=m_\mathrm{b}\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\,.\]

  Dosadíme získané Fp do rovnice (5):

  \[F_\mathrm{a} = F_\mathrm{Gb} \frac{\sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)} \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}\,,\] \[F_\mathrm{a} = F_\mathrm{Gb} \frac{\sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}\,,\] \[F_\mathrm{a} = gm_\mathrm{b} \frac{\sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}\,.\]

  Dosadíme zadané hodnoty:

  α, β, mb:

  \[m_\mathrm{p}=10\frac {\sin45^\circ}{\sin(45^\circ+60^\circ)}\,\mathrm{kg}\dot{=}7{,}3 \,\mathrm{kg}\,,\] \[F_\mathrm{a}=10{\cdot}10\frac {\sin60^\circ}{\sin(45^\circ+60^\circ)}\,\mathrm{N} \dot{=} 90 \,\mathrm{N}\,.\]
 • Odpověď

  Hledaná hmotnost závaží P je rovna:

  \[m_\mathrm{p}=m_\mathrm{b}\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\,.\]

  Namáhání lana AB je rovno:

  \[F_\mathrm{a} = gm_\mathrm{b} \frac{\sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)} \,.\]

  Číselně:

  \[m_\mathrm{p} \dot{=}7{,}3 \,\mathrm{kg}\,,\] \[F_\mathrm{a} \dot{=} 90 \,\mathrm{N}\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
En translation
Zaslat komentář k úloze