Zrychlený pohyb I

Úloha číslo: 188

Velikost zrychlení hmotného bodu při jeho přímočarém pohybu rovnoměrně klesne během doby 20 s z počáteční hodnoty 10 m·s−2 na nulovou hodnotu. Hmotný bod byl na počátku pohybu v klidu.

a) Jakou rychlost má hmotný bod v čase 20 s?

b) Jakou dráhu za tuto dobu hmotný bod urazil?

 • Zápis

  T = 20 s doba, po kterou klesá zrychlení hmotného bodu
  a0 = 10 m·s−2 počáteční zrychlení hmotného bodu
  v(0) = 0 m·s−1 rychlost v čase t = 0 s
  v(T) = ? (m·s−1) rychlost v čase T
  s(T) = ? (m) dráha, kterou hmotný bod urazí za dobu T
 • Nápověda 1: Závislost zrychlení na čase

  Načrtněte graf závislosti velikosti zrychlení hmotného bodu na čase a napište rovnici příslušné křivky.

 • Nápověda 2: Závislost rychlosti na čase

  Jak získáme závislost velikosti rychlosti na čase, pokud známe závislost velikosti zrychlení na čase?

  Jak poté získáme konkrétní rychlost v čase T = 20 s?

 • Nápověda 3: Závislost dráhy na čase

  Jak získáme závislost dráhy na čase, pokud známe závislost velikosti rychlosti na čase?

  Jak poté získáme konkrétní dráhu uraženou za čas T = 20 s?

 • Celkové řešení

  Jako první krok určíme závislost velikosti zrychlení hmotného bodu na čase.

  Ze zadání úlohy víme, že na počátku pohybu má hmotný bod zrychlení 10 m·s−2 a po dvaceti sekundách má nulové zrychlení. Známe tedy dva body závislosti zrychlení na čase. Protože se zrychlení má snižovat rovnoměrně, propojíme tyto dva body přímkou. Výsledný graf je na následujícím obrázku.

  závislost zrychlení na čase

  Rovnice přímky na obrázku je

  \[a\left(t\right)\,=\,10-\frac{1}{2}t\,.\]

  Průběh velikosti zrychlení pro t ≤ T tedy můžeme zapsat rovnicí

  \[a\left(t\right)\,=\,a_{0}\left(1-\frac{t}{T}\right)\,.\]

  Závislost velikosti rychlosti hmotného bodu na čase získáme integrací vztahu pro velikost zrychlení podle času:

  \[v\left( t\right) \, = \, \int{a\left(t\right)\, dt} \, = \, \int{a_{0}\left(1-\frac{t}{T}\right)\, dt} \, = \, a_{0}\left(t-\frac{t^{2}}{2T}\right) \, + \, C. \]

  Hodnotu konstanty C určíme uvážením počáteční podmínky. Za čas t dosadíme 0 s:

  \[v \left(0 \right) \, = \, 0\, \mathrm{m \cdot s^{-1}} \hspace{10px}\Rightarrow\hspace{10px}C \, = \, 0.\]

  Závislost velikosti rychlosti na čase je tedy dána rovnicí

  \[v\left(t\right) \, = \, a_{0}\left(t-\frac{t^{2}}{2T}\right)\,.\]

  Konkrétní rychlost v čase T = 20 s získáme dosazením do vztahu pro velikost rychlosti:

  \[v\left(T\right) \, = \, a_{0}\left(T-\frac{T^{2}}{2T}\right) \, = \, \frac{1}{2} a_{0} T \, = \, \frac{1}{2}\cdot 10 {\cdot} 20 \, \mathrm{m\, s^{-1}}= \, 100 \, \mathrm{m \cdot s^{-1}}\,. \]

  Závislost dráhy hmotného bodu na čase získáme integrací vztahu pro velikost rychlosti podle času:

  \[x\left(t\right) \, = \, \int{v\left(t\right)\,dt}\,= \, \int{a_{0}\left(t-\frac{t^{2}}{2T}\right)\, dt}\,=\, a_{0}\left(\frac{t^{2}}{2}-\frac{t^{3}}{6T}\right) \, + \, C.\]

  Hodnotu konstanty C určíme uvážením počáteční podmínky. V čase t = 0 s byla i uražená dráha nulová:

  \[x \left(0 \right) \, = \, 0\, \mathrm{m} \hspace{10px}\Rightarrow\hspace{10px}C \, = \, 0.\]

  Závislost dráhy na čase je tedy dána rovnicí

  \[x\left(t\right) \, = \, a_{0}\left(\frac{t^{2}}{2}-\frac{t^{3}}{6T}\right)\,.\]

  Konkrétní dráhu uraženou za čas T = 20 s získáme dosazením do vztahu pro dráhu:

  \[x\left(T\right) \, = \, a_{0}\left(\frac{T^{2}}{2}-\frac{T^{3}}{6T}\right) \, = \, \frac{1}{3}a_{0}T^{2}\,=\, \frac{1}{3}\cdot 10 {\cdot} 20^{2} \, \mathrm{m}\,=\, \frac{4000}{3}\, \mathrm{m}\, \dot{=}\,\] \[ \dot{=}\, 1 333{,}3 \, \mathrm{m}.\]
 • Odpověď

  Rychlost v čase T:

  \[v(T)\,=\, \frac{1}{2}a_{0}T\,=\,100\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,.\]

  Dráha ujetá za čas T:

  \[x(T)\,=\,\frac{1}{3}a_{0}T^{2}\,= \, 1 333{,}3 \, \mathrm{m}\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zaslat komentář k úloze