Míjení vlaku I

Úloha číslo: 228

Osobní vlak dlouhý 120 m jede rychlostí \(30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\). Za jak dlouho mine:

a) sloup elektrického vedení?

b) nástupiště dlouhé 50 m?

Obrázek k zadání úlohy
 • Zápis

  \(L\,=\,120\,\mathrm{m}\) délka vlaku
  \(v\,=\,30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\) rychlost vlaku
  \(d\,=\,50\,\mathrm{m}\) délka nástupiště
  t1 = ? (s) doba, za kterou mine sloup elektrického vedení
  t2 = ? (s) doba, za kterou mine nástupiště
 • Nápověda 1: Dráha lokomotivy

  Rozmyslete si, jakou vzdálenost musí ujet lokomotiva, aby celý vlak minul sloup či nástupiště?

  Nakreslete si obrázek pro obě situace.

 • Nápověda 2: Čas míjení

  Znáte vzdálenost, jakou musí lokomotiva ujet, a její rychlost. Hledané časy již jistě snadno určíte.

  Dejte pozor, aby byly všechny zadané veličiny v základních jednotkách.

 • Celkové řešení a)

  a) Předpokládejme, že šířka sloupu je velice malá vůči délce vlaku. Než celý vlak mine sloup, musí lokomotiva ujet vzdálenost rovnou délce vlaku, tedy L.

  Vlak míjí sloup

  Tuto vzdálenost ujede za čas:

  \[t_{1}\,=\,\frac{L}{v}\,=\,\frac{120}{8{,}3}\,\mathrm{s}\,=\,14{,}4\,\mathrm{s}.\]
 • Celkové řešení b)

  b) Šířku nástupiště nemůžeme považovat za zanedbatelnou, musíme ji brát v úvahu. Aby celý vlak minul nástupiště, musí lokomotiva ujet vzdálenost o velikosti délky vlaku L (tím mine celý vlak začátek nástupiště) a délky nástupiště d (celý vlak mine celé nástupiště).

  obrázek situace

  Tuto vzdálenost ujede za čas:

  \[ t_{2}\,=\,\frac{L+d}{v}\,=\,\frac{120+50}{8{,}3}\,\mathrm{s}\,=\,20{,}4\,\mathrm{s}\,. \]
 • Celková odpověď

  Osobní vlak mine sloup elektrického vedení za 14,4 s. Nástupiště mine vlak za 20,4 s.

 • Odkaz na podobnou úlohu

  Podobná, trochu obtížnější úloha na míjení dvou jedoucích vlaků je úloha Míjení vlaku II.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha rutinní
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze