Rozklad sil

Úloha číslo: 1134

Závaží, na které působí tíhová síla FG, je upevněno na dvou tyčích K a L (viz obr. 1).

Obrázek 1 - zadání úlohy

Obrázek 1

Obecně vyjádřete velikost sil přenášených tyčemi K a L.

 • Nápověda 1

  Které síly působí v místě styku tyčí na závěs a jaký mají směr? Zakreslete je do obrázku. Jaká je výslednice těchto sil?

 • Nápověda 2

  Sestrojte si do obrázku 2 výslednici sil KL. Její velikost znáte. Vyznačte, kde všude jsou ve vzniklém rovnoběžníku sil úhly αβ. Zvolte jeden z trojúhelníků, ve kterém znáte všechny tři úhly a jednu stranu. Umíte na tento trojúhelník (obecně ne pravoúhlý) aplikovat nějaké matematické pravidlo a vyjádřit velikosti zbývajících dvou stran odpovídajících velikostem sil K a L?

 • Nápověda 3

  Napište sinovou větu pro trojúhelník ABC a vyjádřete z ní velikosti hledaných sil KL.

 • Celkové řešení

  Na závěs působí v místě styku tyčí tyto síly (viz obr. 2):

  • tlaková síla K ve směru tyče K,
  • tažná síla L ve směru tyče L,
  • směrem svisle dolů táhne závaží svou tíhou G = FG.
   
  Obrázek 2 - působící síly

  Protože závěs je vzhledem k nosné konstrukci v klidu, musí být výslednice výše těchto sil nulová:

  \[\vec{F}_\mathrm{G}\,+\,\vec{K}\,+\,\vec{L}\,=\,\vec{o}.\]

  Síly FG, KL vymezují trojúhelník ABC, vyznačený v obrázku 3.

  Obrázek 3 - sinová věta

  V tomto trojúhelníku známe všechny úhly i stranu AB a lze pro něj tedy napsat sinovou větu:

  \[\frac{K}{\sin{\alpha}}\,=\,\frac{L}{\sin{\beta}}\,=\,\frac{F_\mathrm{G}}{\sin({\pi\,-\,(\alpha\,+\,\beta))}}.\tag{1}\]

  Z vlastností funkce sinus víme:

  \[\sin{(\pi\,-\,(\alpha\,+\,\beta))}\,=\,\sin(\alpha\,+\,\beta).\tag{2}\]

  Ze vztahů (1) a (2) tedy plyne:

  \[K\,=\,\frac{F_\mathrm{G}\sin{\alpha}}{\sin(\alpha\,+\,\beta)},\] \[L\,=\,\frac{F_\mathrm{G}\sin{\beta}}{\sin(\alpha\,+\,\beta)}.\]
 • Odpověď

  Pro velikosti sil KL platí:

  \[K\,=\,\frac{F_\mathrm{G}\sin{\alpha}}{\sin(\alpha\,+\,\beta)},\] \[K\,=\,\frac{F_\mathrm{G}\sin{\beta}}{\sin(\alpha\,+\,\beta)}.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
En translation
Zaslat komentář k úloze