Hajný a pes

Úloha číslo: 219

Představme si hajného, který se vrací z obchůzky po lese, a jde stálou rychlostí \(5\,\mathrm{\frac{km}{h}}\). Je 500 m od hájovny. Jeho pes Rek se už těší domů, takže, jak to psi dělávají, běhá od hajného k domu a zpět do té doby, než hajný dojde k domu. Rychlost Reka je \(18\,\mathrm{\frac{km}{h}}\). Jakou dráhu Rek uběhne?

 • Nápověda 1: Označení hodnot

  Vypište a označte si hodnoty, které znáte.

 • Nápověda 2: Jak dlouho běhá Rek

  Uvědomte si, jak dlouho bude Rek běhat. Nebude to nějak souviset s hajným?

 • Nápověda 3: Doba chůze hajného

  Zkuste spočítat, jak dlouho půjde hajný k hájovně.

 • Nápověda 4: Jakou vzdálenost naběhá Rek

  Jakou vzdálenost uběhne Rek?

 • Celkové řešení

  Označíme si zadané hodnoty.

  Vzdálenost od hájovny:

  \[L \,=\, 500\,\mathrm{m} \,=\, 0{,}5\,\mathrm{km}\,.\]

  Rychlost, jakou běží Rek:

  \[v_\mathrm{R} \,=\, 18\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,.\]

  Rychlost, jakou jde hajný:

  \[v_\mathrm{h} \,=\, 5\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,.\]

  Rek bude běhat stejně dlouho, jako půjde hajný k hájovně. A proto si čas označíme t.

  Spočítáme si, jak dlouho půjde hajný. Jde rychlostí vh a ujde vzdálenost L:

  \[t \,=\, \frac{L}{v_h}\,.\]

  Dosadíme do vzorce hodnoty ze zadání:

  \[ t \,=\, \frac{0{,}5\,\mathrm{km}}{5\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \,=\, 0{,}1 \,\mathrm{h} \,=\, 6 \,\mathrm{min} \,.\tag{1}\]

  Jelikož víme, jak dlouho bude Rek běhat, a známe jeho rychlost, můžeme spočítat i vzdálenost, kterou uběhne:

  \[{s_\mathrm{R}}= {v_\mathrm{R}}\cdot t \,.\]

  Dosadíme hodnoty ze zadání a za čas t ze vztahu (1):

  \[ s_\mathrm{R}\,=\, 18\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,\cdot\,0{,}1\,\mathrm{h} \,=\, 1{,}8 \,\mathrm{km}\,. \]
 • Odpověď

  Rek uběhne 1,8 km, než dojde hajný do hájovny.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Úloha rutinní
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze