Chataři od Lančovské zátoky

Úloha číslo: 124

Obyvatelé Lančovské zátoky mají postavené chatky blízko řeky Dyje, která je v úseku zátoky široká L. Když se chtějí sousedé navštívit, použijí k dopravě loďku.

Chatař Nesnídal vlastní loďku, která jezdí na klidné vodě konstantní rychlostí o velikosti vl. Rozhodne se, že spolu se svým sousedem Nekvapilem navštíví chataře Nesvačila.

Určete, jak dlouho jim celá plavba potrvá, víte-li následující:

Nesnídal pojede nejprve pro Nekvapila, který bydlí na téže straně řeky proti proudu řeky ve vzdálenosti x od něj. Poté oba poplují k Nesvačilově chatce, která se nachází na druhém břehu přímo proti Nekvapilově chatě.

Předpokládejte, že rychlost proudu řeky je konstantní a má velikost vr.

Řešte pro hodnoty: L = 200 m, vl = 2 m·s-1, vr = 1 m·s-1, x = 500 m.

 • Zápis

  L = 200 m šířka řeky
  vl = 2 m·s−1 rychlost loďky na stojaté vodě
  vr = 1 m·s−1 rychlost říčního proudu
  x = 500 m vzdálenost chatek sousedů Nesnídala a Nekvapila ve směru proti proudu řeky
  t = ? (s) doba celé plavby
 • Nápověda 1: Čas t1 od Nesnídala k Nekvapilovi

  Určete čas t1, za který dopluje Nesnídal k Nekvapilovi.

  Znáte délku trasy. Jak velkou rychlostí v1 plul Nesnídal k Nekvapilovi?

  Nakreslete si obrázek situace.

 • Nápověda 2: Čas t2 od Nekvapila k Nesvačilovi

  Určete čas t2, za který Nesnídal s Nekvapilem doplují k Nesvačilovi.

  Délku trasy opět znáte. Jakým způsobem poplují? Mohou si to namířit přímo k Nesvačilově chatě?

  Jak velkou rychlostí v2 poplují? Nakreslete si obrázek.

 • Nápověda 3: Výsledná doba t plavby

  Co platí pro výslednou dobu t celé plavby? Stačí vám k jejímu vyjádření předchozí výpočty?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  Nejprve určíme čas t1, za který dopluje Nesnídal k Nekvapilovi, a poté čas t2, za který oba doplují k Nesvačilovi. Sečtením obou časů získáme výslednou dobu celé plavby:

  \[t=t_1+t_2.\]

  Čas t1 od Nesnídala k Nekvapilovi:

  Obrázek 1:

   

  Náčrtek situace

   

  Velikost rychlosti v1 loďky vzhledem k břehu, pluje-li proti proudu, je daná rozdílem rychlosti loďky vzhledem ke klidné vodě vl a rychlosti proudu vr:

  \[v_1=v_\mathrm{l}-v_\mathrm{r}.\]

  Touto rychlostí má loďka uplout vzdálenost x. Potrvá jí to čas t1:

  \[t_1=\frac{x}{v_\mathrm{l}-v_\mathrm{r}}.\]

   

  Čas t2 od Nekvapila k Nesvačilovi:

  Chtějí-li Nesnídal s Nekvapilem připlout přímo k Nesvačilově chatě, nemohou si to namířit přímo na ni (proud by je snesl), ale tak, jak je naznačeno na obrázku:

  Obrázek 2:

   

  Skládání rychlostí

   

  Výsledná rychlost:

  \[v_2=\sqrt{v_\mathrm{l}^{2}-v_\mathrm{r}^{2}}.\]

  Čas t2:

  \[t_2=\frac{L}{v_2}=\frac{L}{\sqrt{v_\mathrm{l}^{2}-v_\mathrm{r}^{2}}}.\]

   

  Určili jsme čas t1, za který doplul Nesnídal k Nekvapilovi, a poté čas t2, za který oba dopluli k Nesvačilovi.

  Sečtením obou časů získáme výslednou dobu t celé plavby:

  \[ t=t_1+t_2=\frac{x}{v_\mathrm{l}-v_\mathrm{r}}+\frac{L}{\sqrt{v_\mathrm{l}^{2}-v_\mathrm{r}^{2}}}.\]

   

  Číselně:

  \[t=\left(\frac{500}{2-1}+\frac{200}{\sqrt{3}}\right)\,\mathrm{s}=615\,\mathrm{s}.\]
 • Odpověď

  Chataři Nesnídal a Nekvapil doplují k chataři Nesvačilovi za dobu t:

  \[ t=\frac{x}{v_\mathrm{l}-v_\mathrm{r}}+\frac{L}{\sqrt{v_\mathrm{l}^{2}-v_\mathrm{r}^{2}}}.\]

   

  Číselně:

  \[t=615\,\mathrm{s}.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Zaslat komentář k úloze