Dokonale pružná srážka

Úloha číslo: 32

Na vzduchové dráze se srazí vozík dokonale pružně s druhým vozíkem, který byl do srážky v klidu. Po srážce se oba vozíky pohybují stejně velkými rychlostmi opačným směrem. Určete poměr hmotností obou vozíků.

 • Předpoklady

  Předpokládejme, že jde o pohyb po přímce:

  rychlosti před srážkou:   \[\vec{v_{1}},\ \vec{v_{2}}\,=\, 0\ \mathrm{m s^{-1}} \]

  rychlosti po srážce:   \[ v_{1}^{'}\, =\, v_{2}^{'},\ \vec{v_{1}^{'}}\, = \, -\vec{v_{2}^{'}}\]

 • Nápověda 1 – zákony zachování

  Jaké dva zákony zachování můžete využít při dokonale pružné srážce?

 • Nápověda 2 – ZZME a ZZH

  Rozepište oba zákony pro naši konkrétní situaci.

 • Nápověda 3 – poměr hmotností

  Z rovnic (1), (2) vyjádřete hledaný poměr \[\frac{m_{1}}{m_{2}}.\]

 • Odpověď

  Poměr hmotností vozíků je \[ \frac {m_2} {m_1} \,=\, 3.\]

 • Celkové řešení

  Předpokládejme, že jde o pohyb po přímce.

  Rychlosti před srážkou:   \[\vec{v_{1}},\ \vec{v_{2}}\,=\, 0\ \mathrm{m s^{-1}} \]

  Rychlosti po srážce:   \[ v_{1}^{'}\, =\, v_{2}^{'},\ \vec{v_{1}^{'}}\, = \, -\vec{v_{2}^{'}}\]

  Pro dokonale pružnou srážku platí:

  Zákon zachování hybnosti (ZZH):

  Součet hybností těles v izolované soustavě je konstantní neboli celková hybnost izolované soustavy se zachovává.

  Zákon zachování mechanické energie (ZZME):

  Celková mechanická energie izolované soustavy se zachovává neboli součet potenciální a kinetické energie je konstantní.

  Vozíky před srážkou
  Vozíky po srážkou
  \[\mathrm{ZZH}:\qquad \vec{p_1} \,+\, \vec{p_2}\ \,=\,\ \vec{p_1^{'}} \,+\, \vec{p_2^{'}} \,,\]

  kde\(\hspace{20px} \vec{p_{1}}\) – hybnost 1. vozíku před srážkou,

  \(\vec{p_{2}}\) – hybnost 2. vozíku před srážkou,

  \(\vec{p_{1}^{'}}\) – hybnost 1. vozíku po srážce,

  \(\vec{p_{2}^{'}}\) – hybnost 2. vozíku po srážce.

  Dosadíme za hybnost:

  \[m_{1}\vec{v_{1}}\,+\, 0\,=\,m_{1}\vec{v_{1}^{'}}\,+\,m_{2}\vec{v_{1}^{'}}\,.\]

  Zvolíme souřadný systém podle obrázku a přepíšeme skalárně:

  \[m_{1}v_{1}\,=\,\,-m_{1}v_{1}^{'}\,+\,m_{2}v_{1}^{'}\tag{1}\] \[\mathrm{ZZME}: \qquad E_\mathrm{k1}+E_\mathrm{k2}=E_\mathrm{k1}^{'}+E_\mathrm{k2}^{'}\,,\]

  kde \( \hspace{15px} E_\mathrm{k1}\) – kinetická energie 1. vozíku před srážkou,

  \(E_\mathrm{k2}\) – kinetická energie 2. vozíku před srážkou,

  \(E_\mathrm{k1}^{'}\) – kinetická energie 1. vozíku po srážce,

  \(E_\mathrm{k2}^{'}\) – kinetická energie 2. vozíku po srážce.

  Dosadíme za kinetickou energii:

  \[\ \frac{1}{2}m_{1}v_{1}^{2}\,+\,0\,=\,\frac{1}{2}m_{1}v_{1}^{'2}\,+\,\frac{1}{2}m_{2}v_{1}^{'2}\,.\tag{2}\]

  Rovnici (1) na pravé straně upravíme vytknutím \( v_{1}^{'}\)a pak ji umocníme. Rovnici (2) vynásobíme dvěma:

  \[\mathrm{ZZH}:\hspace{10px} m_{1}v_{1}\,=\,-m_{1}v_{1}^{'}\,+\,m_{2}v_{1}^{'}\,=\,v_{1}^{'}(m_{2}-m_{1}) \hspace{25px}\,/^2\] \[\mathrm{ZZME}:\hspace{10px} \frac{1}{2}m_{1}v_{1}^{2}\,=\,\frac{1}{2}m_{1}v_{1}^{'2}\,+\,\frac{1}{2}m_{2}v_{1}^{'2} \hspace{25px}\,/\cdot 2.\]

  Dostali jsme tvar:

  \[\ m_{1}^{2}v_{1}^{2}\,=\,v_{1}^{'2}(m_{2}-m_{1})^{2}\] \[ m_{1}v_{1}^{2}\,=\,v_{1}^{'2}(m_{1}\,+\,m_{2}).\]

  Vyjádříme si z obou rovnic \(v_{1}^{2}\) a dáme do rovnosti:

  \[\frac{v_{1}^{'2}}{m_{1}^{2}}(m_{2}-m_{1})^{2}\,=\,\frac{v_{1}^{'2}}{m_{1}}(m_{1}\,+\,m_{2}).\]

  Protože složka \(\frac{v_{1}^{'2}}{m_{1}^{2}}\) je nenulová, můžeme s ní celou rovnici vydělit. Dostaneme:

  \[(m_{2}-m_{1})^{2}\,=\,m_{1}(m_{1}\,+\,m_{2}).\]

  Zbývá nám rovnici upravit:

  \[m_{2}^{2}-2m_{1}m_{2}\,+\,m_{1}^{2}\,=\,m_{1}^{2}\,+\,m_{1}m_{2}\] \[m_{2}^{2}-3m_{2}m_{1}\,=\,0\] \[m_{2}(m_{2}-3m_{1})\,=\,0.\]

  Protože hmotnost druhého vozíku není nula, musí platit:

  \[m_{2}\,=\,3m_{1}\,.\]

  Pro poměr hmotností vozíků pak platí:

  \[\frac{m_{2}}{m_{1}}\,=\,3\,.\]

  Odpověď: Poměr hmotností vozíků je \( \frac{m_{2}}{m_{1}}\,=\,3\,.\)

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze