Cyklista jede po silnici

Úloha číslo: 83

Po vodorovné přímé silnici jede cyklista stálou rychlostí 27 km·h−1. Odporová síla má velikost Fodp = kv2, kde číselná hodnota {k} = 0,3, přičemž rychlost uvádíme v jednotkách m·s−1 a sílu v newtonech. Hmotnost cyklisty i s kolem je 70 kg. Valivý odpor neuvažujte.

a) Jak velkou silou musí do kola strkat silnice, aby jelo rovnoměrným pohybem?

b) Jakou práci musí cyklista vykonat na trase 1 200 m? Jaký je výkon cyklisty při jízdě? Předpokládejte, že nedochází ke ztrátám mechanické energie.

c) Jakou největší rychlost může vyvinout cyklista při stálem výkonu 600 W?

 • Zápis

  v = 27 km·h−1 rychlost cyklisty
  Fodp = kv2 odporová síla
  {k} = 0,3 konstanta
  m = 70 kg hmotnost cyklisty s kolem
  F = ? síla, kterou musíme do kola strkat, aby se pohybovalo rovnoměrně
  W = ? práce, kterou vykoná cyklista na trase 1200 m
  P = ? výkon cyklisty při jízdě
  v = ? největší rychlost, kterou může vyvinout cyklista při stálem výkonu 600 W
 • Nápověda a) – síla, kterou strká silnice

  Nakreslete si obrázek jedoucího cyklisty a vyznačte do něj působící síly.

  Co můžete říct o výsledné síle, která musí působit na kolo s cyklistou, jede-li stálou rychlostí?

 • Nápověda b1) – práce cyklisty

  Předpokládáme-li, že nedochází ke ztrátám mechanické energie, je práce vykonaná cyklistou rovna práci, kterou vykoná síla, kterou strká silnice do kola, na dané dráze.

 • Nápověda b2) – výkon cyklisty

  Jak můžeme spočítat výkon, známe-li sílu a rychlost, jakou se cyklista pohybuje?

 • Nápověda c) – maximalní rychlost při daném výkonu

  Nyní je daný výkon a potřebujeme zjistit rychlost.

  Nezapomeňte, že síla, kterou působí silnice na kolo, se rovná odporové síle. Platí pro ni vztah:

  \[F\,=\,kv^{2}\,.\tag{2}\]
 • Číselný výpočet

  a)

  Dáno:

  k = 0,3 kg·m−1

  v = 27 km·h−1 = 7,5 m·s−1

  Hledáme:

  F = ?


  \[F\,=\,kv^{2}\,=\,0{,}3{\cdot}7{,}5^{2}\,\mathrm{N}\] \[F\,=\,16{,}9\, \mathrm{N}\]

  b)

  Dáno:

  F = 16,9 N

  s = 1 200 m

  v = 7,5 m·s−1

  Hledáme:

  W = ?

  P = ?


  \[W\,=\,Fs\,=\,16{,}9\,\cdot\,1\,200\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,20\,280\, \mathrm{J}\,\,\dot=\,20{,}3\ \mathrm{kJ}\] \[P\,=\,Fv\,=\,16{,}9{\cdot}7{,}5\,\mathrm{W}\] \[P\,=\,127\, \mathrm{W}\]

  c)

  Dáno:

  P = 600 W

  k = 0,3 kg·m−1

  Hledáme:

  v = ?


  \[v=\sqrt[3]{\frac{P}{k}}\,=\,\sqrt[3]{\frac{600}{0{,}3}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\] \[v\,=\,12{,}6\, \mathrm{m \cdot s^{-1}}\,=\,45{,}4\, \mathrm{km \cdot h^{-1}}\]
 • Odpověď

  a) Síla, kterou silnice strká do kola, je rovna \(F\,=\,kv^2\,=\,16{,}9\,\mathrm{N}\).

  b) Na trase 1 200 m musí cyklista vykonat práci rovnou \(W\,=\,Fs\,\,\dot=\,20{,}3\ \mathrm{kJ}\,.\) Výkon cyklisty při jízdě je \(P\,=\,Fv\,=\,127\,\mathrm{W}\).

  c) Maximální rychlost, kterou může cyklista vyvinout při stálem výkonu 600 W, je\(v\,=\,\sqrt[3]{\frac{P}{k}}\,=\,45{,}4\, \mathrm{km \cdot h^{-1}}\).

 • Poznámka: Co by se změnilo, kdyby...

  Zkusme ještě spočítat, co a jak by se změnilo, kdyby byla rychlost cyklisty 18 km·h−1 nebo 45 km·h−1.

  Pro rychlost cyklisty 18 km·h−1:

  a)

  k = 0,3 kg·m−1

  v = 18 km·h−1 = 5 m·s−1

  F = ?


  \[F\,=\,kv^2\,=\,0{,}3{\cdot} 5^2\,\mathrm{N}\] \[F\,=\,7{,}5 \,\mathrm{N}\]

  b)

  F = 7,5 N

  s = 1 200 m

  v =¯5 m·s−1


  \[W\,=\,Fs\,=\,7{,}5 \cdot\, 1\,200\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,9\,000\, \mathrm{J}\,=\,9\, \mathrm{kJ}\] \[P\,=\,Fv\,=\,7{,}5{\cdot} 5\,\mathrm{W}\] \[P\,=\,37{,}5\, \mathrm{W}\]

  c)

  P = 600 W

  k = 0,3


  \[v\,=\,\sqrt[3]{\frac{P}{k}}\,=\,\sqrt[3]{\frac {600}{0{,}3}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\] \[v\,=\,12{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\]

  Při menší rychlosti cyklisty se zmenší odporová síla, a tím pádem i síla, kterou silnice strká do kola. Menší bude i práce, kterou cyklista vykonal, i jeho výkon. Pro bod c) zůstal výsledek stejný.

  Pro rychlost cyklisty 45 km·h−1:

  a)

  k = 0,3 kg·m−1

  v = 45 km·h−1 = 12,5 m·s−1

  F = ?


  \[F\,=\,kv^2\,=\,0{,}3{\cdot} 12{,}5^2\,\mathrm{N}\] \[F\,=\,46{,}9 \,\mathrm{N}\]

  b)

  F = 46,9 N

  s = 1 200 m

  v = 12,5 m·s−1


  \[W\,=\,Fs\,=\,46{,}9 \cdot \,1\,200\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,56\,280\, \mathrm{J}\,\,\dot=\,56{,}3\ \mathrm{kJ}\] \[P\,=\,Fv\,=\,46{,}9{\cdot} 12{,}5\,\mathrm{W}\] \[P\,=\,586\, \mathrm{W}\]

  c)

  P = 600 W

  k = 0,3


  \[v\,=\,\sqrt[3]{\frac{P}{k}}\,=\,\sqrt[3]{\frac {600}{0{,}3}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\] \[v\,=\,12{,}5\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\]

  Při větší rychlosti cyklisty se zvětší odporová síla a tím pádem i síla, kterou silnice strká do kola. Větší bude i práce, kterou cyklista vykonal, i jeho výkon. Pro bod c) zůstal výsledek stejný.

 • Celkové řešení bodu a)

  Cyklista na silnici

  Pro zjednodušení si představíme cyklistu s kolem jako jedno těleso. Zakreslíme si do obrázku všechny působící síly.

  Cyklista na silnici

  \(\vec{F}\)…hledaná síla, kterou do kola strká silnice

  \(\vec{N}\)…síla, kterou do kola tlačí silnice

  \(\vec{F}_\mathrm{g}\)…tíhová síla

  \(\vec{F}_\mathrm{odp}\)…odporová síla

  Výsledná síla působící na cyklistu s kolem musí být při rovnoměrném přímočarém pohybu rovna nule:

  \[\vec{F}_\mathrm{g}\,\,+\,\,\vec{N}\,\,+\,\,\vec{F}_\mathrm{odp}\,\,+\,\,\vec{F}\,=\,O.\]

  Tíhová síla, kterou na cyklistu s kolem působí Země, se vyruší se silou, kterou do kola tlačí silnice:

  \[F_\mathrm{g}-N\,=\,0.\]

  Síla, kterou do kola strká silnice, musí být rovna odporové síle:

  \[F\,=\,F_\mathrm{odp}\,=\,kv^{2},\] \[F\,=\,0{,}3{\cdot}7{,}5^{2}\,\mathrm{N},\] \[F\,=\,16{,}9\, \mathrm{N}.\]

  k…konstanta

  v…rychlost cyklisty

  Odpověď: Síla, kterou silnice strká do kola, je F = 16,9 N.

 • Celkové řešení bodu b)

  Síla, kterou strká do kola silnice, je konstantní a působí ve směru posunutí cyklisty, takže práci spočítáme podle vztahu:

  \[W\,=\,Fs\,=\,kv^2s,\] \[W\,=\,16{,}9\cdot\,1\,200\,\mathrm{J},\] \[W\,=\,20\,280\, \mathrm{J}\,\dot=20{,}3\ \mathrm{kJ}.\]

  W…vykonaná práce

  F…síla, kterou strká silnice do kola

  s…ujetá dráha

  v…rychlost cyklisty

  Pro okamžitý výkon platí:

  \[P\,=\,\frac{dW}{dt}\,=\,\frac {\mathrm{d}F\cdot s}{\mathrm{d}t}\,=\,F\cdot\frac {\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,=\,F\cdot v.\tag{1}\] \[P\,=\,Fv,\] \[P\,=\,16{,}9{\cdot}7{,}5\,\mathrm{W},\] \[P\,=\,127\, \mathrm{W}.\]

  Odpověď:

  Na trase 1 200 m musí cyklista vykonat práci rovnou \(W\,\dot=\,20{,}3\ \mathrm{kJ}.\)

  Výkon cyklisty při jízdě je \(P\,=\,127\,\mathrm{W}.\)

 • Celkové řešení bodu c)

  Do vztahu pro okamžitý výkon \(P=Fv\) dosadíme za sílu F:

  \[F\,=\,kv^{2},\] \[P\,=\,kv^{3}.\]

  Odtud vyjádříme rychlost:

  \[v^{3}\,=\,\frac{P}{k}.\]

  Rovnici odmocníme:

  \[v\,=\,\sqrt[3]{\frac{P}{k}},\] \[v\,=\,\sqrt[3]{\frac{600}{0{,}3}}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}},\] \[v\,=\,12{,}6\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,=\,45{,}4\, \mathrm{km \cdot h^{-1}}.\]

  Odpověď: Maximální rychlost, kterou může cyklista vyvinout při stálem výkonu 600 W, je\(v=45{,}4\, \mathrm{km \cdot h^{-1}}\).

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha rutinní
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze