Míjení vlaku II

Úloha číslo: 229

Osobní vlak dlouhý 60 m jede rychlostí \(80\,\mathrm{ \frac{km}{h}}\). Za jak dlouho mine nákladní vlak dlouhý 120 m, který jede rychlostí \(30\,\mathrm{ \frac{km}{h}}\)?

Vlaky jedou:

a) stejným směrem,

b) opačnými směry.

Obrázek k zadání úlohy
 • Zápis

  \(L_1\,=\,60\,\mathrm{m}\) délka osobního vlaku
  \(v_1\,=\,80\,\mathrm{\frac{km}{h}}\) rychlost osobního vlaku
  \(L_2\,=\,120\,\mathrm{m}\) délka nákladního vlaku
  \(v_2\,=\,30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\) rychlost nákladního vlaku
  t1 = ? (s) doba, za kterou mine osobní vlak nákladní, jestliže jedou stejným směrem
  t2 = ? (s) doba, za kterou mine osobní vlak nákladní, jestliže jedou opačným směrem
 • Nápověda 1: Převod jednotek

  Než se pustíte do řešení, převeďte si rychlosti vlaků na základní jednotky.

 • Nápověda 2: Vzájemná rychlost vlaků

  Nakreslete si obrázek obou situací.

  Představte si, že jste strojvedoucí nákladního vlaku. Jakou rychlostí se vůči vám bude pohybovat osobní vlak v obou situacích?

 • Nápověda 3: Ujetá vzdálenost

  Jakou vzdálenost musí ujet osobní vlak, aby minul nákladní vlak v obou případech?

 • Nápověda 4: Čas míjení

  Znáte vzdálenost, kterou musí vlaky ujet, aby se minuly. Znáte také rychlost, jakou se míjejí. Snadno tedy určíte čas, po který se budou vlaky míjet.

 • Celkové řešení: a) stejný směr

  Nejprve převedeme rychlosti vlaků na základní jednotky:

  osobní vlak: \(v_{1}\,=\,80\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,\dot=\, 22{,}2\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,,\)

  nákladní vlak: \(v_{2}\,=\,30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,\dot=\, 8{,}3\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,.\)

  Nakreslíme si obrázek situace:

  Vlaky jedou stejným směrem

  Rychlost, kterou se vlaky pohybují vůči sobě, jestliže jedou stejným směrem je:

  \[v_\mathrm{a}\,=\,v_{1}\,-\,v_{2}\,=\,13{,}9\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,.\]

  Vlak musí ujet takovou vzdálenost, jaká je vidět na obrázku (šedý osobní vlak je nakreslený v místě, odkud osobní vlak vyjel).

  Vlaky jedou stejným směrem

  Lokomotiva osobního vlaku tedy musí ujet vzdálenost

  \[L_{1}+L_{2}\,.\]

  Ze zjištěné rychlosti a dráhy snadno zjistíme čas, jak dlouho bude míjení vlaků trvat:

  \[t_{1}\,=\,\frac{L_{1}+L_{2}}{v_\mathrm{a}}\,=\,\frac{60 + 120}{13{,}9}\,\mathrm{s} \,\dot= \,12{,}9\,\mathrm{s}.\]
 • Celkové řešení: b) opačný směr

  Nejprve převedeme rychlosti vlaků na základní jednotky:

  osobní vlak: \(v_{1}\,=\,80\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,\dot=\, 22{,}2\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,,\)

  nákladní vlak: \(v_{2}\,=\,30\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,\dot=\, 8{,}3\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,.\)

  Nakreslíme si obrázek situace:

  Vlaky jedou opačným směrem

  Rychlost, kterou se vlaky pohybují vůči sobě, jestliže jedou opačným směrem je:

  \[v_\mathrm{b}\,=\,v_{1}\,+\,v_{2}\,=\,30{,}5\,\mathrm{\frac{m}{s}}\,.\]

  Vlak musí ujet takovou vzdálenost, jaká je vidět na obrázku (šedý osobní vlak je nakreslený v místě, odkud osobní vlak vyjel).

  Vlaky jedou opačným směrem

  Lokomotiva osobního vlaku tedy musí ujet vzdálenost

  \[L_{1}+L_{2}\,.\]

  Ze zjištěné rychlosti a dráhy snadno zjistíme čas, jak dlouho bude míjení vlaků trvat:

  \[t_{2}\,=\,\frac{L_{1}+L_{2}}{v_\mathrm{b}}\,=\,\frac{60 + 120}{30{,}5}\,\mathrm{s} \,\dot= \,5{,}9\,\mathrm{s}.\]
 • Odpověď

  Osobní vlak mine nákladní vlak za 12,9 s, jestliže jedou stejným směrem.

  Pokud vlaky jedou opačným směrem, osobní vlak mine nákladní vlak za 5,9 s.

 • Odkaz na podobnou úlohu.

  Podobná, jednodušší úloha, kdy vlak míjí pevný objekt, je úloha Míjení vlaku I.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha rutinní
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze