Zavěšená tyč

Úloha číslo: 527

Tyč o délce L je nehybně zavěšena tak, že se může otáčet kolem vodorovné osy procházející horním koncem tyče. Jakou rychlost je třeba udělit volnému konci tyče, aby se tyč zastavila ve vodorovné poloze?

 • Moment setrvačnosti

  Tabulky udávají pro otáčení homogenní tyče délky L, hmotnosti m kolem jednoho z konců moment setrvačnosti

  \[J=\frac{1}{3}mL^2\,. \]

  (Odvození tohoto vztahu je uvedeno v úloze Moment setrvačnosti tyče.)

 • Nápověda

  K řešení můžete využít zákon zachování mechanické energie. Vyberte dvě situace, ve kterých budete mechanickou energii tyče srovnávat. Nezapomeňte zvolit hladinu nulové potenciální energie.

 • Odpověď

  Koncovému bodu tyče je třeba udělit rychlost \[v=\sqrt{3gL}\,.\]

 • Podobná úloha

  Vyřešeno? Vyzkoušejte si i podobnou úlohu Pozor, padá tyč!.
Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
En translation
Zaslat komentář k úloze