Záchranný letoun

Úloha číslo: 130

Záchranný letoun letí na pomoc tonoucímu. Pilot udržuje stálou výšku 1 200 m nad hladinou a směřuje přímo nad hlavu člověka (viz obrázek). Rychlost letadla má velikost 430 km·h−1.

Při jakém zorném úhlu musí pilot uvolnit záchranný vak, aby dopadl co nejblíže k tonoucímu?

Odpor prostředí neuvažujte.

Obrázek celé situace
 • Zápis

  h = 1 200 m výška letadla nad hladinou
  v = 430 km·h−1 rychlost letadla
  ψ = ? (°) zorný úhel
  Z tabulek:
  g = 9,81 m·s−2 tíhové zrychlení
 • Nápověda 1: Počáteční rychlost vaku

  Jaká je počáteční rychlost vaku? Znáte její velikost?

 • Nápověda 2: Doba pádu vaku na hladinu

  Jakým pohybem se vak po vypuštění pohybuje ve svislém směru?

  Jak zjistíte dobu jeho pádu t na hladinu, víte-li, v jak velké výšce h nad hladinou byl vypuštěn?

 • Nápověda 3: Vzdálenost  L

  Jak se vak pohybuje ve vodorovném směru?

  Jak velkou vzdálenost L ve vodorovném směru urazí vak za dobu t, tedy za dobu pádu na hladinu? Dobu pádu t znáte z předchozí nápovědy.

 • Nápověda 4: Zorný úhel ψ

  Jak zjistíte velikost zorného úhlu ψ, při kterém musí pilot uvolnit záchranný vak, aby dopadl co nejblíže k tonoucímu?

  Podívejte se na obrázek. Jakou goniometrickou funkci k výpočtu použijete?

  Které veličiny k vyjádření zorného úhlu ψ potřebujete? Znáte je?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  Počáteční rychlost vaku je shodná s rychlostí letadla. Má tedy velikost \(v\).

  Neuvažujeme-li odpor prostředí, pohybuje se vak ve svislém směru volným pádem.

  Protože víme, v jak velké výšce je vak vypuštěn, můžeme snadno určit dobu jeho pádu na hladinu. Ve směru osy y platí:

  \[-h\,=\,-\,\frac{1}{2}gt^{2}\,,\]

  tedy:

  \[h\,=\,\frac{1}{2}gt^{2}\,\]

  (ve směru osy y na vak působí jen tíhová síla).

  Řešením této rovnice dostáváme pro dobu letu t:

  \[t\,=\,\sqrt{\frac{2h}{g}}\,.\]

   

  Ve vodorovném směru se vak (i letadlo) pohybuje stálou rychlostí v.

  Za tuto dobu urazí vak ve vodorovném směru vzdálenost:

  \[L\,=\,vt\,.\]

  Po dosazení za t dostáváme:

  \[L\,=\,v\sqrt{\frac{2h}{g}}\,.\]

   

  Výpočet zorného úhlu ψ je zřejmý z obrázku.

  Použijeme goniometrickou funkci tangens.

  K výpočtu potřebujeme znát vzdálenost L, kterou ve vodorovném směru urazí vak za dobu t svého pádu na hladinu, a výšku, ze které padá. Obojí již známe.

   

  Platí:

  \[\mathrm{tg}\psi\,=\,\frac{L}{h}=\frac{v\sqrt{\frac{2h}{g}}}{h}=v\sqrt{\frac{2}{hg}}\,.\]

   

  Číselně:

  \[\mathrm{tg}\psi\,=\,\frac{430 \,000}{3\, 600}\sqrt{\frac{2}{1 \,200{\cdot}9{,}81}}\,\dot=\, 1{,}556\,,\] \[\psi\,=\,57^{\circ}\,.\]

   

  Poznámka: Vodorovný průmět rychlosti vaku je v každém okamžiku shodný s rychlostí letadla, takže pilot vidí letící vak neustále pod sebou.

 • Odpověď

  Pilot musí uvolnit záchranný vak, aby dopadl co nejblíže k tonoucímu, v zorném úhlu ψ, pro který platí:

  \[\mathrm{tg}\psi\,=\,v\,\sqrt{\frac{2}{hg}}\,\dot=\,1{,}556\,,\] \[\psi\,=\,57^{\circ}\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz – upraveno
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz – upraveno Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Pl translation
Zaslat komentář k úloze