Plavba voru

Úloha číslo: 125

Vor pluje přes řeku stálou rychlostí o velikosti w vzhledem k vodě kolmo na její proud. Šířka řeky je d. Předpokládejte, že voda unáší vor tak, že složka rychlosti voru vyvolaná proudící vodou je kvadraticky rostoucí v závislosti na vzdálenosti od břehů. U břehů je nulová, ve středu řeky má maximální hodnotu u.

Určete průběh rychlosti \(\vec{v}(t)\) voru vzhledem ke břehu a průběh jeho polohy \(\vec{r}(t)\).

Jaká je poloha místa, ve kterém vor přistane u druhého břehu?

 • Nápověda 1: Obrázek situace

  Nakreslete si obrázek situace. Označte si v něm souřadné osy a pohyb voru si rozložte na dva pohyby, ve směru osy x (kolmo na proud) a ve směru osy y (po toku řeky).

  Nakreslete si i průběh složky rychlosti voru vy vyvolané proudící vodou.

 • Nápověda 2: Průběh rychlosti voru

  Vyjádřete si za pomoci obrázku z předchozí nápovědy složky rychlosti voru vx a vy.

  Jakou funkcí vyjádříte rychlost ve směru osy y?

 • Nápověda 3: Průběh polohy voru

  Znáte složky rychlosti voru. Určete z nich souřadnice voru a průběh jeho polohového vektoru.

 • Nápověda 4: Poloha místa přistání voru

  Potřebujete zjistit souřadnice místa, ve kterém vor na druhém břehu přistane. Šířku řeky znáte, takže i souřadnici x. Znáte také složky rychlosti voru. Vyjádřete si čas, za který vor přejede řeku. Pak můžete určit i jaká bude v tomto čase souřadnice y.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  Obrázek 1 – situace:

  Obrázek celé situace

  Obrázek 2 – průběh složky rychlosti vyvolané proudící vodou:

  průběh složky rychlosti vyvolané proudící vodou

  Na obrázku 1 je vr velikost rychlosti proudu řeky, velikost rychlosti voru vzhledem ke břehům máme označenou v, složky rychlosti voru jsou vx, vy.

  Jedná se o skládání dvou pohybů (ve směru osy x a ve směru osy y).

   

  Průběh rychlosti voru

  Podle obrázků 1, 2 platí:

  \[v_\mathrm{x}\,=\,w,\tag{1}\] \[v_\mathrm{y}\,=\,ax^{2}\,+\,bx\,+\,c.\tag{2}\]

  Průběh rychlosti voru ve směru osy y má tvar paraboly, popisuje ho kvadratická funkce.

   

  Určení konstant a, b, c:

  Na parabole leží body: \(\left[0,\,0\right],\) \(\left[\frac{d}{2},\,u\right],\) \(\left[d,\,0\right].\)

  Dosazením bodu [0, 0] dostaneme:

  \[c\,=\,0\,.\]

  Dosazením bodu \(\left[\frac{d}{2},\,u\right]\) dostaneme:

  \[a\left(\frac{d}{2}\right)^{2}\,+\,b\frac{d}{2}\,=\,u\,.\tag{3}\]

  Dosazením bodu [d, 0] dostaneme:

  \[ad^{2}\,+\,bd\,=\,0\,.\tag{4}\]

  Řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a,b:

  Z (4):

  \[a\,=\, -\frac{b}{d}\,.\]

  Dosadíme do (3):

  \[-\frac{bd^{2}}{4d} \,+\, \frac{bd}{2} \,=\, u,\] \[\frac{bd}{4} \,=\, u,\] \[b\,=\,\frac{4u}{d},\] \[a\,=\,-\frac{4u}{d^{2}}.\]

  Dosadíme za konstanty do (2):

  \[v_\mathrm{y} \,=\, -\frac{4u}{d^{2}}x^{2}\,+\,\frac{4u}{d}x\,,\]

  kde z (1) \[x\,=\,wt\,,\]

  \[v_\mathrm{y}\,=\,-\frac{4u}{d^{2}}w^{2}t^{2}\,+\,\frac{4u}{d}wt,\tag{5}\]

   

  \[\vec{v}(t)\,=\,v_\mathrm{x}\vec{i} \,+\, v_\mathrm{y}\vec{j},\] \[\vec{v}(t)\,=\,w\vec{i}\,+\,\left(\frac{4u}{d}wt\,-\,\frac{4u}{d^{2}}w^{2}t^{2}\right)\vec{j},\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  Průběh polohového vektoru voru

  Složky rychlosti voru jsou podle (1) a (5):

  \[v_\mathrm{x}\,=\,w,\] \[v_\mathrm{y}\,=\,-\frac{4u}{d^{2}}\,w^{2}t^{2}\,+\,\frac{4u}{d}\,wt.\]

   

  Souřadnice jsou pak:

  \[x\,=\, wt,\] \[y\,=\,\int{v_\mathrm{y}}\,\mathrm{d}t\,=\,\int\left(-\frac{4u}{d^{2}}w^{2}t^{2}\,+\,\frac{4u}{d}wt\right)\,\mathrm{d}t\,=\, -\frac{4u}{3d^{2}}w^{2}t^{3}\,+\,\frac{4u}{2d}wt^{2}\,+\,k.\]

   

  Pro t = 0 s je y = 0 m, tedy k = 0:

  \[y \,=\, -\,\frac{4u}{3d^{2}}\,w^{2}t^{3}\,+\,\frac{2u}{d}\,wt^{2},\tag{6}\]

   

  \[\vec{r}(t)\,=\,x\vec{i}\,+\,y\vec{j}\,,\] \[\vec{r}(t)\,=\,wt\vec{i}\,+\,\left(\frac{2u}{d}\,wt^{2}\,-\,\frac{4u}{ 3d^{2}}\,w^{2}t^{3}\right)\vec{j}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  Místo přistání voru

  Vor se přes řeku dostane za čas \(t \,=\, \frac{d}{w}\), neboť rychlostí w ve směru osy x má urazit vzdálenost d.

   

  Poloha místa, ve kterém vor přistane, má souřadnice:

  \[x\,=\,d\,.\]

  Souřadnice y v čase \(t \,=\, \frac{d}{w}\) bude podle (6):

  \[y \,=\, \frac{2uw}{d}t^{2}\,-\,\frac{4uw^{2}}{3d^{2}}t^{3} \,=\, \frac{2uw}{d}\,\frac{d^{2}}{w^{2}} \,-\,\frac{4uw^{2}}{3d^{2}}\,\frac{d^{3}}{w^{3}},\] \[y \,=\, \frac{2ud}{w} \,-\, \frac{4ud}{3w} \,=\, \frac{2ud}{3w}.\]

   

  Souřadnice místa, kde vor přistane, jsou:

  \[x\,=\,d\,,\] \[y\,=\,\frac{2ud}{3w}\,.\]
 • Odpověď

  Průběh \(\vec{v}(t)\) rychlosti voru vzhledem ke břehu je:

  \[\vec{v}(t)\,=\,w\vec{i}\,+\,\left(\frac{4u}{d}wt\,-\,\frac{4u}{d^{2}}w^{2}t^{2}\right)\vec{j}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  Průběh \(\vec{r}(t)\) polohy voru je:

  \[\vec{r}(t)\,=\,wt\vec{i}\,+\,\left(\frac{2u}{d}wt^{2}\,-\,\frac{4u}{ 3d^{2}}w^{2}t^{3}\right)\vec{j}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  Poloha místa, ve kterém vor přistane u druhého břehu, je:

  \[x\,=\,d\,,\] \[y\,=\,\frac{2ud}{3w}\,.\]
Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: Koudelková, H.: Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím
klasické mechaniky, diplomová práce; MFF UK, Praha 2003 - upraveno. 
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: Koudelková, H.: Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím klasické mechaniky, diplomová práce; MFF UK, Praha 2003 - upraveno. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Zaslat komentář k úloze