Pohyb částice I

Úloha číslo: 114

Polohový vektor částice se mění s časem podle vztahu:

\[\vec{r}\left(t\right)\,=\,15\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\cdot t^2\vec{i}+(4\,\mathrm{m}-20\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\cdot t^2)\vec{j},\]

kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os x a y.

Prozkoumejte pohyb částice podle následujících bodů:

a) Jakými vztahy je popsán pohyb částice ve směrech souřadnicových os x, y, z?

b) V jakém čase přechází částice osu y?

c) V jakém čase přechází částice osu x?

d) Jak se mění rychlost částice a její složky s časem?

e) Jaké pohyby vykonává částice ve směrech os x, y, z?

f) Jak se mění velikost rychlosti částice s časem?

g) Je pohyb částice rovnoměrný?

h) Jak se mění zrychlení částice a jeho složky s časem?

i) Jak se mění velikost zrychlení částice s časem?

j) Jak velkou rychlost a zrychlení bude mít částice v okamžiku, kdy bude procházet osou:

1) x,     2) y?

 

Poznámka: Parametrické rovnice by měly být zapsány ve tvaru např.:

\[y\,=\,1\,\mathrm{m} - 2\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\cdot t.\]

Pro zjednodušení zápisu jednotky ve vztazích nepíšeme.

 • Zápis

  \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\)

  jednotkové vektory ve směru souřadnicových os x, y, z
  \[\vec{r}\left(t\right)\,=\,15\ t^2\vec{i}+(4-20t^2)\vec{j}\] polohový vektor částice v čase t
  t1 = ? (s) čas, ve kterém částice přechází osu y
  t2 = ? (s) čas, ve kterém částice přechází osu x
  v = ? (m·s-1) rychlost částice v okamžiku, kdy přechází osu x (resp. y)
  a = ? (m·s-2) zrychlení částice v okamžiku, kdy přechází osu x (resp. y)
 • Nápověda 1 pro a): Pohyb částice ve směrech souřadnicových os

  Jednotlivé vztahy pro pohyb částice ve směrech souřadnicových os získáte snadno z polohového vektoru v zadání.

 • Nápověda 2 pro b): Čas, ve kterém částice přechází osu y

  Jak zjistíte čas t1, ve kterém bude částice přecházet osu y?

  Jaká bude v tomto okamžiku hodnota souřadnice x?

 • Nápověda 3 pro c): Čas, ve kterém částice přechází osu x

  Jak zjistíte čas t2, ve kterém bude částice přecházet osu x?

  Jaká bude v tomto okamžiku hodnota souřadnice y?

 • Nápověda 4 pro d): Rychlost částice

  Znáte příslušné vztahy popisující pohyb částice ve směrech souřadnicových os.

  Jak z nich a z definice rychlosti získáte průběh rychlosti částice?

 • Nápověda 5 pro e): Pohyb částice ve směrech souřadnicových os

  Jaké pohyby vykonává částice ve směrech os x, y, z?

  Podívejte se, jakými vztahy je pohyb částice ve směrech souřadnicových os popsán a jak se mění s časem souřadnice rychlosti.

 • Nápověda 6 pro f): Velikost rychlosti částice

  Znáte průběh rychlosti částice a jejích souřadnic. Jak zjistíte průběh její velikosti?

 • Nápověda 7 pro g): Rovnoměrnost pohybu částice

  Uvědomte si, kdy je pohyb částice rovnoměrný. Co platí pro velikost její rychlosti?

 • Nápověda 8 pro h): Zrychlení částice

  Znáte složky rychlosti částice ve směrech souřadnicových os.

  Jak z nich a z definice zrychlení získáte průběh zrychlení částice?

 • Nápověda 9 pro i): Velikost zrychlení částice

  Znáte průběh zrychlení částice a jeho souřadnic. Jak zjistíte průběh jeho velikosti?

 • Nápověda 10 pro j): Rychlost a zrychlení částice při průchodu osami

  Pro výpočet velikosti rychlosti částice stačí znát vztah popisující průběh velikosti rychlosti a příslušný čas, ve kterém bude částice přecházet osu x (resp. osu y). Obojí znáte z předchozích nápověd (3 a 6).

  Obdobně pro výpočet velikosti zrychlení. Potřebujete i v tomto případě znát časy průchodů osami?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  a)

  Polohový vektor můžeme zapsat jako:

  \[\vec{r}\left(t\right)\,=\, x\vec{i}+ y\vec{j}+ z\vec{k}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

  Odtud:

  \[x\left(t\right)\,=\,15t^{2}\,,\] \[y\left(t\right)\,=\,4-20t^{2}\,,\] \[z\left(t\right)\,=\,0\,.\]

   

  b)

  Částice bude přecházet osu y v okamžiku, kdy bude její x-ová souřadnice rovna 0:

  \[x\left(t\right)\,=\,15t^{2}\,,\] \[0\,=\,15t_1^{2}\,,\] \[t_1\,=\,0\,\mathrm{s}\,.\]

   

  c)

  Částice bude přecházet osu x v okamžiku, kdy bude její y-ová souřadnice rovna 0:

  \[y\left(t\right)\,=\,4-20t^{2}\,,\] \[0\,=\,4-20t_2^{2}\,,\] \[t_2^{2}\,=\,\frac{1}{5}\,,\] \[t_2\,=\,\frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathrm{s}\,.\]

  (Matematické řešení \(t_2\,=\,\frac{-1}{\sqrt{5}}\,\mathrm{s}\) nemá fyzikální smysl.)

   

  d)

  Z definice rychlosti dostáváme:

   

  \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,\frac{\mathrm{d}\vec{r}\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\,=\,\frac{\mathrm{d}x\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}z\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{k}\,,\] \[v_\mathrm{x}\,=\,\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,=\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(15t^{2}\right)\,=\, 30t\,,\] \[v_\mathrm{y}\,=\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\,=\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(4-20t^{2}\right)\,=\, -40t \,,\] \[v_\mathrm{z}\,=\,\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\,=\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(0\right)\,=\,0\,,\] \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,30t\vec{i}+(-40t)\vec{j}+0\vec{k}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  e)

  x-ovém směru:

  \[x\left(t\right)\,=\,15t^{2}\,,\] \[v_\mathrm{x}\left(t\right)\,=\,30t\,.\]

  Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený.

   

  y-ovém směru:

  \[y\left(t\right)\,=\,4-20t^{2}\,,\] \[v_\mathrm{y}\left(t\right)\,=\,-40t\,.\]

  Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený v opačném směru.

   

  z-ovém směru:

  \[z\left(t\right)\,=\,0\,,\] \[v_\mathrm{z}\left(t\right)\,=\,0\,.\]

  Částice je v klidu.

   

  f)

  Z definice velikosti rychlosti dostáváme:

   

  \[v\left(t\right)\,=\,\left|\vec{v}\left(t\right)\right|\,=\,\sqrt{v_\mathrm{x}^{2}\left(t\right)+v_\mathrm{y}^{2}\left(t\right)+v_\mathrm{z}^{2}\left(t\right)}\,,\] \[v\left(t\right)\,=\,\sqrt{\left(900t^{2}+1600t^{2}\right)}\,=\,\sqrt{\left(2500t^{2}\right)}\,=\,50\left|t\right|\,=\,50t\,,\]

  (čas nabývá nezáporných hodnot)

  \[v\left(t\right)\,=\, 50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\cdot t\,.\]

   

  g)

  Částice vykonává rovnoměrný pohyb, je-li velikost vektoru rychlosti konstantní.

  V našem případě je velikost rychlosti lineární funkcí času:

  \[v\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\cdot t\,.\]

  Pohyb částice tedy není rovnoměrný (jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený).

   

  h)

  Z definice zrychlení dostáváme:

   

  \[\vec{a}\left(t\right)\,=\,\frac{\mathrm{d}\vec{v}\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\,=\,\frac{\mathrm{d}^{2}\vec{r}\left(t\right)}{\mathrm{d}t^{2}}\,=\,\frac{\mathrm{d}v_\mathrm{x}\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_\mathrm{y}\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}v_\mathrm{z}\left(t\right)}{\mathrm{d}t}\vec{k}\,,\] \[a_\mathrm{x}\,=\,\frac{\mathrm{d}v_\mathrm{x}}{\mathrm{d}t}\,=\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(30t\right)\,=\, 30\,,\] \[a_\mathrm{y}\,=\,\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\,=\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-40t\right)\,=\, -40 \,,\] \[a_\mathrm{z}\,=\,\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\,=\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(0)\,=\,0\,,\] \[\vec{a}\left(t\right)\,=\,30\vec{i}+(-40)\vec{j}+0\vec{k}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  i)

  \[a\left(t\right)\,=\,\left|\vec{a}\left(t\right)\right|\,=\,\sqrt{\left(a_\mathrm{x}^{2}\left(t\right)+a_\mathrm{y}^{2}\left(t\right)+a_\mathrm{z}^{2}\right)}\,,\] \[a\left(t\right)\,=\,\sqrt{\left(900+1600\right)}\,=\,\sqrt{\left(2500\right)}\,=\,50\,,\] \[a\left(t\right),=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]

   

  j)

  1) Částice prochází osu x v okamžiku, kdy:

  \[t\,=\,\frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathrm{s}\,.\]

  Ze vztahu pro velikost rychlosti a zrychlení dostáváme:

  \[v\,=\,50t\,,\] \[v\,=\,50(\frac{1}{\sqrt{5}})\,,\] \[v\,=\,10\sqrt{5}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,,\] \[a\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]

  Velikost zrychlení je konstantní, čas průchodu osou znát tedy nepotřebujeme.

   

  2) Částice prochází osu y v okamžiku, kdy:

  \[t\,=\,0\,\mathrm{s}\,.\]

  Obdobně jako u 1):

  \[v\,=\,50{\cdot}0\,,\] \[v\,=\,0\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,,\] \[a\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]

  Velikost zrychlení je konstantní, čas průchodu osou znát nepotřebujeme.

 • Odpověď

  Poznámka: Pro přehlednost zápisu nepíšeme ve vztazích jednotky.

   

  a)

  \[x\left(t\right)\,=\,15t^{2}\,,\] \[y\left(t\right)\,=\,4-20t^{2}\,,\] \[z\left(t\right)\,=\,0\,.\]

   

  b)

  Částice bude přecházet osu y v okamžiku:

  \[t_1\,=\,0\,\mathrm{s}\,.\]

   

  c)

  Částice bude přecházet osu x v okamžiku:

  \[t_2\,=\,\frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathrm{s}\,\dot{=}\,0{,}45\,\mathrm{s}\,.\]

   

  d)

  \[v_\mathrm{x}\left(t\right)\,=\,30t\,,\] \[v_\mathrm{y}\left(t\right)\,=\,-40t\,,\] \[v_\mathrm{z}\left(t\right)\,=\,0\,,\] \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,30t\vec{i}+\left(-40t\right)\vec{j}+0\vec{k}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  e)

  x-ovém směru: pohyb rovnoměrně zrychlený.

  y-ovém směru: pohyb rovnoměrně zrychlený v opačném směru.

  z-ovém směru: částice je v klidu.

   

  f)

  \[v\left(t\right)\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}t\,.\]

   

  g)

  Velikost rychlosti je lineární funkcí času:

  \[v\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\cdot t\,.\]

  Pohyb částice tedy není rovnoměrný (jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený).

   

  h)

  \[a_\mathrm{x}\,=\,30\,,\] \[a_\mathrm{y}\,=\,-40\,,\] \[a_\mathrm{z}\,=\,0\,,\] \[\vec{a}\left(t\right)\,=\,30\vec{i}+(-40)\vec{j}+0\vec{k}\,,\]

  kde \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\) jsou jednotkové vektory ve směru souřadnicových os.

   

  i)

  \[a\left(t\right)\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]

   

  j)

  1) Částice prochází osu x v okamžiku, kdy:

  \[t\,=\,\frac{1}{\sqrt{5}}\,\mathrm{s}\,.\]

  Tedy:

  \[v\,=\,10\sqrt{5}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,,\] \[a\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]

  2) Částice prochází osu y v okamžiku, kdy:

  \[t\,=\,0\,\mathrm{s}\,.\]

  Tedy:

  \[v\,=\,0\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\,,\] \[a\,=\,50\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Zaslat komentář k úloze