Volně padající kámen

Úloha číslo: 126

Volně padající kámen má v jednom bodě své dráhy okamžitou rychlost 5 m·s−1 a v jiném, níže položeném bodě má rychlost 8 m·s−1. Za jaký čas doletí kámen z prvního bodu do druhého a jak daleko jsou oba dva body od sebe vzdálené?

 • Zápis

  v1 = 5 m·s−1 rychlost kamenu v jednom bodě
  v2 = 8 m·s−1 rychlost kamenu v níže položeném bodě
  t = ? (s) čas, za který kámen doletí z prvního bodu do druhého
  s = ? (m) vzdálenost bodů
  Z tabulek:
  g = 9,81 m·s−2 tíhové zrychlení
 • Nápověda 1: Čas doletu tělesa z prvního bodu do druhého

  Jakým pohybem se kámen pohybuje? Připomeňte si, jaký vztah platí mezi velikostí rychlosti a dobou tohoto pohybu.

  Jak vyjádříte čas doletu kamene z jednoho bodu své dráhy do druhého? Znáte všechny veličiny, které k výpočtu potřebujete?

 • Nápověda 2: Vzdálenost bodů

  Víte, že se kámen pohyboval volným pádem. Jak zjistíte vzdálenost dvou bodů, kterými proletěl neboli dráhu, kterou uletěl z prvního bodu do druhého?

  Při výpočtu využijte vztahy (1), (2) z minulé nápovědy.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Čas letu z bodu 1 do bodu 2

  Kámen se pohybuje rovnoměrně zrychleným pohybem.

  Pro závislost rychlosti volného pádu na čase platí: \(v(t) \,=\, gt.\)

  Obrázek celé situace

  Čas t, za který se přemístí kámen z jednoho bodu do druhého, se rovná rozdílu časů, ve kterých byl kámen v bodě 2 a v bodě 1 (viz obrázek), tedy:

  \[t\,=\,t_2\,-\,t_1.\]

   

  Ze zadání víme, že se jedná o volný pád. Rychlost v bodě 1 je rovna

  \[v_1 \,=\, gt_1\,.\]

  Odtud:

  \[t_1 \,=\, \frac{v_1}{g}\,.\tag{1}\]

  Rychlost v bodě 2 je rovna

  \[v_2 \,=\, gt_2\,.\]

  Odtud:

  \[t_2 \,=\, \frac{v_2}{g}\,.\tag{2}\]

  Pro čas t dostaneme:

  \[t\,=\,\frac{v_2}{g}\,-\,\frac{v_1}{g}\,=\,\frac{v_2\,-\,v_1}{g}\,.\]

  Číselně:

  \[t\,=\,\frac{8\,-\,5}{9{,}81}\,\mathrm{s}\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,.\]

   

  Vzdálenost bodů 1 a 2

  Pro závislost dráhy volného pádu na čase platí:

  \[s \,=\, \frac{1}{2}\,gt^{2}\,.\]

  Vzdálenost bodů 1 a 2 určíme jako rozdíl dráhy, kterou kámen urazil do bodu 2, a dráhy, kterou urazil do bodu 1:

  \[s\,=\,s_2\,-\,s_1\,=\,\frac{gt_2^{2}}{2}\,-\,\frac{gt_1^{2}}{2}\,=\,\frac{g}{2}\,\left(t_2^{2}\,-\,t_1^{2}\right).\]

  Za t2 a t1 dosadíme ze vztahů (1) a (2):

  \[s\,=\,\frac{g}{2}\,\left(\frac{v_2^{2}}{g^{2}}\,-\,\frac{v_1^{2}}{g^{2}}\right)\,=\,\frac{1}{2g}(v_2^{2}\,-\,v_1^{2}).\]

  Číselně:

  \[s\,=\,\frac{1}{2{\cdot} 9{,}81}\cdot(8^{2}-5^{2})\,\mathrm{m}\,\dot=\,2\,\mathrm{m}\,.\]
 • Odpověď

  Kámen doletí z prvního do druhého bodu za čas

  \[t\,=\,\frac{v_2\,-\,v_1}{g}\,\dot=\,0{,}3\,\mathrm{s}\,.\]

  Vzdálenost dvou bodů, kterými kámen proletěl, je

  \[s\,=\,\frac{1}{2g}(v_2^{2}\,-\,v_1^{2})\,\dot=\,2\,\mathrm{m}\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Mičkal, K.: Sbírka úloh z technické mechaniky, SNTL, Praha 1988. 
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: Mičkal, K.: Sbírka úloh z technické mechaniky, SNTL, Praha 1988. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze