Srážka aut

Úloha číslo: 745

Dvě auta jedou přímo proti sobě. První rychlostí o velikosti 20 m·s-1, druhé rychlostí o velikosti 30 m·s-1. Obě auta jsou schopna zastavit z rychlosti o velikosti 25 m·s-1 za 5 s.

a) Jak daleko musí být od sebe auta, aby se nesrazila?

b) Jak daleko by auta musela být, kdybychom započetli reakční dobu řidičů, která je rovna asi 0,2 s?

 • Zápis

  v1 = 20 m·s−1 rychlost jízdy prvního auta
  v2 = 30 m·s−1 rychlost jízdy druhého auta
  v0 = 25 m·s−1 počáteční rychlost aut
  t0 = 5 s čas, za který auta zastaví z rychlosti v0
  tr = 0,2 s reakční doba řidičů
  a) s = ? (m) vzdálenost aut
  b) sr = ? (m) vzdálenost aut při započtení reakční doby
 • Nápověda 1 pro a): Grafické řešení – graf závislosti rychlosti na čase

  Zkuste úlohu vyřešit nejprve graficky.

  Nakreslete si grafy závislostí rychlostí obou aut na čase při jejich zastavování.

  Předpokládejte, že pokles rychlosti obou aut je rovnoměrný.

 • Nápověda 2 pro a): Grafické řešení – dráha zastavení

  Kde je v grafech z předchozí nápovědy schovaná dráha zastavení obou aut?

 • Nápověda 3 pro a): Početní řešení-dráhy zastavení

  Nyní budeme řešit úlohu početně s využitím vztahů pro rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb.

  Znáte velikosti rychlostí obou aut a za předpokladu, že pokles rychlosti obou aut je rovnoměrný, znáte i jejich zrychlení.

  Jak vypočtete dráhy zastavení obou aut?

 • Nápověda 4 pro b): Reakční doba řidičů

  Je třeba započítat reakční dobu řidičů.

  K dráze vypočítané v bodě a) musíme tedy připočítat dráhu, kterou oba řidiči ujedou než stačí zareagovat.

  Jak ji zjistíme?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  a) Grafické řešení:

  Předpokládáme, že pokles rychlosti je rovnoměrný.

  Velikosti rychlostí obou aut se tedy sníží za 1 s o 5 m·s-1.

  První auto tak zastaví za 4 s, druhé auto zastaví za 6 s.

   

  Obrázek 1 – Graf závislosti rychlosti prvního auta na čase:

   

  Graf závislosti rychlosti prvního auta na čase

   

  Dráha zastavení prvního auta odpovídá ploše pod křivkou prvního grafu.

  Pro dráhu s1 zastavení prvního auta platí:

  \[s_1=\frac{20{\cdot}4}{2}\,\mathrm{m}=40\,\mathrm{m}.\]

  Obrázek 2 – Graf závislosti rychlosti druhého auta na čase:

   

  Graf závislosti rychlosti druhého auta na čase

   

  Dráha zastavení druhého auta odpovídá ploše pod křivkou druhého grafu.

  Pro dráhu s2 zastavení druhého auta platí:

  \[s_2=\frac{30{\cdot}6}{2}\,\mathrm{m}=90\,\mathrm{m}.\]

  Aby se auta nesrazila, musela by být od sebe vzdálena:

  \[s=s_1+s_2 =130\,\mathrm{m}.\]

  a) Početní řešení:

  Velikosti rychlostí aut:

  \[v_1= 20\,\mathrm{m\cdot s^{-1}},\] \[v_2= 30\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}.\]

  Zrychlení aut:

  Obě auta jsou schopna zastavit z rychlosti 25 m·s-1 za 5 s. Za 1 s se rychlost sníží při rovnoměrném brzdění o 5 m·s-1. Velikost zrychlení aut je tedy:

  \[a= \frac{v_0}{t_0} = 5\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}.\]

  Výpočet dráhy zastavení:

   

  Rychlost a dráha rovnoměrně zpomaleného přímočarého pohybu se s časem mění podle níže uvedených vztahů, známých ze střední školy:

  \[v \,=\, v_p-at,\tag{1}\] \[s \,=\, v_pt-{\frac{1}{2}}at^2,\tag{2}\]

  kde vp je počáteční rychlost, ze které se začíná brzdit.

  V okamžiku zastavení bude rychlost auta nulová. Ze vztahu (1) pro rychlost zjistíme čas zastavení tz. Platí:

  \(0=v_p - at_z.\)

  Odtud:

  \(t_z\,=\,\frac{v_p}{a}.\)

  Dráhu zastavení sz dostaneme dosazením za čas zastavení do vztahu (2):

  \[s_z\,=\, v_pt_z- {\frac{1}{2}}at_z^2 \,=\,v_p\left(\frac{v_p}{a}\right)-{\frac{1}{2}}a\left(\frac{v_p}{a}\right)^2,\] \[s_z=\frac{v_p^{2}}{2a}.\]

  Dráha zastavení prvního auta:

  \[s_1=\frac{v_1^{2}}{2a},\] \[s_1=\frac{20^{2}}{2{\cdot}5}\,\mathrm{m}=40\,\mathrm{m}.\]

  Dráha zastavení druhého auta:

  \[s_2=\frac{v_2^{2}}{2a},\] \[s_2=\frac{30^{2}}{2{\cdot}5}\,\mathrm{m}=90\,\mathrm{m}.\]

  Aby se auta nesrazila, musela by být od sebe vzdálena:

  \[s=s_1+s_2 = \frac{v_1^{2}+v_2^{2} }{2a} = 130\,\mathrm{m}.\]

  b) Početní řešení se započtením reakční doby řidičů:

  Vzdálenost aut (tak, aby se nesrazila) vypočítaná v bodě a):

  \[s_1+s_2 =(40+90)\,\mathrm{m}=130\,\mathrm{m}.\]

  K tomu je třeba ještě připočítat dráhu, kterou oba řidiči ujedou, než stačí zareagovat a začnou brzdit.

  Reakční dobu si označíme tr:

  \[t_r=0{,}2\,\mathrm{s}.\]

  Dráha, kterou ujede první auto, než řidič zareaguje, je:

  \[s_{r1}=v_1\cdot t_r=(20{\cdot}0{,}2)\,\mathrm{m}=4\,\mathrm{m}.\]

  Dráha, kterou ujede druhé auto, než řidič zareaguje, je:

  \[s_{r2}=v_2\cdot t_r=(30{\cdot}0{,}2)\,\mathrm{m}=6\,\mathrm{m}.\]

  Celková vzdálenost aut by pak musela být:

  \[s_r=(s_1+s_2+s_{r1}+s_{r2})=(40+90+6+4)\,\mathrm{m}=140\,\mathrm{m}.\]
 • Odpověď

  a) Aby se auta nesrazila, musela by být od sebe vzdálena:

  \[s=s_1+s_2 = \frac{v_1^{2}+v_2^{2}}{2a} = 130\,\mathrm{m},\] \[(a = \frac{v_0}{t_0} = 5\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}).\]

  b) Se započtením reakční doby řidičů by celková vzdálenost aut (aby nedošlo ke srážce) musela být:

  \[s_r =(s_1+s_2+s_{r1}+s_{r2})=(\frac{v_1^{2}+v_2^{2}}{2a} + v_1t_r + v_2t_r)\,\mathrm{m}=140\,\mathrm{m}.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty
Zaslat komentář k úloze