Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Limita posloupnosti - komplexní úloha X

Úloha číslo: 862

Určete limitu posloupnosti

\[\lim_{\small n\to\infty} \ \sqrt[n]{\frac{4^n + 3^n\sin(2^n)}{5^n + 4^n\cos(n!)}}\ \ .\]
 • Řešení

  Určujeme limitu posloupnosti

  \[\lim_{\small n\to\infty} \ \sqrt[n]{\frac{4^n + 3^n\sin(2^n)}{5^n + 4^n\cos(n!)}}\ \ .\]

  Vytknutím nejvyšší mocniny z čitatele i jmenovatele dostaneme

  \[\lim_{\small n\to\infty} \ \frac{4}{5}\cdot \sqrt[n]{\frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)}}\ \ .\]

  Podle úlohy Věta o limitě součinu omezené a nulové posloupnosti platí, že

  \[\lim_{\small n\to\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n) = 0,\]

  neboť dle úlohy Limita geometrické posloupnosti je

  \[\lim \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0\]

  a z omezenosti funkce sinus máme

  \[-1\leq \sin(2^n) \leq 1.\]

  Zcela analogicky podle úlohy Věta o limitě součinu omezené a nulové posloupnosti platí, že

  \[\lim_{\small n\to\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!) = 0,\]

  neboť dle úlohy Limita geometrické posloupnosti je

  \[\lim \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0\]

  a z omezenosti funkce kosinus máme

  \[-1\leq \cos(n!) \leq 1.\]

  Tudíž máme, že

  \[\lim \ \frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)} = \frac{1+0}{1+0} = 1.\]

  Z definice vlastní limity posloupnosti vyplývá, že od nějakého členu počínaje platí

  \[1 - \varepsilon \leq \frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)} \leq 1+\varepsilon,\]

  kde ε lze volit libovolné kladné. Volíme-li jej menší než 1, máme, že

  \[\sqrt[n]{1 - \varepsilon} \leq \sqrt[n]{\frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)}} \leq \sqrt[n]{1+\varepsilon}.\]

  Navíc podle úlohy Limita posloupnosti – n-tá odmocnina I, že

  \[\lim \ \sqrt[n]{1-\varepsilon} = 1, \qquad \lim \ \sqrt[n]{1+\varepsilon} = 1.\]

  Z úlohy Věta o dvou policajtech pak vyplývá, že

  \[\lim \ \sqrt[n]{\frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)}} = 1,\]

  a tedy, vrátíme-li se na úplný začátek, máme

  \[\lim_{\small n\to\infty} \ \sqrt[n]{\frac{4^n + 3^n\sin(2^n)}{5^n + 4^n\cos(n!)}} = \] \[ = \lim_{\small n\to\infty} \ \frac{4}{5}\cdot \sqrt[n]{\frac{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^n\sin(2^n)}{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^n\cos(n!)}} = \frac{4}{5}\cdot 1 = \frac{4}{5}.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze