Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Eulerova substituce

Úloha číslo: 1265

Určete:

\[\int{\sqrt{1+x^2}}dx\]
  • Rozbor

    V drtivé většině případů, kdy se v řešeném integrálu vyskytuje složitější odmocina, vede výpočet na užití právě eulerových substitucí.

    V každém případě je třeba znát danou teorii a zvolit vhodnou substituci.

    Tento integrál můžeme řešit také pomocí hyperbolické substituce.

  • Nápověda

    Pomocí Eulerovy substituce, známých integrálů z úlohy Přehled základních primitivních funkcí a pravidel pro počítání z integrály určete zadaný neurčitý integrál.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze