Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Odmocninová substituce II.

Úloha číslo: 1507

Určete pomocí Eulerovy substituce

\[I=\int\frac{\sqrt[3]{x+1}-3}{\sqrt{x+1}}dx\]
 • Motivace

  Často se nám při řešení integrálů stává, že jsme nuceni integrovat výrazy obsahující jednu či více odmocnin.

  Nejpoužívanější metodou pro vypořádání se z odmocninami při integraci je právě odmocninová nebo Eulerova substituce.

  Dalšími užívanými metodami jsou ve speciálních případech například goniometrické substituce (Goniometrické substituce 1.) nebo substituce hyperbolické (Hyperbolická substituce).

  V této úloze si předvedeme jednu ze základních odmocninových substitucí.

  substituce

  Nachází-li se pod odmocninami integrovaného výrazu pouze tytéž polynomi stupně jedna \(P_1(x)=ax+b\), zavádíme substituci

  \[t^n={ax+b}\]

  kde \(n\) je nejmenší společný násobek stupňů substituovaných odmocnin.

  Sami uvidíme, že tato substituce vede k následnému odstranění substituovaných odmocnin.

  Mějme ovšem na paměti, že integrovaný výraz proměnné \(x\) převádíme na integrovaný výraz proměnné \(t\), stejně jako tomu bylo v případě obyčejných substitucí (Substituce).

 • Substituce

  Vhodně zvolte substituci pro likvidaci odmocnin v integrovaném výrazu.

 • Integrace

  Vhodně zvolenou integrační metodou substituovaný integrál proměnné \(t\) vyřešte.

 • Řešení

  V souladu s motivačním textem úlohy určujeme substituci jako

  \[t^n=ax+b\]

  konkrétně v našem případě se pod oběma odmocninami nachází výraz \(x+1\) a tedy

  \[t^6=x+1\]

  kde \(n=6\), neboť stupeňe substituovaných odmocnin jsou 2, 3 a nejmenší společný násobek těchto čísel je šest.

  Abychom od integrálu proměnné \(x\) přešli k integrálu proměnné \(t\) je třeba dále vyjádřit derivaci \(x\) podle proměnné \(t\), což uděláme následovně

  \[t^6=x\] \[x=t^6\] \[dx=6t^5dt\]

  Získané dosadíme do původního výrazu, čímž získáme

  \[I=\int\frac{\sqrt[3]{x+1}-3}{\sqrt{x+1}}dx=\int\frac{\sqrt[3]{t^6}-3}{\sqrt{t^6}}6t^5dt=\] \[=\int\frac{t^2-3}{t^3}6t^5dt\] \[=6\int{\bigg( t^4-3t^2 \bigg)}dt\]

  Substitucí získaný integrál díky linearitě integrálu pak rozepisujeme jako

  \[=6\int{t^4}dt-18\int t^2dt=\]

  V případě obou integrálů se jedná o tabulkový integrál \(\int w^n dw = \frac{w^n+1}{n+1}+c;c \in \mathbb{R}, n \ne 1\).

  Řešením integrálů tak dostáváme

  \[=6\frac{t^5}{5}-18\frac{t^3}{3}+c=\] \[=\frac{6}{5}t^5-6t^3+c\]

  Nakonec pak provedeme zpětnou substituci \(t^6=x+1 \rightarrow t=\sqrt[6]{x+1}\)

  \[I=\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)}^5-6\sqrt{(x+1)}+c=\]

  což je i výsledným řešením celé úlohy.

 • Výsledek

  \[I=\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)}^5-6\sqrt{(x+1)}+c=\]
 • Další úloha v sérii

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze