Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Substituce III

Úloha číslo: 1499

Určete pomocí substituce

\[\int\frac{\sin{x}}{1+\cos^2{x}}dx\]
 • Motivace

  Existuje celá řada metod pro řešení integrálů. Jednou z nich je právě substituční metoda. Její síla spočívá v mnohdy poměrně snadné aplikaci. Řada, na půdě škol řešených integrálů, navíc vede právě na řešení touto metodou.

  Následující věta v kostce shrnuje základní princip metody.

  Věta o substituci

  Mějme funkci \(f\) definovanou na intervalu \(I \in \mathbb{R}\), mající na témže intervalu primitivní funkci \(F\). Dále mějme funkci \(g\) zobrazující interval \(J \in \mathbb{R}\) na interval \(I\), která je spojitě derivovatelná na intervalu \(J\). Pak \(F(g)\) je primitivní funkce k funkci \(f(g)g\prime\) na intervalu \(J\)

  \[\int f(g(x))g\prime(x)dx=\int f(y)dy\,\,\bigg|_{y=g(x)}\]

  Lidský překlad věty říká, že vidíme-li v integrovaném výrazu funkci ve vhodné konstalaci s její derivací, pak jsou nám vrátka k substituci příznivě pootevřena. Často stačí jen provést několik kosmetických úprav a následnou substitucí integrál převádíme na tabulkový případ.

  Pozornému oku neunikne, že skutečný potenciál této metody dlí v počtářově zkušenosti s derivováním a v jeho „oku“ na vnímání kombinací funkce se svou derivací.

 • Vhodná substituce

  Pozorně si prohlédněte integrovanou funkci. Pokuste se nalézt vhodnou kombinaci funkce, za niž budete substituovat s její derivací.

  Nevidíte-li nic na první pohled, pokuste se problém vyřešit zkusmým derivováním - metodou pokus, omyl.

 • Integrace

  Pomocí zvolené substituce převeďte úlohu na tabulkový případ, integrál vyřešte a následnou zpětnou substitucí určete konečnou podobu řešení.

 • Řešení

  Nejprve se zaměříme na hledání substituované funkce a jí příslušné derivace, zjišťujeme, že funkci \(\cos{x}\) přísluší derivace \(-\sin{x}\)

  Volíme-li tedy substituci \(y=\cos{x}\), pak pro derivaci \(y\) podle \(x\) bude platit

  \[dy=-\sin{x}dx \implies -dy=\sin{x}dx\]

  Je zjevné, že námi zvolená substituce je v daném případě správná, neboť vede na tabulkový integrál \(\int \frac{1}{1+w^2} dw = \mathrm{arctg}\, {w} +c\)

  Již máme připravenou substituci

  \[y=\cos{x}\] \[-dy=\sin{x}dx\]

  po dosazení do původní úlohy

  \[I=\int\frac{\sin{x}}{1+\cos^2{x}}dx\]

  získáváme

  \[I=-\int \frac {1}{1+y^2} dy\]

  což je tabulkový integrál, řešitelný jako

  \[=-\mathrm{arctg}\,{y}+c\]

  nakonec po následné zpětné substituci získáváme

  \[=-\mathrm{arctg}\,{\cos{x}}+c\]

  což je i hledaným řešením původní úlohy

 • Výsledek

  \[I=-\mathrm{arctg}\,{\cos{x}}+c\]
 • Další úloha v sérii

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze