Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Přímá integrace I.

Úloha číslo: 1715

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice \(y'(x)=\frac{2x}{1+x^2}\) na \(\mathbb{R}\). Dále určete řešení vyhovující počáteční podmínce \( y(0)=0 \).

 • Motivace

  Rovnice typu \(y'=f(x)\), přímá integrace

  Za předpokladu, že lze pravou stranu rovnice integrovat na intervalu \(I\) (čímž budeme nadále v tomto kontextu rozumět, že k dané funkci lze na \(I\) nalézt příslušnou primitivní funkci), získáme hledané obecné řešení přímou integrací

  \[y(x)=\int{f(x)}\mathrm{d}x \,.\]

  Obdržíme tak

  \[y(x)=F(x)+C\,,\]

  kde \(C\) je integrační konstanta a \(F(x)\) primitivní funkce k \(f(x)\) na \(I\). Řešení celé diferenciální rovnice tak přechází v hledání primitivní funkce.

 • Nápověda 1.

  V souladu s motivačním textem úlohy rozhodněme, zda-li se jedná o diferenciální rovnici vedoucí na přímou integraci.

 • Nápověda 2.

  Zadanou rovnici nyní vyřešme užitím přímé integrace.

 • Nápověda 2. - řešení

  Užitím přímé integrace získáváme

  \[ y=\int{\frac{2x}{1+x^2}}\mathrm{d} x \,. \]

  Pro řešení integrálu dále zavedeme substituci \(w=1+x^2\) , kde \(\mathrm{d} w=2x \mathrm{d} x\) . Získáme tak

  \[ y=\int{\frac{\mathrm{d} w}{w}} = \ln{|w|}+C \,,\]

  po zpětné substituci pak

  \[y=\ln{|1+x^2|}+C\,,\]

  kde \(C\) je integrační konstanta.

  Absolutní hodnotu v argumentu logaritmu můžeme vypustit, neboť \((1+x^2) > 0\) pro všechna reálná čísla. Námi hledané obecné řešení proto bude mít na \(\mathbb{R}\) tvar

  \[y= \ln{(1+x^2)}+C\,.\]
 • Nápověda 3.

  Vhodnou volbou konstanty \(C\) nyní pomocí získaného obecného řešení určeme partikulární řešení vyhovující dané počáteční podmínce.

 • Řešení

  Zadaná rovnice je patrně tvaru \(y'(x)=f(x)\). Funkce \(f(x)=\frac{2x}{1+x^2}\) je dále definovaná a spojitá na \( \mathbb{R} \). Lze ji tudíž bez problému integrovat

  Užitím přímé integrace získáváme

  \[ y=\int{\frac{2x}{1+x^2}}\mathrm{d} x \,. \]

  Pro řešení integrálu dále zavedeme substituci \(w=1+x^2\) , kde \(\mathrm{d} w=2x \mathrm{d} x\) . Získáme tak

  \[ y=\int{\frac{\mathrm{d} w}{w}} = \ln{|w|}+C \,,\]

  po zpětné substituci pak

  \[y=\ln{|1+x^2|}+C\,,\]

  kde \(C\) je integrační konstanta.

  Absolutní hodnotu v argumentu logaritmu můžeme vypustit, neboť \((1+x^2) > 0\) pro všechna reálná čísla. Námi hledané obecné řešení proto bude mít na \(\mathbb{R}\) tvar

  \[y= \ln{(1+x^2)}+C\,.\]

  Dalším úkolem bylo určit partikulární řešení vyhovující počáteční podmínce \( y(0)=0 \). Pro tento účel využijeme získané obecné řešení, kdy pro konkrétní podobu konstanty \(C\) položíme \(x=0\) . Nebo-li

  \[y(0)= \ln{(1+0^2)}+C \Rightarrow 0 = \ln (1) + C \Rightarrow C= 0\,.\]

  Pro hledané partikulární řešení vyhovující dané počáteční podmínce tak konečně bude platit

  \[ y= \ln{(1+x^2)}\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze