Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Integrace lomené racionální funkce I.

Úloha číslo: 1486

Najděte primitivní funkci k

\[f(x)=\frac{8}{(3-2x)^4}\]
 • Motivace

  Výrazy typu \(\frac{1}{w^n}; n\ge 2\) itegrujeme následovným způsobem

  \[\int\frac{1}{w^n}dw=-\frac{1}{n-1}\frac{1}{w^{n-1}} + c ;c \in \mathbb{R}\]

  přičemž vycházíme ze známého integrálu

  \[\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1};a,c \in \mathbb{R}+c; a \ne -1\]

  Pokud tedy v zadané funkci vidíme náznak výrazu \(\frac{1}{w^n};n\ge 2\), za využití vhodné substituce či série vhodných substitucí, výraz převedeme do kýžené podoby, zintegrujeme a následně nalezneme vhodnou primitivní funkci zpětnou substitucí.

  Více o substituční metodě nalezneme v úloze Substituce.

 • Substituce

  Vhodnou substitucí převeďte zadaný výraz na výraz typu konstanta krát \(\frac{1}{w^n};n \ge 2\).

 • Integrace

  Za pomoci známých používaných primitivních funkcí (ta konkrétní je uvedena v motivaci úlohy) substituovaný výraz zintegrujte.

 • Řešení

  Řešený integrál vypadá následovně

  \[F(x)=\int\frac{8}{(3-2x)^4}dx\]

  Výraz \(\frac{8}{(3-2x)^4}\) už se sám o sobě chová jako výraz \(\frac{1}{w^4}\), substitujeme proto

  \[w=3-2x\]

  jelikož je \(w\) funkce \(x\), bude pro derivaci \(w\) podle proměné \(x\) platit

  \[dw=-2dx\]

  a tedy

  \[dx=-\frac{dw}{2}\]

  celkově po dosazení obdržíme

  \[\int\frac{8}{(3-2x)^4}dx=-\frac{8}{2}\int\frac{1}{w^4}dw\]

  Tento výraz již snadno zintegrujeme v souladu s motivačním duchem úlohy.

  \[-4\int\frac{1}{w^4}dw=--\frac{4}{3}\frac{1}{w^3}+c=\frac{4}{3}\frac{1}{w^3}+c\]

  a po zpětné substituci pak koneřný výsledek

  \[F(x)=\frac{4}{3}\frac{1}{(3-2x)^3}+c\]
 • Výsledek

  \[F(x)=\frac{4}{3}\frac{1}{(3-2x)^3}+c\]

  řešení nalezeno pro \(x \ne \frac{3}{2}\)

 • Další úloha v sérii

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze