Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Primitivní funkce 1.

Úloha číslo: 1262

Určete:

\[\int{\mathrm{tg}\,^2{x}}dx\]
  • Rozbor

    Ač se tato úloha jeví jako typová úloha na goniometrické substituce - v argumetnu funkce se vyskytují, po úpravě, goniometrické funkce, dá se celá práce vhodnou trikovou úpravou velmi zjednodušit a celá substituce obejít. Je ovšem třeba znát vztahy pro goniometrické funkce.

  • Nápověda

    Pomocí definice funkce tangens, známých neurčitých integrálů Přehled základních primitivních funkcí, známých základních derivací Základní derivace funkcí jedné reálné proměnné a vztahů pro goniometrické funkce určete zadaný neurčitý integrál.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze