Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Limita posloupnosti – n-tá odmocnina II

Úloha číslo: 848

Dokažte, že

\[\lim_{\small n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.\]
 • Řešení

  Pro každé n přirozené samozřejmě platí, že

  \[\sqrt[n]{n} - 1 \geq 0.\]

  Pro odvození druhé nerovnosti použijeme Bernoulliovu nerovnost (viz úloha Bernoulliova nerovnost (důkaz matematickou indukcí))

  \[(1+x)^m \geq 1+mx\]

  platnou pro každé m přirozené a x ≥ –1.

  Díky ní platí odhad pro n sudé

  \[\sqrt n = (\sqrt[n]{n})^{n/2} = (1+(\sqrt[n]{n}-1))^{n/2} \geq \] \[ \geq 1 + \frac{n}{2}((\sqrt[n]{n})-1) \geq 1 + \frac{n-1}{2}((\sqrt[n]{n})-1).\]

  Pro n liché lze postupovat podobně, pouze dva kroky budou přehozené a využije se monotonie funkce xn:

  \[\sqrt n = (\sqrt[n]{n})^{n/2} = (1+(\sqrt[n]{n}-1))^{n/2} \geq \] \[\geq (1+(\sqrt[n]{n}-1))^{(n-1)/2} \geq 1 + \frac{n-1}{2}((\sqrt[n]{n})-1).\]

  Z obou odhadů plyne, že pro libovolné n přirozené platí

  \[0\leq (\sqrt[n]{n}-1) \leq \frac{\sqrt n-1}{n} \to 0.\]

  Proto platí podle věty o dvou policajtech, že

  \[\lim (\sqrt[n]{n}-1) = 0 \implies \lim \sqrt[n]{n} = 1.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze