Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Limita goniometrické funkce III.

Úloha číslo: 1185

Vypočtěte limitu: \[ \lim\limits_{x\to 0} \displaystyle \frac{\cos(a+2x)-2\cos(a+x)+\cos a}{x^2}\mathrm{.} \]
 • Rozbor

  Přímé dosazení \(x = 0\) nevede k cíli. V příkladu se vyskytují funkce \(\cos\), ve jmenovateli je navíc \(x^2\), je tedy pravděpodobné, že využijeme známé limity: \[ \lim_{x \to 0}\frac{1-\cos{x}}{x^2}=\frac{1}{2}\mathrm{,} \tag{1}\] jejíž odvození spolu s dalšími důležitými limitami naleznete v příkladu Přehled používaných užívaných limit funkcí.

  V zadání se vyskytují funkce \(\cos\), jejichž argumenty tvoří součet. Bude tedy třeba použít i součtové vzorce goniometrických funkcí.

  Připravenou mějme i větu o aritmetice limit.

 • Nápověda 1

  Připomeňte si součtový vzorec: \[ \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta\mathrm{,} \] a s jeho pomocí se zbavte všech součtů v argumentech goniometrických funkcí.
 • Nápověda 2

  Některé goniometrické funkce ve výrazu obsahují dvojnásobné argumenty. Osvěžte si vztahy: \[\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x\mathrm{,}\] \[\sin 2x = 2\sin x \cos x\mathrm{,}\] a jejich užitím výraz upravte tak, aby dvojnásobné argumenty funkcí neobsahoval.
 • Nápověda 3

  Díky přemístění \(\cos a\) lze ze závorky \((-\cos a\sin^2 x+\cos a)\) vytknout \(\cos a\). Po vytknutí je možné výraz v závorce zjednodušit použitím vztahu: \[ \sin^2 x + \cos^2 x = 1\mathrm{.} \] Proveďte.
 • Nápověda 4

  Všiměte si, že v čitateli zlomku

  • první a třetí člen obsahuje \(2\cos a \cos x\),
  • druhý a čtvrtý člen obsahuje \(2\sin a \sin x\).

  \( \hspace{24px}\lim_{x\to 0} \frac{2\cos a\cos^2 x-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}\)

  Společnou část pro obě dvojice členů vytkněte a výraz dále upravte.

 • Nápověda 5

  Dle věty o aritmetice limit limitu „roztrhněte“ na dvě. Takto vzniklé limity v součinu dořešte, použijte limitu: \[ \lim_{x \to 0}\frac{1-\cos{x}}{x^2}=\frac{1}{2}\mathrm{.} \]
 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Použítím součtového vzorce pro \(\cos(\alpha + \beta)\) dostaneme:

  \[\lim_{x\to 0} \frac{\cos(a+2x)-2\cos(a+x)+\cos a}{x^2} =\] \[= \lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos 2x-\sin a\sin 2x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x+\cos a}{x^2}\mathrm{.}\]

  Dle vztahů pro dvojnásobný argument rozložíme členy \(\cos 2x\) a \(\sin 2x\) a následně člen \(\cos a\) vhodně přesuneme:

  \(\hspace{16px}\lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos 2x-\sin a\sin 2x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x+\cos a}{x^2}=\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{\cos a(\cos^2 x - \sin^2 x)-2\sin a \sin x \cos x -2\cos a\cos x+2\sin a\sin x+\cos a}{x^2}=\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos^2 x+(-\cos a\sin^2 x+\cos a)-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}\mathrm{.}\)

  Ze závorky \((-\cos a\sin^2 x+\cos a)\) vytkneme \(\cos a\), dále upravíme pomocí vztahu pro goniometrickou jedničku a sečteme:

  \(\hspace{16px} \lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos^2 x+(-\cos a\sin^2 x+\cos a)-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}=\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos^2 x+\cos a(-\sin^2 x+1)-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}=\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{\cos a\cos^2 x+\cos a\cos^2 x-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}=\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{2\cos a\cos^2 x-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}\mathrm{.}\)

  První a třetí člen čitatele obsahuje \(2\cos a \cos x\), druhý a čtvrtý \(2\sin a \sin x\). Společné části z obou členů vytkneme a dalším vytýkáním získáme součin:

  \( \hspace{16px}\lim_{x\to 0} \frac{2\cos a\cos^2 x-2\sin a\sin x\cos x-2\cos a\cos x+2\sin a\sin x}{x^2}=\)

  \(=\lim_{x\to 0} \frac{2\cos a\cos x(\cos x-1)-2\sin a\sin x(\cos x-1)}{x^2} =\)

  \(= \lim_{x\to 0} \frac{2(\cos x-1)(\cos a\cos x-\sin a\sin x)}{x^2} \mathrm{.}\)

  Užitím věty o aritmetice limit limitu „roztrháme“ a přepíšeme součtový vzorec:

  \[ \lim_{x\to 0} \frac{2(\cos x-1)(\cos a\cos x-\sin a\sin x)}{x^2} = \] \[ = \lim_{x\to 0} 2 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x-1)}{x^2}\cdot \lim_{x\to 0} \left(\cos a\cos x-\sin a\sin x\right) = \] \[ = \lim_{x\to 0} 2 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x-1)}{x^2}\cdot \lim_{x\to 0}\cos(a+x) \mathrm{.} \]

  Použitím důležité limity \( \lim_{x \to 0}\frac{1-\cos{x}}{x^2}=\frac{1}{2} \) a dosazením dostáváme:

  \[ \lim_{x\to 0} 2 \cdot \lim_{x\to 0} \left(\frac{\cos x-1}{x^2}\right)\cdot \lim_{x\to 0}\cos(a+x) = 2\cdot \frac{-1}{2}\cdot \cos a = -\cos a \mathrm{.} \]
 • Výsledek

  \[ \lim\limits_{x\to 0} \displaystyle \frac{\cos(a+2x)-2\cos(a+x)+\cos a}{x^2}=-\cos a\mathrm{.} \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze