Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Některé rovnice dalšího typu I.

Úloha číslo: 1855

Nalezněte nad \(\mathbb{R}\) obecné řešení rovnice \(y'=(x+y)^2\).

 • Bezejmenná rovnice.

  Rovnice typu \(y'=f(ax+by+c)\)

  Pro rovnice typu \(y'=f(ax+by+c)\) sice nemáme speciální název, jejich obecného řešení se však dobrat umíme.

  Uvažme nyní pouze případ, kdy koeficienty \(a,b \ne 0\). V opačném případě, kdy \(a = 0\) nebo\(b = 0\), jde zjevně o jednu z již dříve řešených rovnic typu \(y'=f(y)\) nebo \(y'=f(x)\).

  V okamžiku, kdy je výše uvedená podmínka splněna, užíváme pro řešení substituce

  \[u(x)=ax+by+c \,.\]

  Funkci \(y(x)\) tak lze vyjádřit jako

  \[y(x)=\frac{u(x)-ax-c}{b}\]

  a s tím spojenou derivaci \(y'(x)\) pak

  \[y'(x)=\frac{u'(x)-a}{b} \,.\]

  Řešená rovnice \(y'=f(ax+by+c)\) tak nabude tvaru

  \[\frac{u'(x)-a}{b}=f(u)\,,\]

  kdy \(f(u)\) reprezentuje pravou stranu původní rovnice po zavedení substituce.

  Celkově tedy získáme rovnici se separovanými proměnnými (Separace proměnných)

  \[\frac{u'}{bf(u)+a}=1 \,.\]

  Stejně jako v případě homogenní rovnice (Homogenní rovnice) i nyní můžeme výsledný vztah pro \(u'(x)\) chápat jako obecný vzorec.

  K hledané funkci \(y(x)\) konečně přejdeme pomocí užitého substitučního vztahu, nebo-li

  \[y(x)=\frac{u(x)-ax-c}{b} \,.\]
 • Substituce

  Na první pohled vidíme, že se jedná o rovnici \(y'=f(ax+by+c)\). V souladu s osvojeným postupem nejprve zaveďme substituci vedoucí k rovnici se separovanými proměnnými.

 • Integrace

  Pomocí integrace a následné zpětné substituce konečně nalezněte hledané řešení původní rovnice.

 • Řešení

  Na první pohled vidíme, že se jedná o rovnici \(y'=f(x+y)\). V souladu s osvojeným postupem nejprve zavedeme substituci vedoucí k rovnici se separovanými proměnnými.

  \[u(x)=x+y \,\]

  Pro derivaci \(y'(x)\) pak v řeči \(u\) bude platit

  \[y'(x)=u'-1 \,.\]

  Řešenou rovnici \(y'=(x+y)^2\) tak celkově převádíme na

  \[u'-1 =(u)^2 \,,\]

  což je diferenciální rovnice se separovanými proměnnými

  \[\frac{u'}{1+u^2} =1 \,,\]

  na jejíž levé i pravé straně se nacházejí spojité funkce.

  Po následné integraci

  \[\int\frac{du}{1+u^2} =\int 1 \mathrm{d} x\]

  a nalezení příslušných primitivních funkcí

  \[\mathrm{arctg}\,(u) =x+C;\, C \in \mathbb{R} \,,\]

  tak pro funkci $ u(x) $ získáváme vztah

  \[u(x) =\mathrm{tg}\,(x+C)\,.\]

  K hledané funkci $ y(x) $ konečně přejdeme pomocí užitého substitučního vztahu

  \[y(x) =\mathrm{tg}\,(x+C)-x\,.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze