Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Integrace lomené racionální funkce IV.

Úloha číslo: 1489

Najděte primitivní funkci k

\[f(x)=\frac{3}{2x-1}\]
 • Motivace

  Výrazy typu \(\frac{1}{w}\) itegrujeme následovným způsobem

  \[\int\frac{1}{w}dw=\ln{|w|} + c ;c \in \mathbb{R}\]

  Pokud tedy v zadané funkci vidíme náznak výrazu \(\frac{1}{w}\), za využití vhodné substituce či série vhodných substitucí, výraz převedeme do kýžené podoby, zintegrujeme a následně nalezneme vhodnou primitivní funkci zpětnou substitucí.

  Více o substituční metodě nalezneme v úloze Substituce.

 • Substituce

  Vhodnou substitucí převeďte zadaný výraz na výraz typu konstanta krát \(\frac{1}{w}\).

 • Integrace

  Za pomoci známých používaných primitivních funkcí (ta konkrétní je uvedena v motivaci úlohy) substituovaný výraz zintegrujte.

 • Řešení

  Řešený integrál vypadá následovně

  \[F(x)=\int\frac{3}{2x-1}dx\]

  Výraz \(\frac{3}{2x-1}\) už se sám o sobě chová jako výraz \(\frac{1}{w}\), substitujeme proto

  \[w=2x-1\]

  jelikož je \(w\) funkce \(x\), bude pro derivaci \(w\) podle proměné \(x\) platit

  \[dw=2dx\]

  a tedy

  \[dx=\frac{dw}{2}\]

  celkově po dosazení obdržíme

  \[\int\frac{3}{2x-1}dx=\frac{3}{2}\int\frac{1}{w}dw\]

  Tento výraz již snadno zintegrujeme v souladu s motivačním duchem úlohy.

  \[\frac{3}{2}\int\frac{1}{w}dw=\frac{3}{2}\ln{|w|}+c\]

  a po zpětné substituci pak koneřný výsledek

  \[F(x)=\frac{3}{2}\ln{|2x-1|}+c\]
 • Výsledek

  \[F(x)=\frac{3}{2}\ln{|2x-1|}+c\]
 • Další úloha v sérii

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze