Vlastnosti reciproké mříže

Úloha číslo: 2279

Ukažte, že reciproká mříž má následující vlastnosti:

a) \(\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{b_j} = 2\pi\) pokud \(i=j\) a \(\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{b_j} = 0\) pokud \(i\neq j,\)

b) \(V_r=\frac{(2\pi)^3}{V_p}\), kde \(V_r\) je objem primitivní buňky reciproké mříže a \(V_p\) je objem primitivní buňky přímé mříže.

 • Nápověda k části b)

  Při řešení lze použít následující užitečné vektorové identity:

  \[(\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b})\cdot (\overrightarrow{c}\times \overrightarrow{d})=(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{c})(\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{d})-(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{d})(\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c}).\]
 • Řešení části a)

  Zapišme si obecně vztah pro výpočet translačního vektoru reciproké mříže:

  \[\overrightarrow{b_i}=\frac{2\pi}{V}(\overrightarrow{a_j} \times \overrightarrow{a_k}),\]

  kde \((i,j,k)\) patří do množiny obsahující prvky \((1{,}2,3)\), \((2{,}3,1)\) a \((3{,}1,2)\). Pokud tento vektor vynásobíme skalárně s \(\overrightarrow{a_i}\), dostáváme

  \[\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{b_i}=\frac{2\pi}{V}\overrightarrow{a_i}\cdot (\overrightarrow{a_j} \times \overrightarrow{a_k})=\frac{2\pi}{V}V=2\pi.\]

  Pokud budeme skalárně násobit s \(\overrightarrow{a_j}\) nebo \(\overrightarrow{a_k}\), dostáváme na pravé straně smíšený součin \(\overrightarrow{a_j}\cdot (\overrightarrow{a_j} \times \overrightarrow{a_k})\) nebo \(\overrightarrow{a_k}\cdot (\overrightarrow{a_j} \times \overrightarrow{a_k})\). Z vlastností vektorového součinu plyne, že vektor \(\overrightarrow{a_j} \times \overrightarrow{a_k}\) je kolmý jak na vektor \(\overrightarrow{a_j}\), tak na vektor \(\overrightarrow{a_k}\). Při skalárním násobení vektorem \(\overrightarrow{a_j}\), případně \(\overrightarrow{a_k}\) budeme skalárně násobit dva kolmé vektory. Protože z vlastností skalárního součinu plyne, že skalární součin dvou kolmých vektorů je roven nule, bude platit

  \[\overrightarrow{a_j} \cdot \overrightarrow{b_i}=\overrightarrow{a_k} \cdot \overrightarrow{b_i}=0.\]
 • Řešení části b)

  Objem primitivní buňky reciproké mříže je možné vyjádřit pomocí translačních vektorů reciproké mříže \(\overrightarrow{b_1}, \overrightarrow{b_2}, \overrightarrow{b_3}\) jako

  \[V_r=\overrightarrow{b_1} \cdot (\overrightarrow{b_2} \times \overrightarrow{b_3}).\]

  Dosaďme do tohoto vztahu za \(\overrightarrow{b_1}\)

  \[\overrightarrow{b_1}=\frac{2\pi}{V_p}(\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}),\]

  kde \(V_p\) je objem přímé mříže \(V_p=\overrightarrow{a_1} \cdot (\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3})\) a \(\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \overrightarrow{a_3}\) jsou translační vektory přímé mříže:

  \[V_r = \frac{2\pi}{V_p}(\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}) \cdot (\overrightarrow{b_2} \times \overrightarrow{b_3}).\]

  Nakonec tento vztah upravme pomocí vektorové identity

  \[(\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b})\cdot (\overrightarrow{c}\times \overrightarrow{d})=(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{c})(\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{d})-(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{d})(\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c})\]

  a pomocí vlastností translačních vektorů přímé a reciproké mříže odvozených v části a):

  \[V_r=\frac{2\pi}{V_p}(\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}) \cdot (\overrightarrow{b_2} \times \overrightarrow{b_3})= \frac{2\pi}{V_p} [(\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{b_2})(\overrightarrow{a_3} \cdot \overrightarrow{b_3})-(\overrightarrow{a_3} \cdot \overrightarrow{b_2})(\overrightarrow{a_2} \cdot \overrightarrow{b_3})]= \frac{2\pi}{V_p} [2\pi \cdot 2\pi - 0]=\frac{(2\pi)^3}{V_p}. \]
 • Poznámka ke konvenci s vektory reciproké mříže

  V této sbírce značíme vektory přímé mříže jako \(\overrightarrow{a_1}, \overrightarrow{a_2}, \overrightarrow{a_3}\) a vektory reciproké mříže \(\overrightarrow{b_1}, \overrightarrow{b_2}, \overrightarrow{b_3}\). Lze se setkat i s jinými konvencemi, například vektory přímé mříže mohou být značeny \(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}, \overrightarrow{c}\) a vektory reciproké mříže se mohou označovat \(\overrightarrow{a^*}, \overrightarrow{b^*}, \overrightarrow{c^*}\).

  Ve sbírce používáme konvenci pro definici vektorů reciproké mříže

  \[\overrightarrow{b_1}=\frac{2\pi}{V}(\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}),\] \[\overrightarrow{b_2}=\frac{2\pi}{V}(\overrightarrow{a_3} \times \overrightarrow{a_1}),\] \[\overrightarrow{b_3}=\frac{2\pi}{V}(\overrightarrow{a_1} \times \overrightarrow{a_2}).\]

  Pro vektory přímé a reciproké mříže poté skutečně platí, že \(\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{b_j} = 2\pi\) pokud \(i=j\).

  V případě, že bychom použili druhou možnou konvenci pro definici vektorů reciproké mříže a tyto vektory by byly definovány pomocí vztahů

  \[\overrightarrow{b_1}=\frac{1}{V}(\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}),\] \[\overrightarrow{b_2}=\frac{1}{V}(\overrightarrow{a_3} \times \overrightarrow{a_1}),\] \[\overrightarrow{b_3}=\frac{1}{V}(\overrightarrow{a_1} \times \overrightarrow{a_2}),\]

  pak by platilo, že \(\overrightarrow{a_i} \cdot \overrightarrow{b_j} = 1\) pokud \(i=j\).

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: H. P. Myers: Introductory Solild State Physics, CRC Press, 1997
×Původní zdroj: H. P. Myers: Introductory Solild State Physics, CRC Press, 1997
Zaslat komentář k úloze