Práce parního stroje

Úloha číslo: 428

Teplota páry přicházející z parního kotle do válce parního stroje je 120 °C, teplota chladiče, v němž pára kondenzuje, je 40 °C. Jakou maximální práci by stroj vykonal za ideálních podmínek při spotřebě 4,2 kJ tepla?

 • Nápověda 1

  Největší účinnost bude mít parní stroj pracující podle Carnotova cyklu.

 • Nápověda 2

  Připomeňte si, jak je definována účinnost tepelného stroje (obecně) a účinnost Carnotova stroje.

 • Rozbor

  Nejprve si napíšeme účinnost tepelného stroje jako podíl vykonané práce a dodaného tepla.

  Maximální účinnost bude mít stroj, pokud by pracoval podle Carnotova cyklu, v takovém případě by vykonal i maximální práci při stejném dodaném teplu. Účinnost Carnotova stroje závisí pouze na teplotách, mezi kterými pracuje.

  Srovnáním obou vyjádření účinnosti získáme výraz, z něhož vyjádříme vykonanou práci.

 • Zápis

  t1 = 120 °C => T1 = 393 K teplota páry (ohřívače)
  t2 = 40 °C => T2 = 313 K teplota chladiče
  Q = 4,2 kJ = 4,2·103 J spotřeba tepla
  W = ? maximální práce vykonaná strojem
 • Řešení

  Účinnost η tepelného stroje je definována jako podíl vykonané práce W a dodaného tepla Q. Platí tedy vztah

  \[\eta=\frac{W}{Q}.\]

  Maximální účinnosti dosahuje při tzv. Carnotově cyklu, kdy účinnost η závisí pouze na teplotě ohřívače T1 a teplotě chladiče T2, a to vztahem

  \[\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}.\]

  V našem případě odpovídá teplotě ohřívače teplotě páry ve válci parního stroje.

  Srovnáním obou uvedených vztahů pro účinnost získáme rovnici

  \[\frac{W}{Q}=\frac{T_1-T_2}{T_1}.\]

  Z ní již můžeme snadno vyjádřit hledanou práci:

  \[W=\frac{Q\left(T_1-T_2\right)}{T_1}.\]
 • Číselné dosazení

  \[W=\frac{Q\left(T_1-T_2\right)}{T_1}= \frac{4{,}2\cdot{ 10^3}\cdot \left(393-313\right)}{393}\,\mathrm{J}\dot{=}850\,\mathrm{J}\]
 • Odpověď

  Maximální vykonaná práce je přibližně 850 J.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze