Ledová dieta

Úloha číslo: 352

Voda nedodává lidskému tělu žádnou využitelnou energii, ale při ohřívání ledu na teplotu lidského těla člověk naopak energii spotřebuje (musí dodat). Kolik kostek ledu o hmotnosti 50 g a teplotě −20 °C by člověk musel spolykat, aby se zbavil pěti kilogramů tuku? Při spálení jednoho gramu tuku při metabolismu v lidském těle se uvolní teplo 38 kJ.

 • Nápověda

  Energie, kterou tělo uvolní spálením daného množství tuku, se využije na

  • ohřátí ledu na teplotu tání vody,
  • roztátí ledu na vodu
  • a ohřátí vzniklé vody na teplotu lidského těla.
 • Zápis

  m1 = 50 g = 0,050 kg hmotnost jedné ledové kostky
  tL = −20 °C teplota ledu
  mt = 5 kg hmotnost tuku, který se má spálit
  H = (38 kJ)/(1 g) = 38×106 Jkg−1   energie uvolněná spalováním tuků
  N = ?počet kostek ledu

  Další potřebné hodnoty:

  tT = 36,6 °Cteplota lidského těla
  tt = 0 °C teplota tání ledu
  cL = 2,1 kJkg−1K−1 = 2100 Jkg−1K−1měrná tepelná kapacita ledu
  lt = 334 kJkg−1 =3,34×105 Jkg−1měrné skupenské teplo tání ledu
  cV = 4,18 kJkg−1K−1 = 4180 Jkg−1K−1   měrná tepelná kapacita vody
 • Rozbor

  Nejprve si určíme, kolik energie se uvolní při „spálení“ 5 kg tuku. Uvolněná energie se bude rovnat teplu, které přijme led. Toto teplo se skládá z tepla potřebného na ohřátí ledu na teplotu tání, skupenského tepla potřebného na roztátí ledu a tepla potřebného na ohřátí vzniklé vody na teplotu lidského těla. Odtud určíme hmotnost ledu a z ní počet kostek.

 • Řešení

  Energie uvolněná spálením tuku o hmotnosti mt:

  \[E=Hm_t.\]

  Teplo, které musíme dodat ledu o neznámé hmotnosti mL, aby roztál a ohřál se na tělesnou teplotu:

  ohřátí ledu: \[Q_1 = c_L m_L (t_t - t_L)\]

  roztátí ledu: \[L_t = l_t m_L\]

  ohřátí vody: \[Q_2 = c_V m_L(t_T - t_t)\]

  celkem: \[Q= c_L m_L (t_t - t_L) +l_t m_L + c_V m_L(t_T - t_t)=\]
  \[\ \, \ = m_L[c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t)].\]

  Energie získaná spálením tuku se má využít na ohřev ledu, tj. má platit:

  \[E=Q,\]

  \[hm_{t}=m_L [c_L (t_t-t_L) +l_t + c_V (t_T - t_t)].\]

  A odtud vyjádříme neznámou hmotnost ledu a dosadíme zadané hodnoty:

  \[m_L = \frac{Hm_t}{c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t)}\]

  \[m_L = \frac{38 \cdot{10^6} \cdot 5}{2100 \cdot [0-(-20)] + 3{,}34 \cdot{10^5} + 4180 \cdot (36{,}8 - 0)}\,\mathrm kg \dot= \]
  \[\ \, \ \dot= 360 \,\mathrm kg \]

  Nakonec určíme počet kostek ledu:

  \[N = \frac{m_L}{m_l}=\frac{Hm_t}{m_l[c_L (t_t-t_L) + l_t + c_V (t_T - t_t)]}\]

  \[N \dot= 7200\]

 • Odpověď

  Při použití „ledové diety“ by bylo třeba na spálení pěti kilogramů tuku spolykat přibližně 7200 ledových kostek, což odpovídá asi 360 kg ledu.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze