Účinnost Carnotova stroje

Úloha číslo: 427

Carnotův stroj pracuje s účinností 40 %. Jak se má změnit teplota ohřívače, aby účinnost vzrostla na 50 %? Teplota chladiče zůstane na hodnotě 9 °C.

 • Nápověda

  Účinnost Carnotova cyklu je dána vztahem

  \[\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}\]

  kde T1 je teplota ohřívače a T2 teplota chladiče.

 • Rozbor

  Napíšeme si vztahy pro původní účinnost Carnotova stroje a pro účinnost po změně teploty ohřívače. Z nich vyjádříme původní a novou teplotu ohřívače. Změnu teploty ohřívače nakonec určíme jako rozdíl těchto dvou teplot.

 • Zápis

  η1 = 40 % = 0,4 původní účinnost Carnotova stroje
  η2 = 50 % = 0,5 účinnost po změně teploty ohřívače
  t2 = 9 °C => T2 = 282 K teplota chladiče
  ΔT1 = ? změna teploty ohřívače
 • Řešení

  Nejprve si napíšeme vztah pro původní účinnost η1 Carnotova stroje a pro účinnost η2 po změně teploty ohřívače:

  \[\eta_1=\frac{T_1-T_2}{T_1}, \qquad \qquad \qquad \eta_2=\frac{T_1^*-T_2}{T_1^*},\]

  kde T1 je původní teplota ohřívače, T1* nová teplota ohřívače a T2 teplota chladiče.

  Nyní z těchto výrazů vyjádříme neznámé teploty T1T1*:

  \[T_1=\frac{T_2}{1-\eta_1}, \qquad \qquad \qquad T_1^*=\frac{T_2}{1-\eta_2}.\]

  Hledaná změna teploty ΔT1 ohřívače pak bude dána vztahem

  \[\Delta T_1=T_1^*-T_1\] a po dosazení \[\Delta T_1=\frac{T_2}{1-\eta_2}-\frac{T_2}{1-\eta_1}.\]
 • Číselné dosazení

  \[\Delta T_1=\frac{T_2}{1-\eta_2}-\frac{T_2}{1-\eta_1}=\left(\frac{282}{1-0{,}5}-\frac{282}{1-0{,}4}\right)\,\mathrm{K} \dot{=} 94\,\mathrm{K}\]
 • Odpověď

  Teplotu ohřívače musíme zvýšit o 94 K, tj. o 94 °C.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha na zjišťování vztahu mezi fakty
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze