Vzduchoplavecký balón

Úloha číslo: 359

Vzduchoplavecký balón naplněný héliem vystoupil z místa, kde byla teplota 290 K a tlak 98,5 kPa do výšky, kde byla teplota 260 K a tlak 86,5 kPa. Jak velký byl objem balónu ve výšce, jestliže na počátku byl jeho objem 950 m3?

 • Nápověda

  K výpočtu použijte stavovou rovnici ideálního plynu.

 • Rozbor

  Napíšeme si stavovou rovnici ideálního plynu s konstantní hmotností, z níž potom rovnou vyjádříme hledaný objem.

 • Zápis

  T1 = 290 K počáteční teplota
  p1 = 98,5 kPa = 98500 Pa počáteční tlak
  V1 = 950 m3 počáteční objem balónu
  T2 = 260 K teplota ve výšce výstupu
  p2 = 86,5 kPa = 86500 Pa tlak ve výšce výstupu
  V2 = ? objem balónu ve výšce výstupu
 • Řešení

  Napíšeme si stavovou rovnici pro ideální plyn stálé hmotnosti:

  \[\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}.\]

  Z ní vyjádříme hledaný objem V2:

  \[V_2=\frac{p_1V_1T_2}{T_1p_2}.\]
 • Číselné dosazení

  \[V_2=\frac{p_1V_1T_2}{T_1p_2}=\frac{98500\cdot{ 950}\cdot{260}}{290\cdot{86500}}\,\mathrm{m}^3\dot{=} \,\ 970 \,\mathrm{m}^3\]
 • Odpověď

  Objem balónu je přibližně 970 m3.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze