Ochlazení vody na koupel

Úloha číslo: 388

Ve vaně je 220 litrů vody o teplotě 55 °C. Kolik vody o teplotě 14 °C musíme do vany přilít, aby výsledná teplota vody byla 40 °C. Řešte za předpokladu, že lze zanedbat výměnu tepla mezi vodou a okolím.

V celé úloze uvažujte hustotu vody 1000 kg/m3.

 • Nápověda

  Úlohu budeme řešit pomocí kalorimetrické rovnice, která říká, že teplo odevzdané teplejším tělesem se rovná teplu, které přijme studenější těleso (zákon zachování energie).

 • Zápis

  Vh = 220 lobjem horké vody
  th = 55 °Cteplota horké vody
  ts = 14 °Cteplota studené vody
  tk = 40 °Cpožadovaná konečná teplota vody
  ρ = 1000 kgm−3  hustota vody
  Vs = ?hledaný objem studené vody
 • Rozbor

  Pro řešení této úlohy použijeme kalorimetrickou rovnici, která říká, že součet tepel, která odevzdají teplejší tělesa studenějším, se rovná součtu tepel, která přijmou chladnější tělesa od teplejších. Ze zadaných údajů můžeme přímo spočítat teplo, které musí odevzdat horká voda, aby se ochladila na požadovanou teplotu. Z tohoto tepla můžeme určit hmotnost studené vody.

 • Řešení

  Teplo \(Q_1\), které odevzdá horká voda studené:

  \[Q_1 = c_v m_h (t_h - t_k)= c_v V_h \varrho (t_h - t_k) \,.\]

  Toto teplo přijme studená voda. Pro přijaté teplo \(Q_2\) platí:

  \[Q_2 = c_v m_s (t_k - t_s) = c_v V_s \varrho (t_k - t_s)\,.\]

  Podle kalorimetrické rovnice se obě tepla rovnají.

  \[Q_1 = Q_2\]

  \[c_v V_h \varrho (t_h - t_k) = c_v V_s \varrho (t_k - t_s)\]

  Odtud určíme objem studené vody:

  \[ V_h (t_h - t_k) = V_s (t_k - t_s)\]

  \[ V_s = V_h \frac { t_h - t_k}{t_k - t_s}\]

  A nakonec dosadíme zadané hodnoty (vzhledem k tomu, že pro výpočet jsou rozhodující rozdíly teplot, můžeme velikosti teplot dosadit jak v kelvinech, tak ve stupních Celsia). Pokud objem horké vody dosadíme v litrech, určíme objem studené vody také v litrech.

  \[ V_s = 220 \cdot \frac { 55 - 40}{40 - 14}\,\mathrm l = 127 \,\mathrm l\]

 • Odpověď

  K ochlazení vody na požadovanou teplotu je zapotřebí přilít 127 litrů studené vody.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha rutinní
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze