Ideální plyn versus van der Waals

Úloha číslo: 462

V ocelové bombě o objemu 0,53 m3 je oxid uhličitý o látkovém množství 1 kmol a tlaku 5,07 MPa. Jak se liší teplota plynu spočtená podle modelu ideálního plynu od teploty spočtené podle van der Waalsovy rovnice?

 • Zápis

  V = 0,53 m3 vnitřní objem nádoby
  n = 1 kmol = 103 mol látkové množství oxidu uhličitého
  p = 5,07 MPa = 5,07·106 Pa tlak oxidu uhličitého
  ΔT = ? rozdíl teplot spočítaných podle jednotlivých modelů

  Z tabulek:

  R = 8,31 Jmol−1K−1 molární plynová konstanta
  a = 0,365 Jm3mol−2 „van der Waalsova“ konstanta pro oxid uhličitý
  b = 4,28·10−5 m3mol−1 „van der Waalsova“ konstanta pro oxid uhličitý
 • Rozbor

  Ze stavové rovnice ideálního plynu a z van der Waalsovy rovnice vyjádříme termodynamické teploty a spočítáme jejich rozdíl.

 • Řešení

  Ze stavové rovnice ideálního plynu

  \[pV=nRT_{i},\]

  kde p je tlak, V objem, n látkové množství oxidu uhličitého a R molární plynová konstanta, vyjádříme termodynamickou teplotu Ti

  \[T_{i}=\frac{pV}{nR}.\]

  Termodynamickou teplotu Tv vyjádříme také z van der Waalsovy rovnice

  \[\left(p+\frac{n^{2}a}{V^{2}}\right)(V-nb)=nRT_{v},\]

  kde ab jsou van der Waalsovy konstanty oxidu uhličitého, a dostaneme

  \[T_{v}=\frac{\left(p+\frac{n^{2}a}{V^{2}}\right)(V-nb)}{nR}.\]

  Nakonec spočteme rozdíl ΔT obou získanných teplot

  \[\mathrm{\Delta}T=T_{v}-T_{i}=\frac{\left(p+\frac{n^{2}a}{V^{2}}\right)(V-nb)-pV}{nR}.\]
 • Číselné dosazení

  \[\mathrm{\Delta}T=\frac{\left(p+\frac{n^{2}a}{V^{2}}\right)(V-nb)-pV}{nR}\] \[\mathrm{\Delta}T=\frac{\left(5{,}07\cdot{10^6}+\frac{10^6\cdot{0{,}365}}{0{,}53^{2}}\right)(0{,}53-10^3\cdot{4{,}28}\cdot{10^{-5}})-5{,}07\cdot{10^6}\cdot{0{,}53}}{8{,}31\cdot{10^3}}\,\mathrm{K}\] \[\mathrm{\Delta}T\dot{=}50\,\mathrm{K}\]
 • Odpověď

  Podle van der Waalsovy rovnice vyšla teplota plynu přibližně o 50 K větší než podle modelu ideálního plynu.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na porovnávání a rozlišování
En translation
Zaslat komentář k úloze