Tvrdost oceli podle Brinella

Úloha číslo: 2147

Tvrdost oceli podle Brinella je 450. Jaký je průměr otisku, byla-li zkouška provedena kuličkou o průměru 5 mm při zatížení 2700 N?

Tvrdost podle Brinela
 • Poznámka

  Johan Augustus Brinell byl švédský inženýr, který přišel s metodou pro určení tvrdosti materiálu statickou zkouškou. Ta probíhá tak, že ocelová kulička působením síly proniká do zkoumaného materiálu. Důsledkem toho vzniká v materiálu otisk. Tvrdost pak můžeme určit pomocí poměru zatížení na kuličku a plochou vrchlíku otisku. Tvrdost je udána v kg·mm-2.

 • Zápis

  HB = 4500 Nmm−2 tvrdost podle Brinella
  D = 5 mm průměr kuličky
  F = 2700 N zatížení při zkoušce
  d = ? mm průměr otisku
 • Rozbor

  Tvrdost oceli podle Brinella se bere jako podíl mezi silou, kterou kuličku tlačíme kolmo na povrch oceli, a plochou vrchlíku kuličky, která na povrchu oceli zůstane jako otisk. Budeme tedy potřebovat vyjádřit plochu vrchlíku ne v závislosti na jeho výšce, ale jeho průměru, a tedy i průměru otisku.

 • Nápověda

  Připomeňte si vztah pro obsah vrchlíku. Využijte Thaletovu kružnici k vyjádření obsahu vrchlíku v závislosti na jeho průměru. Pak si napište vztah pro tvrdost a vyjádřete z něj hledaný průměr.

 • Řešení

  Pro obsah vrchlíku platí vztah:

  \[S\,=\,\pi Dv.\]

  Otisk kuličky si můžeme představit jako vrchlík koule. Proto bude dobré si zavést ještě výšku vrchlíku v a také a tak, aby platilo (viz obrázek):

  \[D\,=\,2v+a.\tag{1}\]

  Thaletova kružnice

  Když použijeme vlastnost Thaletovy kružnice, jak je tomu na obrázku, a Pythagorovu větu, pak můžeme a napsat ve tvaru:

  \[a\,=\,\sqrt{D^2-d^2}.\tag{2}\]

  Ze (2) dosadíme do (1), pak:

  \[D\,=\,2v+\sqrt{D^2-d^2}.\tag{3}\]

  Ze (3) vyjádříme v:

  \[v\,=\,\frac{1}{2}\left({D-\sqrt{D^2-d^2}}\right).\tag{4}\]

  Pak už můžeme určit obsah vrchlíku:

  \[S\,=\,\pi Dv\,=\,\frac{\pi D}{2}\left({D-\sqrt{D^2-d^2}}\right).\tag{5}\]

  Vztah pro tvrdost podle Brinella je:

  \[H_\mathrm{B}\,=\,\frac{F}{S}\,=\,\frac{2F}{\pi D\left({D-\sqrt{D^2-d^2}}\right)}.\tag{6}\]

  Rovnici (6) můžeme upravit na:

  \[D-\sqrt{D^2-d^2}\,=\,\frac{2F}{\pi D H_\mathrm{B}}.\tag{7}\]

  Dále ještě můžeme upravit na:

  \[D^2-d^2\,=\,D^2-\frac{4F}{\pi H_\mathrm{B}}+\frac{4F^2}{\pi^2 D^2H_\mathrm{B}^2}.\tag{8}\]

  Nyní nám už zbývá pouze vyjádřit z (8) průměr otisku d:

  \[d\,=\,\sqrt{\frac{4F}{\pi H_\mathrm{B}}-\frac{4F^2}{\pi^2 D^2H_\mathrm{B}^2}}.\tag{9}\]

  Můžeme už tedy dosadit a vypočítat:

  \[d\,=\,\sqrt{\frac{4{\cdot}2700}{\pi \cdot4500}-\frac{4{\cdot}2700^2}{\pi^2 {\cdot}5^2{\cdot}4500^2}} \mathrm{mm}\,=\,0{,}871 \mathrm{mm}.\]
 • Odpověď

  Průměr otisku je:

  \[d\,=\,0{,}871 \mathrm{mm}.\]
Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze