Voda v nádobce s dírkami ve dně

Úloha číslo: 2026

Ve dně polyetylenové nádobky jsou dírky o průměru 0,2 mm. Do nádobky nalijeme vodu, ta polyetylen nesmáčí. Jak vysoko nad dnem zůstane hladina vody, když přestane vytékat otvory ve dně?

 • Zápis a tabulkové hodnoty

  poloměr dírky ve dně nádoby r = 10−4 m
  povrchové napětí vody (při teplotě 18 °C) σ = 73·10−3 N·m−1
  hustota vody ρ = 1000 kg·m−3
 • Teorie - povrchová vrstva kapaliny, povrchové síly

  Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Povrchovou vrstvu kapaliny tvoří molekuly, jejichž sféra molekulárního působení zasahuje nad hladinu kapaliny. Na molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí okolní molekuly kapaliny přitažlivými silami a výslednice těchto sil působí kolmo od povrchu kapaliny směrem dolů. Důsledkem toho je molekulární (kohézní) tlak v kapalině. (Blíže v teorii k úloze Skleněné destičky ve vodě.)

  U zakřivených povrchů kapaliny (kapky, bubliny, zakřivení u stěn kapilár) se pak díky působení povrchových sil objevuje ještě kapilární tlak. (Blíže v teorii k úloze Skleněná trubička a mýdlové bubliny.)

  V naší situaci se u otvoru ve dně začne vytvářet kapka. Po obvodu otvoru působí tečně k povrchu kapky povrchové síly. V obrázku 1 je vyznačena jejich výslednice Fp. (V případě úplného smáčení se vytvoří kapka ve tvaru polokoule a povrchové síly míří svisle vzhůru.)

  Obr. 1
 • Rozbor

  Chceme vypočítat, jak vysoko nad dnem nádoby bude hladina vody poté, co voda z nádoby přestane vytékat dírkami ve dně. Otázkou je, proč voda přestane dírkami z nádoby vytékat, co ji v nádobě udrží.

  Vezmeme-li sloupec vody nad neporušeným dnem, působí na něj směrem dolů tíhová síla, odspodu jej podepírá dno a působí na něj stejně velkou tlakovou silou směrem vzhůru.

  Na sloupec vody nad dírkou působí také tíhová síla, proti ní působí výslednice povrchových sil, které působí na vodu po obvodu otvoru. Dokud je sloupec vody příliš vysoký a tíhová síla je větší než výslednice povrchových sil, voda z dírky vytéká. V okamžiku, kdy hladina klesne do takové výšky, že se obě síly vyrovnají, přestane voda vytékat. Z rovnosti velikostí obou sil můžeme při znalosti průměru otvoru a povrchového napětí vody určit výšku hladiny vody v nádobě.

 • Nápověda 1 - působící síly

  Vyznačte si do obrázku sloupec vody nad dírkou. Rozmyslete, jaké síly na vodu působí a zakreslete je do obrázku. Jaká je výslednice těchto sil, když voda přestane z nádoby vytékat?

 • Nápověda 2 - vyjádření sil

  Zkuste vyjádřit velikosti obou sil pomocí známých vztahů a z jejich rovnosti pak najít hledanou výšku hladiny.

 • Odpověď

  Pro výšku hladiny platí vztah

  \[h = \frac{2σ}{rρg}.\]

  Hladina vody v polyetylenové nádobě s otvory ve dně zůstane asi 15 cm nad dnem nádoby.

 • Poznámka 1

  Výška hladiny závisí na povrchovém napětí a hustotě kapaliny. Obě tyto veličiny závisí na teplotě. Výška hladiny vody v nádobě se tedy bude měnit v závislosti na teplotě vody.

  \[h = \frac{2σ}{rρg}\]

  Výška hladiny je přímo úměrná povrchovému napětí vody, které klesá s rostoucí teplotou. Zároveň je výška hladiny nepřímo úměrná hustotě vody a hustota vody od 4 °C s rostoucí teplotou také klesá.

  Pokles povrchového napětí s teplotou je ale rychlejší než pokles hustoty. S rostoucí teplotou vody bude tedy výška hladiny pomalu klesat (při teplotě 0 °C bude hladina vody přibližně 15,4 cm nad dnem nádoby, při teplotě 40 °C bude výška hladiny přibližně 14,3 cm a při teplotě 80 °C by byla výška hladiny přibližně 13,1 cm).

 • Poznámka 2

  Této vlastnosti využívá například GORE-TEX, materiál, ve kterém jsou otvory o průměru přibližně 10−6 m. Tento materiál se používá k výrobě nepromokavého oblečení.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a
statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
×Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
Zaslat komentář k úloze