Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Vlastnosti Bilineární formy III.

Úloha číslo: 1468

Bilineární forma na prostoru \(\mathbb{R}^3\) má vzhledem ke kanonické bázi analytické vyjádření:

\[f(x,y) = 3x_1y_1 +3x_1y_3+ 2x_2y_3+2x_3y_3\]

určete její hodnost, defekt, levý a pravý vrchol.

 • Rozbor

  Již víme, co si představit pod pojmy Analytické vyjádření k duální báziAnalytické vyjádření bilineární formy I.. Nyní si ukážeme některé základní vlasntosti bilineární formy.

  Hodnost Bilineární formy

  Nechť \(f\) je bilineární forma na prostoru \(V\) dimenze \(n\) a  \(A\) matice řádu \(n\) jejího analytického vyjádření vzhledem k bázi \(M\), pak hodností \(rf\) formy \(f\) rozumíme hodnost její matice \(A\).

  Určení hodnosti formy \(f\) tedy přechází na určení hodnosti její matice \(A\).(Hodnost matice).

  Defekt Bilineární formy

  Nechť \(f\) je bilineární forma na prostoru \(V\) dimenze \(n\) a  \(A\) matice řádu \(n\) jejího analytického vyjádření vzhledem k bázi \(M\), pak jestliže \(m\) je hodnost formy \(f\), defektem \(df\) rozumíme \(df=n-m\) nebo také hodnost nulového prostoru matice \(A\).

  Pro určení defektu tedy postačí určit hodnost formy, defekt následně určíme jako \(d=n-m\).

  Levý vrchol

  Nechť \(f\) je bilineární forma na prostoru \(V\) dimenze \(n\) a  \(A\) matice řádu \(n\) jejího analytického vyjádření vzhledem k bázi \(M\), pak levým vrcholem \(Lf\) formy \(f\) rozumíme:

  \[Lf=\{ x \in V; \forall y \in V f(x,y) = 0 \}\]

  Hledání \(Lf\) přechází na řešení:

  \[Lf= \{ x\in V; A^{\mathrm{T}} \cdot \langle x \rangle^{\mathrm{T}}_M =0 \}\]

  Nezáleží na volbě \(y\).

  Pravý vrchol

  Nechť \(f\) je bilineární forma na prostoru \(V\) dimenze \(n\) a  \(A\) matice řádu \(n\) jejího analytického vyjádření vzhledem k bázi \(M\), pak pravým vrcholem \(Rf\) formy \(f\) rozumíme:

  \[Rf=\{ y \in V; \forall x \in V f(x,y) = 0 \}\]

  Hledání \(Pf\) přechází na řešení:

  \[Lf= \{ y\in V; A \cdot \langle y \rangle^{\mathrm{T}}_M =0 \}\]

  Nezáleží na volbě \(x\).

  Poznámka

  Musí platit že \(df=\dim{Lf}=\dim{Rf}\)

 • Nápověda - Matice formy

  Napište matici analytického vyjádření bilineární formy \(f\) vzhledem ke kanonické bázi.

 • Nápověda - hodnost formy a defekt

  Hodnost formy \(rf\) dle teorie odpovídá hodnosti matice jejího analytického vyjádření \(A\) a její defekt pak hodnosti nulového prostoru matice \(A\)

 • Nápověda - Levý vrchol

  Levý vrchol formy \(f\) určíme, v souladu s rozborem úlohy, jako řešení soustavy

  \[Lf= \{ x\in V; A^{\mathrm{T}} \cdot \langle x \rangle^{\mathrm{T}} =0 \}\]

  Povšimněme si, že nezáleží na volbě \(y\), hledáme \(x\) nulující matici \(A^{\mathrm{T}}\).

 • Nápověda - Pravý vrchol

  Pravý vrchol formy \(f\) určíme, v souladu s rozborem úlohy, jako řešení soustavy

  \[Rf= \{ y\in V; A \cdot \langle y \rangle^{\mathrm{T}} =0 \}\]

  Povšimněme si, že nezáleží na volbě \(x\), hledáme \(y\) nulující matici \(A\).

 • Řešení

  Bilineární forma na prostoru \(\mathbb{R}^3\) má vzhledem ke kanonické bázi analytické vyjádření:

  \[f(x,y) = 3x_1y_1 +3x_1y_3+ 2x_2y_3+2x_3y_3\]

  indexy u \(x\), \(y\) v jednotlivých členech sumy udávají souřadnice dílčích koeficientů v řádích a sloupcích matice, proto matice formy \(A\) bude vypadat následovně:

  \[A= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\]

  Vzhledem ke skutečnosti, že hodnost formy odpovídá hodnosti její matice, uveďme nyní matici \(A\) formy \(f\) do řádkově odstupňovaného tvaru, kde bude hodnost \(A\) patrná na první pohled (bude odpovídat počtu nenulových řádků).

  \[\left( \begin{array}{lll} 3 & 0 & 3 \,&\, \\ 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 2 & \\ \end{array} \right) \begin{array}{l} \phantom{I} III-II\\ \\ \\ \end{array} \sim \left( \begin{array}{lll} 3 & 0 & 3 \,&\, \\ 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & \\ \end{array} \right) \begin{array}{l} \phantom{I} \\ \\ \\ \end{array} \]

  Vidíme, že počet nenulových řádků je dva a tedy hodnost \(f\) je 2.

  Z teorie dále víme, že platí \(rf+df=n\), kde \(n=3\) udává dimenzi prostoru, na němž je forma \( f \) zadána. Pro defekt tedy platí:

  \[df=3-rf=3-2=1\]

  Poznámka: Defekt můžeme také určit jako počet nulovách řádků matice \(A\).

  Nalezení Levého vrcholu \(Lf\) formy \(f\) spočívá v  nalezení řešení soustavy:

  \[Lf= \{ x\in V; A^{\mathrm{T}} \cdot \langle x \rangle^{\mathrm{T}} =0 \}\]

  Matici \(A^{\mathrm{T}}\) nejprve uvedeme do řádkově odstupňovaného tvaru:

  \[A^{\mathrm{T}}= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \phantom{I} III-I\\ III\to II\\ \\ \end{array} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \phantom{I} \\ \\ \\ \end{array} \]

  poté odstupňovanou matici dosadíme do rovnosti a získáme

  \[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \phantom{I} \\ \\ \\ \end{array} \cdot \begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} =0 \]

  Triviální řešení nás nezajímá a tak postupně od spodního řádku volíme například:

  \[z=-1\] \[y=1\] \[x=0\]

  z čehož plyne, že \(Lf\) je lineárním obalem vektoru \((0{,}1,-1)\).

  Nalezení Pravého vrcholu \(Rf\) formy \(f\) spočívá v  nalezení řešení soustavy:

  \[Rf= \{ x\in V; A \cdot \langle y \rangle^{\mathrm{T}} =0 \}\]

  Matici \(A\) nejprve uvedeme do řádkově odstupňovaného tvaru:

  \[\left( \begin{array}{lll} 3 & 0 & 3 \,&\, \\ 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 2 & \\ \end{array} \right) \begin{array}{l} \phantom{I} III-II\\ \\ \\ \end{array} \sim \left( \begin{array}{lll} 3 & 0 & 3 \,&\, \\ 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & \\ \end{array} \right) \begin{array}{l} \phantom{I} \\ \\ \\ \end{array} \]

  poté odstupňovanou matici dosadíme do rovnosti a získáme

  \[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \phantom{I} \\ \\ \\ \end{array} \cdot \begin{pmatrix} x\\ y\\ z \end{pmatrix} =0 \]

  Triviální řešení nás nezajímá a tak postupně od spodního řádku volíme například:

  \[z=1\] \[y=0\] \[x=-1\]

  z čehož plyne, že \(Rf\) je lineárním obalem vektoru \((-1{,}0,1)\).

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze